Przychody z internetu mogą mieć różne źródło. Przeanalizujmy trzy najpopularniejsze: współpraca afiliacyjna, reklamy oraz tzw. donejty. Jeżeli osoba zarabiająca w ten sposób prowadzi działalność gospodarczą, wówczas osiągnięte przychody rozlicza w tej działalności (poza niektórymi donejtami, o czym poniżej). Zobaczmy jednak, co w sytuacji gdy przychody uzyskuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Komentarz ekspercki przygotował Rafał Knap, radca prawny, kancelaria Graś i Wspólnicy.

Współpraca afiliacyjna oraz reklamy

Rafał Knap, Kancelaria Graś i Wspólnicy

Afiliacja polega na polecaniu określonego towaru czy usługi w zamian za część wynagrodzenia z tytułu sprzedaży. W najprostszym wydaniu polega na tym, że osoba działająca w internecie zamieszcza link do sklepu sprzedawcy, lub otrzymuje specjalny kod. Jeżeli klient dokona zakupu, wchodząc do sklepu internetowego przez udostępniony link lub przy zakupie użyje kodu, osoba udostępniająca otrzyma umówione wynagrodzenie (kwotowe lub jako procentowe). Im większą popularność posiada osoba udostępniająca, tym większa grupa potencjalnych klientów takiego sklepu internetowego.

Sposób rozliczenia przychodów uzyskanych z afiliacji zależy od umowy zawartej ze sprzedającym. Jeżeli afiliacja opiera się na umowie zlecenie, wówczas zleceniodawca pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec roku przesyła zleceniobiorcy pit. Zleceniobiorca do końca kwietnia następnego roku rozlicza zarobki tak, jak np. przychody z pracy.

Może zdarzyć się jednak, że osoba udostępniająca link sprzedawcy zawiera z nim umowę dzierżawy powierzchni reklamowej (np. na blogu). Przychody z takiej umowy należy rozliczyć samemu. Istnieje możliwość opodatkowania bądź na zasadach ogólnych (skala podatkowa), bądź ryczałtem od przychodów (stawka 8,5% do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł).

Jeżeli jednak przychody pochodzą z zagranicy warto mieć na uwadze, że mogą one być również opodatkowane w kraju, z którego pochodzą. Należy zatem zapoznać się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a danym krajem.
W podobny sposób należy opodatkować przychód uzyskiwany z reklam wyświetlanych pod materiałami wideo danego twórcy w serwisach takich, jak YouTube.

Należy pamiętać, że przychód powstaje w chwili otrzymania pieniędzy. Uzyskanie np. punktów w programie afiliacyjnym nie powoduje powstanie przychodu. Powstanie on, dopiero gdy punkty zostaną wymienione na pieniądze.

Donejty

Sama nazwa „donejty” może nasuwać skojarzenia z darowizną (ang. donate, a pierwotnie łac. donare – darować). Nie w każdy przypadku skojarzenie to będzie jednak prawidłowe. Donejty są to środki (pieniężne, lub w postaci np. punktów czy wirtualnych żetonów), przekazywanych danemu twórcy internetowemu. W przypadku, gdy taki twórca otrzyma wpłatę na swój rachunek bankowy od swojego fana, otrzyma darowiznę, do której należy zastosować ustawę o podatku od spadków darowizn, niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Jeżeli darowizny otrzymane od jednej osoby (niebędącej spokrewnioną z obdarowanym)

w ciągu 5 lat nie przekroczą kwoty 5 644 zł, wówczas nie będą podlegać opodatkowaniu. Od sumy wpłat przekraczających tę kwotę trzeba będzie zapłacić podatek od darowizn. Jeżeli jednak donejt polega na wykupieniu punktów (żetonów) od danego twórcy, lub darowaniu mu takiego punktu zakupionego wcześniej, wówczas taka osoba osiąga przychód z działalności wykonywanej osobiście. Może wówczas powstać obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Podatek ten należy rozliczyć na skali podatkowej.

Sposób opodatkowania przychodów z działalności internetowej jest uzależniony od rodzaju umowy z właścicielem platformy, na jakiej prowadzi swoją działalność. Należy mieć jednak na uwadze, że dla organów skarbowych sama nazwa umowy nie będzie przesądzająca. Istotniejsza jest bowiem jej treść. Ponadto właściciel platformy może pobierać podatek u źródła (w zależności od przepisów podatkowych w danym kraju). Przed rozpoczęciem takiej działalności warto zatem dokładnie zapoznać się regulaminem danej platformy, a także z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments