W Cavatina Group S.A. powierzyła działalność na rynku mieszkaniowym Resi Capital S.A., a rozwój projektów PRS – Cavare S.A. Ta druga spółka przygotowuje się do rozpoczęcia swoich pierwszych inwestycji. Zapowiada swoją obecność w pierwszej kolejności w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu, z zabezpieczonymi projektami na ok. 1,6 tys. mieszkań.

Cavare S.A. to nowa jednostka, która w 100% należy do Cavatina Group S.A. W ciągu 5 lat Cavare planuje zbudować i udostępnić do długoterminowego wynajmu do 10 000 mieszkań w wielu miastach w Polsce. W tym roku firma planuje rozpocząć projekty nie tylko na rynkach, na których Cavatina Group jest obecna od lat, takich jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków, ale także w Poznaniu.

Pomimo rynkowych zawirowań, zmienności kursów walutowych i stóp procentowych, obserwujemy znów zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych sektorem najmu. Jesteśmy jedną z niewielu platform, które mogą zaoferować w pełni zintegrowaną ofertę budowy PRS z gwarantowaną ceną, od zakupu gruntu do umowy najmu, wraz z rozwiązaniami dot. inwestycji i zarządzania operacyjnego dostarczanymi za pośrednictwem Cavatina International. mówi Jason Drennan, CEO Cavatina International z Cavatina Group.

Polski rynek najmu

Patrząc z perspektywy makro, w Polsce istnieje strukturalny deficyt 1,5 miliona mieszkań, przy najniższej liczbie pokoi na osobę w UE i czwartym najwyższym wskaźnikiem przeludnienia lokali mieszkalnych. W Polsce zarejestrowanych jest również ponad milion migrantów mi.in. z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Pakistanu i Indii. Ponadto obserwuje się podobny trend urbanizacji jak na arenie międzynarodowej – migrację młodych Polaków do większych miast oraz zmianę kulturową w podejściu do wynajmu. Polska ma również czwartą co do wielkości populację studentów, liczącą 1,4 miliona osób, w tym około 275 tys. obcokrajowców. Po stronie popytu jest chroniczny niedobór 1 miliona jednostek do wynajmu, na rynku, gdzie tylko 1% oferty jest uznawane za instytucjonalne.

Ze względu na wyższe stopy procentowe, nowa podaż mieszkań jest znacząco ograniczona, podobnie jak nowe instytucjonalne inwestycje na rynku najmu. Wyższe czynsze są niechcianą konsekwencją tej sytuacji i negatywnie wpływają na dostępność. Ogólnie, na koniec 2022 roku, do wynajęcia pozostawało jedynie 1-2% zasobów. Dostrzegamy tu duże pole do działania dla Cavare, przy realizacji wielu projektów w miastach całej Polski. mówi Jason Drennan.

Perspektywa inwestorów na polski rynek PRS

Jak rynek polski wygląda w porównaniu do innych? Rynki takie jak Holandia i Niemcy mają dobrze ugruntowaną instytucjonalną bazę aktywów operacyjnych, co pozwala budować zaufanie inwestorów do kwestii finansowych, takich jak czynsze i dochody, ale także silną historię działalności operacyjnej.

Rynki wschodzące, takie jak Irlandia i Wielka Brytania, w pewnym stopniu porównywalne do Polski, przyciągnęły inwestorów szybciej, prawdopodobnie ze względu na większą pewność dotyczącą waluty i mają teraz szerszą historię działalności operacyjnej niż Polska. Jednak każdy z tych rynków mierzy się aktualnie z wyzwaniami, takimi jak np. wzrost kosztów budowy czy nowe regulacje w Irlandii. Dlatego moim zdaniem Polska oferuje większe korzyści w stosunku do poziomu ryzyka i zdolności do szybkiego skalowania w ramach dobrze rozpisanego planu biznesowego. Ogólnie sentyment jest pozytywny, ponieważ inwestorzy rozumieją, że istnieje chroniczny niedobór nowoczesnego, komfortowego mieszkalnictwa, oraz braki w zakresie instytucjonalnej oferty najmu. twierdzi Jason Drennan.

Jak wskazuje ekspert, w przeciwieństwie do innych sektorów, takich jak biura, hotele, handel detaliczny i logistyka, sektor PRS (Private Rented Sector) jest rynkiem czynszów w złotówkach, co obecnie stanowi problem dla instytucjonalnych inwestorów, którzy są zobowiązani zabezpieczać swoje inwestycje w walutach spoza EURO/USD. W miarę zmniejszania się różnicy między stopami procentowymi w Polsce, strefie euro i USA, koszty zabezpieczania stają się mniejsze, co powinno otworzyć drzwi dalszym inwestycjom w ten sektor.

Wiarygodny partner deweloperski kluczem do zaufania inwestorów

Należy pamiętać, że Polska nadal jest rynkiem wschodzącym, a inwestorzy, którzy szukają skalowalności, muszą zbudować własną platformę poprzez zawieranie dużych transakcji z istniejącymi deweloperami lub poprzez tworzenie własnych kompetencji deweloperskich.

Nowa budowa niesie ze sobą większe ryzyko dla inwestorów, zwłaszcza w świetle ostatnich presji inflacyjnej. Jednak inwestorzy mogą zminimalizować to ryzyko, współpracując z silnymi firmami deweloperskimi, takimi jak Cavare, w ramach tzw. umów forward purchase. Tutaj inwestorzy mogą wpływać na charakterystykę mieszkań, projekt i specyfikacje w ramach umowy, po stałej cenie. A w Cavare właśnie na tym się skupiamy. Dla podmiotów, które chcą być obecne na polskim rynku, ale nie chcą tworzyć własnej platformy operacyjnej, oferujemy pełne zintegrowane wsparcie za pośrednictwem Cavatina International. podsumowuje Jason Drennan.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments