Cloud Technologies, spółka notowana na NewConnect zajmująca się monetyzacją cyfrowych danych, zaprezentowała strategię na lata 2021 – 2023. Grupa posiada know-how, zasoby i kompetencje do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. Wartość spółki rośnie dzięki skalowalnemu modelowi biznesowemu oraz inwestycjom w kluczowe obszary. Grupa kapitałowa planuje do końca 2023 roku zainwestować do 50 mln zł, finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych, bez korzystania z długu lub emisji akcji.

Ogłoszone plany rozwoju Cloud Technologies obejmują perspektywę biznesową, finansową i korporacyjną. W latach 2021 – 2023 Cloud Technologies przeznaczy na inwestycje 50 mln zł, generując dodatkową wartość dla biznesu i akcjonariuszy. Finansowanie tych inwestycji obejmie wyłącznie własne źródła finansowania Grupy: obecne środki pieniężne w wysokości 25 mln zł, bieżące i przyszłe przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, spłaty należności handlowych i wykorzystanie posiadanych akcji własnych.

Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies

Biorąc pod uwagę nasze kompetencje, know-how i zasoby, jesteśmy gotowi, aby w ciągu najbliższych dwóch lat stać się jednym z wiodących dostawców danych na świecie. Nasz model biznesowy, który zaktualizowaliśmy w 2019 roku, odznacza się skalowalnością i globalnym zastosowaniem, a to bezpośrednio przekłada się na szybki wzrost wyników całej Grupy. Aby dalej dynamicznie zwiększać przychody i kontynuować rozwój na arenie międzynarodowej, przeznaczymy do 50 mln złotych na inwestycje w kluczowych obszarach, czyli na potrzeby globalizacji biznesu, rozwoju technologii oraz na przeprowadzenie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej. Finansowanie pochodzić będzie ze środków własnych. – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Globalizacja biznesu i rozwój technologii

W ogłoszonej strategii spółka koncentruje się na dalszym rozwoju globalnych kanałów sprzedaży. Aktywnie analizuje i rozważa akwizycje podmiotów, które pozwolą zwiększyć sprzedaż w kluczowym segmencie spółki — Data enrichment, obejmującym sprzedaż danych i technologii do ich przetwarzania, który odznacza się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, wynoszącym blisko 70%. Nabywanie udziałów w spółkach będzie realizowane przy wykorzystaniu akcji własnych i posiadanych środków pieniężnych.

Strategicznym zasobem Cloud Technologies są cyfrowe dane, które firma pozyskuje i przetwarza, wykorzystując autorską technologię Data Management Platform (DMP). W celu uzyskania dodatkowych synergii spółka zamierza dokonać zakupu kodu źródłowego Demand-Side Platform (DSP) – platformy służącej do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej w internecie. Własny stack technologiczny da spółce niezależność na rynku reklamy on-line, a firma stanie się właścicielem kluczowych platform służących do emisji i targetowania reklam on-line na świecie.

Program motywacyjny i wejście na rynek główny GPW

Wyniki, jakie w tym roku osiąga Cloud Technologies są najlepsze od wielu lat, co dowodzi skuteczności naszego modelu biznesowego. W okresie Q1-Q3 2021 r. Grupa kapitałowa osiągnęła 13,4 mln zł EBITDA oraz 7,5 mln zł zysku netto, a środki pieniężne na kontach wynoszą już 25 mln zł. Komfortowa sytuacja finansowa pozwala nam zaplanować inwestycje o wartości około 50 mln zł do 2023 roku, bez pozyskiwania środków z długu lub emisji akcji. — tłumaczy Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Inwestycje planowane przez spółkę obejmują m.in. program motywacyjny przewidziany na lata 2021 – 2023, którego beneficjentami będą członkowie wyższej kadry kierowniczej i organów zarządczych Cloud Technologies. Uczestnicy programu zostaną uprawnieni do objęcia do 250 000 akcji w 2024 roku i przy spełnieniu określonych warunków. Program zostanie uzależniony od realizacji KPI w postaci skumulowanego rocznego poziomu EBITDA Grupy kapitałowej za lata 2021 – 2023 w wysokości 55 mln zł. Spółka nie przewiduje emisji nowych akcji w celu realizacji programu.

W planach rozwoju Cloud Technologies zawarło przejście na rynek główny GPW. Ma to nastąpić do końca 2023 roku. Przejście, planowane bez nowej emisji akcji, umożliwi dotarcie do szerszego grona inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments