Zwiększenie efektywności procesu zarządzania wynikami pracy – Performance Management i Talent management, digitalizacja i automatyzacja wybranych funkcjonalności oraz zredukowanie ilości pracy manualnej w organizacji, a także obiegu papierowych dokumentów – to główne efekty projektu wdrożeniowego, który przeprowadziła Grupa CIECH we współpracy z firmą Gavdi Polska i jej podwykonawcami. Wybrane elementy systemu SAP SuccessFactors, zasilane danymi z bezpośrednio z systemu kadrowo-płacowego SAP HCM oraz autorskie rozwiązanie Gavdi, służące do kalkulacji wypłaty bonusu, wspierają dział HR w realizacji strategii Grupy CIECH.

W ramach realizowanej przez CIECH strategii na lata 2022-2024 obszar HR ma kluczowe znaczenie. Jej celem jest tworzenie angażującego środowiska pracy i kultury organizacyjnej opartej o zarządzenie wynikami pracy. Rozwiązania wdrożone przez Gavdi przenoszą na wyższy poziom kwestie związane z wyznaczaniem i rozliczaniem celów i tworzeniem przejrzystego systemu premiowego oraz digitalizacją związanych z nim procesów HR.

Nowy system, na który składają się SuccessFactors Employee Profile, Performance & Goals oraz Gavdi Payroll Cost Planning Platform, daje wygodny dostęp do skonsolidowanych danych o pracownikach w zakresie bieżącego wyznaczania i śledzenia realizacji celów, możliwość wykorzystywania tych danych do innych procesów oraz obsługuje proces wyliczenia i dystrybucji premii. System jest kompatybilny z popularnym środowiskiem SAP, dając komfort użytkowania systemu oraz umożliwiając intuicyjną pracę na różnych typach urządzeń. Równie istotne jest także zapewnienie bezpieczeństwa danych i dokumentów. Ponadto, wartością dodaną projektu jest również wzrost transparentności procesu premiowania, co spotkało się z pozytywną reakcją związków zawodowych funkcjonujących w Grupie CIECH.

Grupa CIECH od kilku lat sukcesywnie realizuje nową strategię HR. Jej założenia to wprowadzenie nowych procesów w dwóch kluczowych obszarach: performance management i systemów wynagrodzeń. Zależało nam na zmianie kultury organizacyjnej oraz podniesieniu poziomu cyfrowej dojrzałości firmy, ograniczeniu obiegu papierowych dokumentów i automatyzacji części procesów. Zdecydowaliśmy się wykorzystać do tego SAP SuccessFactors i współpracę z Gavdi Polska. – mówi Agnieszka Jaraczewska, odpowiedzialna za wdrożenie projektu w Grupie CIECH w latach 2020-2022.

O kompleksowości rozwiązania świadczy fakt, że projekt, poza realizacją prac nad nowym systemem wspierającym procesy biznesowe, wymagał synchronizacji z pracami CIECH w zakresie rozbudowy infrastruktury IT. Wdrożeniu towarzyszyła szeroko zakrojone działania szkoleniowe dla managerów w Grupie. Przygotowano również odpowiednie materiały szkoleniowe i filmy instruktażowe dla wszystkich pracowników CIECH, a wdrożenie systemu było nadzorowane przez zarząd chemicznej grupy.

Uruchomiony po kilku miesiącach intensywnych prac system został zbudowany w bardzo napiętym harmonogramie, wynikającym z przyjętego w firmie cyklu wyznaczania kwartalnych celów. Momentami oznaczało to pracę pod dużą presją czasu, bo wdrażanie następowało w dużej, rozproszonej organizacji. Elastyczność naszych rozwiązań pozwoliła na stworzenie szytego na miarę narzędzia, dziś już w pełni funkcjonującego w polskich spółkach Grupy CIECH. – wskazuje Marcin Kleczka, Dyrektor Konsultingu i Kierownik Projektu z Gavdi Polska.

Performance management odgrywa istotną rolę we wszystkich biznesach Grupy, stale wspieranych przez dział HR poprzez dostarczenie mu narzędzi, danych i wskaźników. Kolejne moduły SAP SuccessFactors, jak Talent management, są wdrażanie z początkiem roku 2023. 2023 roku. Grupa ma również w planach wprowadzenia SuccessFactors Performance & Goal Management w swoich spółkach działających na rynku niemieckim.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments