I Konferencja Operatorów Hurtowych

21 kwietnia br. w Warszawie odbyła się I Konferencja Operatorów Hurtowych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli operatorów otwartych sieci światłowodowych, najważniejszych branżowych decydentów, a także reprezentantów izb telekomunikacyjnych, regulatora i organów administracji państwowej. W trakcie konferencji głos zabrali goście specjalni: minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji, Jacek Oko – Prezes UKE oraz Vincent Garnier – Dyrektor Generalny FTTH Council Europe. Konferencja w założeniu stanowi wstęp do otwartej dyskusji na temat roli operatorów hurtowych na rynku telekomunikacyjnym.

Organizatorzy I Konferencji Operatorów Hurtowych przedstawili model otwartych sieci światłowodowych, zorientowany na konkurencyjność i różnorodność oferowanych usług oraz najefektywniejszy stopień ich wykorzystania. W dyskusji podkreślono także znaczenie nowoczesnej infrastruktury światłowodowej dla rozwoju Polski. Zdaniem uczestników konferencji otwarte sieci oznaczają nowe perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego i wymagają zmiany podejścia regulacyjnego.

Korzyści z modelu hurtowego

Przedmiotem debaty były kluczowe kwestie związane z działalnością operatora hurtowego. Na pierwszym planie znalazło się zagadnienie korzyści dla użytkowników, operatorów oraz regulatora płynące ze stosowania modelu hurtowego.

To innowacyjne podejście stanowi przełom, ponieważ polega na współpracy w oparciu o przejrzyste zasady i naturalne mechanizmy rynkowe. Taka współpraca operatorów infrastruktury z dostawcami usług jest korzystna dla obu stron oraz dla rozwoju rynku i konkurencji. Dodatkowo przyczynia się do wzrostu wartości rynku telekomunikacyjnego poprzez redukcję kosztów oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury. Stanowi również element zrównoważonego rozwoju i sprzyja ochronie środowiska – komentuje Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu Fiberhost S.A. oraz Prezes Zarządu Fundacji Open Allies.

Podkreślono, że brak konfliktu interesów pomiędzy operatorem hurtowym a dostawcami usług to stabilny fundament do rozwoju współpracy biznesowej, zapewniający wiele korzyści dla wszystkich stron.

Operatorzy hurtowi stanowią kategorię podmiotów wyróżniających się sposobem prowadzenia innowacyjnej działalności telekomunikacyjnej. Razem chcemy czynnie uczestniczyć w kształtowaniu przepisów i polityki regulacyjnej oraz podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju rynku i konkurencji. Łączy nas otwartość, mamy spójne wizje, cele i wyzwania. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej. – powiedział Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Open Allies.

Status formalnoprawny operatora hurtowego

Kolejnym omawianym zagadnieniem był status formalnoprawny i rola hurtownika oraz konieczność wprowadzenia do obrotu gospodarczego wyczerpującej definicji operatora hurtowego. Zdaniem uczestników debaty istnieje potrzeba jasnego i szerokiego określenia statusu operatora hurtowego oraz odrębnego podejścia regulacyjnego do takiego rodzaju działalności. W zgodnej opinii ekspertów definicja proponowana przez PKE jest zbyt wąska.

Widoczna zmiana trendu rynkowego wykreowała potrzebę jasnego określenia statusu operatora hurtowego. Rynek zmierza do modelu, w którym operator detaliczny będzie uruchamiał większość usług na sieciach operatorów hurtowych. W tym roku (i w kolejnych latach) ciężar inwestycji w sieć FTTH spocznie w ogromnej części na barkach operatorów hurtowych. Nasze inwestycje docierają do najodleglejszych terenów, często nieatrakcyjnych komercyjnie dla pojedynczego operatora detalicznego. Budujemy sieci światłowodowe, wykorzystując zarówno własne finansowanie, jak też dofinansowanie z funduszy publicznych. Mamy ambicje, aby dzięki naszym inwestycjom szybki internet mógł dotrzeć do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce – powiedziała Magdalena Russyan, Członek Zarządu ds. Operacyjnych w firmie Światłowód Inwestycje.

Do najważniejszych zadań w przyszłości uczestnicy konferencji zaliczyli znoszenie barier administracyjnych, wypracowanie ułatwień w procesie inwestycyjnym oraz usprawnienie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnych. Wśród priorytetów wymieniono również wprowadzenie elastyczności cenowej oraz określenie statusu operatora hurtowego w KPO i FERC.

Operatorzy hurtowi w sposób naturalny koncentrują się na rozbudowie infrastruktury i nie stanowią konkurencji dla dostawców detalicznych. Stymulują rynek, dając abonentom swobodę wyboru spośród zróżnicowanych ofert. Brak konfliktu interesów pomiędzy operatorem hurtowym a dostawcami usług stanowi stabilny fundament do rozwoju współpracy biznesowej, zapewniając wiele korzyści dla wszystkich stron. – powiedział Leszek Chwalik, Wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. 

I Konferencja Operatorów Hurtowych to inicjatywa niedawno utworzonej fundacji Open Allies oraz wiodących operatorów hurtowych, firm: Fiberhost, Nexera, Tauron oraz Światłowód Inwestycje. Przedsięwzięcie stanowi rozpoczęcie dyskusji na temat roli operatorów hurtowych na rynku telekomunikacyjnym oraz podejścia regulacyjnego do tego typu podmiotów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments