Już ponad 80 proc. organizacji przyznaje, że przejście na oprogramowanie i modele usługowe jest kluczowym trendem, wpływającym na ich branżę – wynika z najnowszego raportu Capgemini. Od samochodów podłączonych do sieci, poprzez zdalne monitorowanie stanu zdrowia, po inteligentne domy i jeszcze więcej – przedsiębiorstwa mocno skupiają się na innowacjach usługowych.

Badania pokazują, że większość z nich (78 proc.1) znajduje się przynajmniej na etapie strategii przechodzenia na inteligentne produkty i usługi i odchodzi od tradycyjnych modeli biznesowych typu „wyprodukuj, sprzedaj, wyślij”. Już niemal 7 na 10 organizacji uważa natomiast, że brak inwestycji w inteligentne produkty i usługi grozi utratą udziału w rynku oraz przewagi konkurencyjnej.

Według raportu Capgemini prawie 90 proc. organizacji spodziewa się przychodów z inteligentnych usług w ciągu najbliższych 3 lat, a 87 proc. twierdzi, że inteligentne produkty i usługi mają kluczowe znaczenie dla ich strategii biznesowej. Jest to szczególnie widoczne w sektorze produkcji przemysłowej (87 proc.), tuż za nim plasuje się branża produktów medycznych i konsumenckich (obie 84 proc). Oczekuje się, że w ciągu najbliższych trzech lat średnio 28 proc. przychodów organizacji będzie pochodzić z inteligentnych usług, w porównaniu z 12 proc. obecnie. Rozwój inteligentnych produktów i usług to nie tylko nowe źródło przychodów, oznacza on również nowe możliwości stymulowania wzrostu, wydajności i większej lojalności klientów.

Inteligentne produkty to wykonane zgodnie z ideą „smart”, połączone z siecią, oparte na oprogramowaniu rozwiązania, które można stale ulepszać za pomocą informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Dane, które generują i zbierają, umożliwiają organizacjom oferowanie inteligentnych usług – prowadząc do nowych modeli biznesowych i dochodowych opartych na „serwicyzacji”. Serwicyzacja odnosi się do branż wykorzystujących swoje produkty do sprzedaży „wyników jako usługi”, a nie jednorazowej sprzedaży. – wyjaśnia Piotr Kosewski, Artificial Intelligence Capability Cluster Lead w Capgemini Polska.

Nowe korzyści dla przedsiębiorstw dzięki inteligentnym produktom i usługom
Z raportu wynika, że ​​organizacje, które rozpoczęły wdrażanie inteligentnych produktów i usług, dostrzegają nie tylko korzyści związane z przychodami: 83 proc. z nich zmniejszyło koszty obsługi, 83 proc dostrzega lepsze doświadczenia klientów, a 84 proc. mniejszy wpływ na środowisko. Inteligentne produkty i usługi, z ich zdolnością do gromadzenia, udostępniania danych i obserwacji, mają potencjał stymulowania zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez umożliwianie pomiaru ilości odpadów, identyfikowanie możliwości oszczędzania energii, węgla, wody itp. oraz wspieranie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Organizacje o dobrze zdefiniowanych wizjach i strategiach dotyczących inteligentnych produktów i usług (59 proc. badanych) – już odnotowały redukcję emisji dwutlenku węgla o niemal 1/10 (wskazało na to 56 proc. z nich); poprawę o ponad 10 proc. wskaźników Net Promoter/Customer Satisfaction (55 proc.); a prawie połowa odnotowała przyspieszenie we wprowadzaniu na rynek efektów pracy działów badań i rozwoju oraz spadek kosztów serwisowania o ponad 10%.

Złożone przejście od tradycyjnych do inteligentnych produktów i usług

Badanie podkreśla, że organizacje czują się słabo przygotowane do zmiany z modelu biznesowego opartego na produkcie do modelu opartego o usługi, a wiele z nich jeszcze nie czerpie z tego korzyści: połowa ankietowanych stwierdziła, że są obecnie na etapie pilotażowym. Tylko niewielka grupa organizacji (8 proc.) przoduje na drodze do transformacji.

To przedsiębiorstwa, które z powodzeniem opracowały strategię transformacji swoich kompleksowych łańcuchów wartości i modeli operacyjnych; aktywnie koncentrują się na modelach biznesowych opartych na wynikach lub usługach i odeszły od dotychczasowej technologii i systemów.

Wyzwanie: integracja nowej technologii z istniejącymi systemami i narzędziami

Badania Capgemini pokazują, że 56 proc. organizacji przyznaje, że dotychczasowa technologia pozostaje poważną przeszkodą w postępie. Natomiast 76 proc. respondentów wskazuje na wyzwania związane z danymi, zauważając brak stabilnej infrastruktury do przechowywania nowych danych generowanych przez inteligentne produkty i usługi. Wskazuje to na potrzebę przekształcania i inwestowania w infrastrukturę cyfrową, aby zapewnić dostęp i solidne zarządzanie danymi w całym łańcuchu wartości.

Jako ścieżkę, pozwalającą na sprostanie tym wymaganiom, raport wskazuje inwestycje w talenty. Rzeczywiście, organizacje deklarują ponad 40 proc. lukę umiejętności w kluczowych rolach, takich jak specjaliści ds. zarządzania danymi i analitycy, czy specjaliści zajmujący się zwinnością i innowacjami. Ważnymi obszarami w przyszłości będzie organizacja szkoleń wewnętrznych w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz strategiczne zatrudnianie lub nabywanie umiejętności poprzez partnerstwa zewnętrzne. Zmiany są już widoczne, 84 proc. organizacji wiodących w obszarze inteligentnych produktów i usług, przekształca swoje zespoły projektowe i inżynierskie, uzupełniając je o talenty z kompetencjami w zakresie tworzenia oprogramowania, inżynierii systemów i produktów chmurowych.

Inteligentne produkty i usługi oparte na technologii cyfrowej i sztucznej inteligencji stworzą ogromną wartość dla firm, konsumentów i światowej gospodarki w ciągu najbliższych trzech lat. Firmy zajmujące się tradycyjnymi produktami zmieniają narzędzia, aby stać się przedsiębiorstwami opartymi na oprogramowaniu, dostarczając bogate, nowe doświadczenia klientów, zwiększające ich lojalność i napędzające strumienie przychodów. Nadszedł czas działania. Firmy, które są w stanie skalować inteligentne produkty i usługi, prześcigną konkurencję i szybciej zwiększą zyski. – mówi Piotr Kosewski.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments