Zapowiedziany przez VMware projekt Northstar ma przyspieszyć procesy tworzenia aplikacji i wdrażania chmur w przedsiębiorstwach poprzez uproszczenie korzystania z usług sieciowych i bezpieczeństwa.

Projekt Northstar zapewni obsługę sieci w wielu chmurach, bezpieczeństwo, mobilność obciążeń i kompleksowe reagowanie na zagrożenia. To wszystko za pośrednictwem scentralizowanej konsoli zarządzania, która dostarcza spójne zasady, automatyzację i uproszczone korzystanie z oprogramowania jako usługi (SaaS) w chmurach prywatnych i publicznych. Firma zaprezentowała VMware HCX+ oraz udoskonalenia VMware NSX ALB PULSE Cloud Service. Ma to pomóc przedsiębiorstwom w przyjęciu modelu operacyjnego z orkiestracją i możliwością obserwacji całej infrastruktury sieciowej.

W miarę jak przedsiębiorstwa przechodzą do multiclouda, muszą ponownie ocenić, jak zarządzają aplikacjami i obciążeniami roboczymi w środowiskach prywatnych i publicznych. Tradycyjna architektura i narzędzia nie nadążają za transformacją, a to prowadzi do skomplikowania i wyzwań operacyjnych w zarządzaniu infrastrukturą. Poprzez zapewnienie spójnej polityki, operacji i automatyzacji w wielu środowiskach chmurowych, Project Northstar to przyszłość inteligentnych usług sieciowych i bezpieczeństwa w chmurze, dostarczana w elastycznym modelu subskrypcyjnym.  powiedział Umesh Mahajan, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Networking and Security VMware.

VMware HCX+ ma być w pełni zarządzalną usługą. Zapewni ona orkiestrację i obserwowalność inicjatyw związanych z migracją obciążenia, repatriacją i równoważeniem w środowiskach wielochmurowych. Dzięki HCX+ klienci będą mogli korzystać z pulpitu nawigacyjnego do działań związanych z łącznością i migracją w wielu lokalizacjach. To przyspieszy realizację projektów migracji na dużą skalę w sposób bezpieczny i z minimalnym przestojem.

VMware HCX+ przyśpieszy migrację dużych projektów do wielu chmur. Dzięki rozwiązaniu możemy centralnie zarządzać mobilnością obciążeń roboczych w wielu lokalizacjach z dużą wydajnością operacyjną — powiedział Brian Gay, inżynier systemów informatycznych w Health New England. Współpracowaliśmy z zespołem VMware HCX na wczesnych etapach rozwoju produktu i zgłaszaliśmy uwagi. Jesteśmy podekscytowani sukcesem HCX+ i chętnie zobaczymy, co jeszcze może nam dać.

VMware NSX Advanced Load Balancer poprawi sprawność w środowiskach wielochmurowych, zapewniając scentralizowane licencjonowanie, telemetrię zagrożeń i proaktywne wsparcie. VMware zapowiada nowy, ujednolicony pulpit nawigacyjny, który zapewni kompleksową widoczność i zarządzanie zasobami wszystkich kontrolerów NSX-ALB obsługujących chmurę. Pozwoli to uzyskać wgląd w wydajność aplikacji, stan infrastruktury, zużycie zasobów i wykorzystanie licencji, upraszczając jednocześnie operacje i rozwiązywanie problemów z jednej lokalizacji.

Usługi Project Northstar

Projekt Northstar jest dużym rozwinięciem VMware NSX. Ma dostarczyć zestaw zintegrowanych usług sieciowych i bezpieczeństwa w chmurze na żądanie i obejmuje:

§ Scentralizowane zarządzanie politykami: Klienci będą mogli centralnie zarządzać politykami sieciowymi i bezpieczeństwa we wszystkich swoich środowiskach chmurowych. Wraz ze zintegrowanymi operacjami sieciowymi i bezpieczeństwa oraz rozwiązywaniem problemów.

§ Planowanie i widoczność bezpieczeństwa: Usługa NSX Intelligence zapewni kompleksowy widok w czasie rzeczywistym w całym środowisku wielochmurowym klienta. Jest ona zasilana przez skalowalne jezioro danych, które pobiera informacje o ruchu i dostarcza zalecenia dotyczące polityki sieciowej i bezpieczeństwa. Analiza ruchu sieciowego (NTA) zapewnia dalszy wgląd w zagrożenia i wykrywanie anomalii behawioralnych.

§ Wykrywanie i reagowanie w sieci (NDR): Usługa dostarczy skalowalne wykrywanie i reagowanie na zagrożenia dla obciążeń roboczych rozmieszczonych w wielu chmurach. Silnik korelacji NDR będzie analizował zdarzenia IDPS, złośliwe oprogramowanie i anomalie, co pomoże uniknąć przeciążenia alertami i uprościć procesy monitorowania SOC.

§ Zaawansowane równoważenie obciążeń: Usługa chmurowa Advanced Load Balancing (ALB) i funkcje hostowanego kontrolera będą obsługiwane w chmurze VMware Cloud, a następnie w chmurach publicznych i on-prem. Przy czym kontroler zostanie wdrożony jako usługa zarządzana przez VMware, dzięki temu będzie można z niej korzystać samodzielnie lub w połączeniu z innymi usługami SaaS projektu Northstar.

§ Migracja i mobilność obciążeń roboczych: Wprowadzając VMware HCX+, spółka dąży do zaoferowania w pełni zarządzanej migracji obciążenia i mobilności jako usługi. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy będą mogli centralnie zarządzać łącznością oraz pomagać w zarządzaniu migracją i mobilnością w tych lokalizacjach.

Project Northstar to strategiczna zmiana polegająca na dostarczaniu tych usług w środowiskach on-prem, hybrydowych i wielochmurowych w modelu SaaS.

Ulepszenia VMware NSX ALB PULSE Cloud Service będą dostępne w czwartym kwartale FY23, natomiast VMware HCX+ jest dostępny dla wszystkich klientów w wersji beta.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments