21 lutego 2023 roku rozpoczął się nabór i przyjmowanie wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG, które można składać do 12 kwietnia br. Kolejne rundy w 2023 roku będą kończyły się 15 czerwca i 31 października.

Program ten jest wsparciem dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach: od pomysłu, przez badania i rozwój, aż do wprowadzenia innowacji na rynek. Ponad połowa całego budżetu FENG 2021-2027, czyli 4,36 mld euro, zostanie przeznaczona na Ścieżkę SMART. Doświadczenia takich firm, jak MIM Solutions czy CD Projekt Red pokazują, że pozyskanie finansowania w tego typu inicjatywach jest szansą na realizację technologicznych planów i dalszy rozwój firmy. Spółka MIM stworzyła np. rozwiązania wspierające leczenie niepłodności.

W ramach jednego z programów centralnych – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG, dotacje dla firm będą dostępne przynajmniej do 2027 r.

Generalnie podmioty mogą ubiegać się o wsparcie w trzech głównych kategoriach programów:

• programy centralne, które są przeznaczone przede wszystkim do realizacji większych projektów lub przełomowych w swojej kategorii, na przykład o wyższym poziomie innowacyjności. Konkurują w nich przedsiębiorcy z całej Polski.

• programy regionalne (jeden na każde województwo), w których wspierane są projekty zbliżone do tych realizowanych w ramach programów centralnych. Muszą być one ważne z perspektywy rozwoju danego regionu, jednak zazwyczaj mają nieznacznie mniejszą wartość.

• program dla Polski Wschodniej, przeznaczony dla 6 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i regionu mazowieckiego (nowość – jednostka statystyczna) – z wyłączeniem Warszawy i 9 powiatów ościennych. Oferuje on wsparcie dla firm działających na wskazanych terenach.

Ze względu na pandemię Covid-19, która spowolniła rozwój gospodarczy, polskie firmy wydają się spragnione i głodne wsparcia finansowego w ramach inicjatyw unijnych. Tylko w pierwszym konkursie Ścieżki SMART, do którego zgłoszenia można składać od 21 lutego do 12 kwietnia br., do rozdysponowania jest kwota blisko 5 mld euro, w sumie dla dużych oraz małych i średnich firm. – komentuje Beata Cichocka – Tylman, ekspert SoDA, członek komitetu monitorującego FENG oraz członek-obserwator grupy roboczej 10 KIS (krajowa inteligenta specjalizacja), poświęconej m.in. informatyce.

Program FENG – Ścieżka SMART – firmy IT powinny szczególnie zwrócić uwagę na tę inicjatywę

Ciekawą inicjatywą, na którą powinny zwrócić uwagę spółki technologiczne, niezależnie od ich wielkości jest ogólnopolski Program FENG 2021-2027 oraz w szczególności Ścieżka SMART. Wspiera ona działalność badawczo-rozwojową, innowacyjną i inwestycyjną. W pierwszym konkursie w ramach Ścieżki SMART rodzime firmy IT mogą liczyć na wsparcie wynoszące blisko 5 mld PLN.

Szanse na dotacje mają projekty, w których:

• są realizowane prace badawczo-rozwojowe (moduł B+R)

• zaplanowano wdrożenie innowacji (moduł wdrożenie innowacji).

Warto pamiętać o tym, że duże firmy muszą realizować moduł B+R, natomiast MŚP mogą wybrać jeden z modułów B+R lub wdrożenie innowacji. To obowiązkowe punkty każdego projektu w Ścieżce Smart.

Łatwiejszy dostęp do finansowania, czyli możliwość złożenia jednego wniosku, ale i… szereg wymogów

W konkursach unijnych, dostępnych w minionych latach, przedsiębiorcy mieli obowiązek składania oddzielnych wniosków na realizację swoich potrzeb rozwojowych. Inny wniosek dotyczył np. projektu B+R, a jeszcze inny wyjazdu na targi czy szkolenia. Zmianą in plus, ułatwiającą pozyskiwanie dotacji, jest możliwość składania jednego wniosku na realizację wielu inicjatyw. To bardzo duże ułatwienie, przyspieszające proces i potencjalnie łatwiejsza szansa na otrzymanie finansowania.

Uproszczony proces składania wniosków to jedna strona medalu. Należy też pamiętać o spełnieniu konkretnych wymogów, a także skorzystaniu z pewnych uniwersalnych porad.

Dobry wniosek powinien się czymś wyróżniać i musi być przygotowany bardzo dokładnie. Warto podkreślić, że to, co robi dana firma IT, powinno być megainnowacyjne. Nie ma znaczenia, czy praca nad rozwojem danej technologii jest realizowana na własne potrzeby, czy też dla klienta. Należy też oszacować i wykazać we wniosku wysokość zysków, które dany podmiot planuje osiągnąć w wyniku rozwoju i monetyzowania konkretnej technologii. Dotacje lubią, żeby ich projekty zarabiały. – wyjaśnia Beata Cichocka – Tylman.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Firmy otrzymują dodatkowe punkty za realizację działań z zakresu ekoinnowacji oraz wpływu na jakość życia społecznego. Co prawda, nie jest to w funduszach nowością, ale warto mieć tę kwestię na uwadze. Kolejnym aspektem, ważnym dla sektora informatycznego, jest to, że zwiększono limit tzw. podwykonawstwa, czyli osób zatrudnionych na B2B. Obecnie można zatrudnić takie osoby do maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych podstawowego budżetu projektu. – dodaje Beata Cichocka – Tylman.

Udane realizacje w branży gamingowej i medtech

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) zastąpią dotychczasowy Program Inteligentny Rozwój (POIR). W ubiegłych latach skorzystało z niego bardzo dużo firm, które pozyskały środki na dalszy rozwój.

W ramach poprzednich konkursów współpracowałam z wieloma firmami z sektora technologicznego. Przykładem jest gaming, którego twórcy gier wideo z sukcesem pozyskiwali dotacje na rozwój rozwiązań IT. Jedną z takich spółek jest np. CD Projekt Red, który dzięki dotacjom rozwinął nowe technologie, a następnie zastosował je m.in. przy tworzeniu gry Cyberpunk. – wyjaśnia Beata Cichocka – Tylman.

Przykładem innego podmiotu, który otrzymał ponad 15 mln zł dotacji jest MIM Solutions. Firma ta pozyskała finansowanie na rozwój inteligentnych algorytmów wspierających lekarza w diagnostyce ultrasonograficznej oraz inteligentnego systemu analizy danych obrazowych w diagnostyce niepłodności.

W kwietniu 2021 r. dofinansowania z Funduszy Unijnych pozwoliły nam na realizację naszych zawodowych marzeń. Zdobyliśmy dotacje na dwa projekty dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w walce z bezpłodnością. Dostaliśmy szansę, by rozwijać się w kierunku, który naprawdę nas interesuje. Dziś nasza praca polega na pomocy parom w zostaniu rodzicami – wyjaśnia Piotr Wygocki, CEO MIM Solutions, firmy będącej członkiem Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA).

Spółki z sektora IT równie często tworzą też technologie na własne potrzeby, czyli kreują rozwiązania, na bazie których świadczą później swoje usługi. Niemniej, równie często są to produkty, które później odsprzedają innym podmiotom z całego świata na podstawie licencji lub całkowitych praw.

W SoDA jesteśmy orędownikiem promowania wszelkich konkursów europejskich, w ramach których spółki IT pozyskują dotacje na dalszy rozwój swojego biznesu. Od początku naszego istnienia zachęcamy wszystkie nasze firmy członkowskie do udziału w tego typu inicjatywach. Idealnie wpisują się one w profil naszej działalności, ponieważ wpływają na wzrost konkurencyjności polskich spółek, tworzą nowe miejsca pracy, zwiększając poziom zatrudnienia oraz są szansą na promocję produktów i usług zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy realnym wsparciem dla naszych członków, udzielając konsultacji w zakresie zgłaszania wniosków. – komentuje Marcelina Chojnacka, koordynator ds. Public Advocacy w SoDA – Software Development Association Poland.

Wnioski do udziału w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG można składać na stronach PARP oraz NCBR.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments