Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała szacunkowe skonsolidowane wyniki za II kwartał 2023 roku. Przychody Grupy w II kw. 2023 r. wyniosły 65,61 mln zł. To wynik o blisko 10% wyższy niż przed rokiem. W ujęciu narastającym, za I półrocze 2023 sprzedaż osiągnęła poziom 127,76 mln zł w porównaniu z poziomem 116,71 mln zł za dwa kwartały 2022 roku (+9,5% r/r).

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 26,62 mln zł w samym II kwartale 2023 roku, względem 23,18 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (+14,9% r/r). Pomimo wzrostów zrealizowanych przez Grupę LUG w pierwszej połowie br., Zarząd wśród głównych czynników ryzyka, mogących przełożyć się na całoroczny wynik 2023 r. wskazuje niekorzystną koniunkturę w europejskim przemyśle oraz niepokojące sygnały napływające z głównych gospodarek światowych.

Druga połowa roku będzie pozostawać pod wpływem słabej koniunktury w przemyśle wytwórczym mającym swoje źródło w czynnikach popytowych. Niewątpliwie do makroekonomicznych pozytywów należy zaliczyć spadające zapasy oraz czasy dostaw, co przekłada się nie tylko na poprawę dostępności surowców, ale również ograniczenie zamrożonego w firmach kapitału i wyhamowanie wzrostu inflacji.

Zważywszy jednak, że ich przyczyną w przemyśle pozostają słaby popyt oraz spadający napływ zamówień, przekładające się na decyzje inwestycyjne zwłaszcza w Europie, wskazana jest daleko idąca wstrzemięźliwość w okazywaniu euforii. Na uwagę zasługują również sygnały napływające z globalnych odczytów wskaźnika PMI, gdzie sentyment w sektorze usług, który był dotychczas głównym katalizatorem wzrostu, odnotowuje pierwsze spowolnienia od miesięcy. Ceny energii pozostają głównym katalizatorem biznesu Grupy Kapitałowej LUG S.A., choć ogólna kondycja przemysłu i budżetów miejskich niewątpliwie będzie wymagała bliskiego śledzenia w nadchodzących miesiącach.  – komentuje Jakub Wtorkowski, Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka oraz Prokurent LUG S.A.

Marża brutto na sprzedaży powróciła do poziomów przekraczających strategicznie wyznaczony pułap 40% i wyniosła w II kwartale poziom 40,6% (+1,8 p.p. r/r) oraz 40,5% za I półrocze 2023 r. (+2,5 p.p. r/r).

Na wyniki Grupy Kapitałowej LUG w pierwszych 6 miesiącach 2023 roku pozytywny wpływ miały działania podejmowane przez nas również w poprzednich okresach rozliczeniowych. W II kwartale br. kontynuowaliśmy działania, które już w I kwartale br. przełożyły się na poprawę rentowności. Wśród nich szczególny rezultat przyniosły zrealizowe oraz kontynuowane negocjacje zakupów komponentów, poprawa warunków sprzedaży opraw oświetleniowych czy optymalizacja struktury finansowania Grupy Kapitałowej LUG S.A. – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Marża EBITDA wyniosła w II kw. 20223 roku 9,4% i była o 0,3 p.p. wyższa rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł 11,09 mln zł i był wyższy o 6,6% niż w analogicznym okresie 2022 roku, gdy wynosił 10,4 mln zł. Marża EBITDA za I półrocze wyniosła 8,7% (-0,2 p.p. r/r).

Zysk netto w I półroczu 2023 roku wyniósł 2,99 mln zł wobec poziomu 1,69 mln zł w I półroczu 2022 roku (+76,8% r/r), natomiast w samym II kwartale br. zysk netto wyniósł 2,07 mln zł wobec 849 tys. zł rok wcześniej (+143,6% r/r).

Ostateczne wartości danych finansowych przedstawionych w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w dniu 10 sierpnia 2023 roku, w raporcie okresowym za II kwartał bieżącego roku.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments