Co trzeci Polak uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze nieruchomości jest dostęp do szybkiego internetu. Mieszkania lub domy z zainstalowanym wydajnym łączem internetowym cieszą się większym zainteresowaniem konsumentów, a kupujący lub wynajmujący są w stanie zapłacić za nie więcej. Z kolei brak szybkiej i stabilnej sieci może skutkować rezygnacją z zakupu lub wynajmu danej nieruchomości – wynika z badania opublikowanego w lipcu br. przez InsightOut Lab.

Z przeprowadzonego przez InsightOut Lab badania wynika, że nabywcy coraz częściej wymagają dostępu do szybkiego internetu w danej lokalizacji. Z tego powodu są skłonni zapłacić więcej za nieruchomość, która jest wyposażona w dostęp do szerokopasmowego łącza. Co trzeci przebadany Polak uważa również, że dostęp do wydajnej infrastruktury internetowej jest najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze domu lub mieszkania.

• 34% Polaków uważa, że najważniejszym czynnikiem przy wyborze mieszkania jest dostęp do szybkiego internetu.

• 45% badanych zadeklarowało, że przy kupnie nieruchomości byłoby skłonnych dopłacić maksymalnie do 3000 zł, jeśli dana nieruchomość miałaby dostęp do szybkiego i stabilnego internetu.

• 39% Polaków, którzy zadeklarowali brak szybkiego internetu w swoim domu, dopłaciłoby za niego maksymalnie 50 zł miesięcznie.

• 39% mieszkańców pięciu województw centralnej i północno-wschodniej Polski uważa, że dostępność szybkiego internetu pozytywnie wpływa na wartość nieruchomości.
W opracowaniu przeanalizowano również rynkowe dane z kilku krajów europejskich oraz USA. Oprócz sytuacji na rynku nieruchomościowym, związanej z dostępnością szybkiego internetu, analiza ukazuje również ogólne trendy, wpływające na globalny rozwój szerokopasmowej infrastruktury.

• W Wielkiej Brytanii, w okresie od 2012 do 2019 r., wartość nieruchomości objętych rządowym programem „Superfast Broadband” wzrosła o 1700-3500 £, czyli 0,6-1,2%, dzięki dostępowi do szybkiego internetu.

• Analiza ponad 3 mln transakcji w USA wykazała, że zainstalowany w nieruchomości szybki internet statystycznie przyczynia się do wzrostu jej ceny sprzedażowej o 2,5%.

• Zdaniem 20% dorosłych Niemców wartość mieszkania spada o 10%, jeśli szybkość dostępnego w nim łącza nie odpowiada oczekiwaniom klienta.

• 58% badanych deweloperów i 57% właścicieli portfeli nieruchomości w Niemczech uznało szybki internet jako najważniejsze kryterium dla stworzenia efektywnego „home-office”.

• 75% badanych w 2020 r. Brytyjczyków odrzuciłoby ofertę kupna nowego lokum, jeśli dysponowałoby ono słabym łączem.

Duża przepustowość łącza przekłada się na wyższą cenę danej nieruchomości, a wraz z nasileniem trendów społeczno-kulturowych, ekonomicznych i technologicznych ta zależność będzie jedynie wzrastać. Już teraz obserwujemy nasilenie presji społecznej na zwiększanie dostępu do szerokopasmowych łączy, co związane jest z rozpowszechnieniem pracy i nauki zdalnej, a także z rozwojem cywilizacyjnym i potrzebami nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. – komentuje wyniki opracowania Mariusz Pleban, założyciel i CEO InsightOut Lab.

Świat potrzebuje szerokopasmowego łącza

Nieustanny rozwój technologii informatycznych sprawia, że coraz większa część naszego życia przenosi się do świata wirtualnego. Proces ten przyspieszyła globalna pandemia, która zmieniając codzienne nawyki, tryb pracy czy sposób konsumpcji mediów, zwiększyła popyt na szybkie łącza internetowe. Wskazują na to dane pozyskane przez InsightOut Lab w ramach badania rynkowego nt. dostępności szybkiego internetu i nieruchomości przeprowadzonego w pierwszym kwartale br.

• 81% ankietowanych Polek i Polaków odpowiedziało, że ma dostęp do szybkiego internetu w swoim miejscu zamieszkania. 9% badanych odpowiedziało, że takiego łącza nie posiada, a u 10% ankietowanych jednoznaczna odpowiedź sprawiała problemy („trudno powiedzieć”).

• Mieszkańcy wsi nieco rzadziej deklarowali posiadanie szybkiego łącza w swoim domu (73% pozytywnych odpowiedzi) niż mieszkający w różnej wielkości miastach (średnio 84%).

• Co piąty ankietowany używał domowego internetu głównie do pracy. Dodatkowo ponad 40% osób, które używają sieci w celach zawodowych, uważa jednocześnie szybkie łącze za najważniejsze kryterium przy wyborze mieszkania.

• 42% respondentów oznajmiło, że spędza w sieci od 3 do 5 godzin dziennie, a co czwarty ankietowany określił ten czas na maksimum 2 h.

• Wśród ankietowanych, którzy korzystają z sieci ponad 10 godzin, znalazło się tylko 3% odpowiedzi osób 55+ i 5% z grupy wiekowej 45-54 lata. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy u młodszych internautów i wynosi odpowiednio 11% u osób z grupy 18-24 i 13% z grupy 25-34 lata.

Wykazany trend znajduje również odzwierciedlenie w statystykach Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), które wskazują na wyraźny wzrost czasu spędzanego w internecie przez Polaków. Jeśli przed pandemią surfowaliśmy średnio 3,1 h dziennie, to w listopadzie 2021 r. było to już 4,1 h. Oznacza to zatem wzrost o prawie 1/3. Powyższe statystyki przekładają się wprost na zwiększony transfer danych w globalnej sieci.

W nowych warunkach społecznych, gdy na skutek pandemii internet stał się jeszcze istotniejszym niż dwa lata temu narzędziem pracy, rozrywki i nauki, znaczenia nabiera kwestia dostępności do szybkiego i stabilnego transferu danych w miejscu zamieszkania. Spośród dostępnych technologii rozwijanie infrastruktury światłowodowej staje się niemal oczywistym rozwiązaniem, by sprostać gwałtownie rosnącym potrzebom klientów – teraz i w przyszłości. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego Polski. – dodaje Mariusz Pleban.

Według danych Eurostatu za 2021 r., w Polsce stałe łącze szerokopasmowe posiadało 69% gospodarstw domowych. W Czechach wskaźnik ten wyniósł 84%, w Niemczech – 82%, a we Francji – 80%. Polski wynik jest porównywalny do odnotowanego w Bułgarii (63%) i na Litwie (67%). Powyższe dane wyraźnie wskazują na dystans dzielący nasz kraj od europejskich liderów i potrzebę jak najszybszego pokrycia mapy kraju szybką infrastrukturą sieciową. Zapewnienie dostępu wszystkim mieszkańcom kraju do powszechnej i niezawodnej infrastruktury szerokopasmowej jest również fundamentem skutecznej transformacji cyfrowej i gwarancją rozwoju cywilizacyjnego.

Komentarz Jacka Wiśniewskiego, prezesa zarządu NEXERA do raportu InsightOut Lab

Raport „Dostęp do szybkiego Internetu a wartość nieruchomości” InsightOut Lab to kolejne opracowanie, które wykazuje, że możliwość korzystania z szybkiego internetu ma nie tylko realny wpływ na komfort codziennego życia, ale również na zasobność naszych portfeli. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w niektórych regionach Polski bieżąca woda, kanalizacja i inne media stanowiły dość rzadkie udogodnienie, jednak z czasem ich dostępność stała się powszechnym standardem. Obecnie takim wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju jest możliwość podłączenia szerokopasmowego, stabilnego internetu. Nasze doświadczenie i znajomość potrzeb rynku pozwalają nam stwierdzić, że już wkrótce instalacja światłowodowa w budynku stanie się domyślną funkcjonalnością. To zjawisko będzie na tyle naturalne, że zauważalny (i dolegliwy) będzie dopiero jego brak. Niewykluczone, że już wkrótce nastąpi zmiana percepcji wśród konsumentów i domowy dostęp do szybkiego internetu okaże się równie istotny jak podstawowe media tj. woda, prąd czy gaz.

Powyższa perspektywa wydaje się nieodległa, natomiast warunkiem jej realizacji są kompleksowo prowadzone inwestycje firm, takich jak Nexera, które pozwolą objąć nowoczesną siecią dostępową całą Polskę. To wspólne zobowiązanie inwestorów, ale również i administracji państwowej na każdym jej szczeblu. Władze centralne i samorządowe powinny stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju sieci, poprzez przejrzyste prawo, przyspieszenie procesów administracyjnych i zapewnienie finansowania. U podstaw tych działań powinno leżeć zrozumienie, że szybki internet nie jest luksusem, ale jednym z podstawowych mediów we współczesnym społeczeństwie. Aktualnie pod względem zasięgu infrastruktury FTTH/B Polska sytuuje się poniżej unijnej średniej, a dostęp do szerokopasmowego łącza stanowi gwarancję cywilizacyjnego rozwoju kraju. To również bazowy czynnik stanowiący o poziomie rozwoju gospodarczego, a także majętności i stanie posiadania obywateli. Decydenci powinni ponadto zadbać o prawne uregulowanie definicji operatora hurtowego, co pozwoli na niezależne rozwijanie sieci światłowodowych i zwiększanie ich przepustowości, równolegle umożliwiając operatorom detalicznym dostarczenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb konsumenckich.

Przeprowadzona przez InsightOut Lab analiza stanowi ważny głos w branżowej dyskusji,
a zaprezentowane wyniki w jasny sposób wskazują, że dostępność niezawodnego internetu w coraz większym stopniu przekłada się na wyceny na rynku nieruchomości. Zjawisko to zasadza się na zmianach społeczno-ekonomicznych związanych z postępującym procesem digitalizacji. Coraz bardziej cyfrowy kontekst naszej rzeczywistości przekłada się wprost na zmiany w preferencjach osób zainteresowanych zakupem nowej nieruchomości oraz skutkuje narastającą presją społeczną na zwiększanie dostępności szybkiego internetu w miejscu zamieszkania.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments