W ostatnim Global Interconnection Index (GXI Vol. 5), corocznym raporcie rynkowym Equinix, stwierdzono, że pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej, a cyfrowi liderzy, czyli przedsiębiorstwa wdrażające strategię działania głównie w środowisku elektronicznym, realizują projekty w czasie czterokrotnie krótszym niż przed pandemią.

W krajach regionu EMEA m.in. w Polsce udało się takim firmom skrócić czas: wdrożenia infrastruktury w wielu obszarach geograficznych, rozbudowy na wiele lokalizacji brzegowych oraz integracji z wieloma chmurami. Przedsięwzięcia, których realizacja zajmowała wcześniej dwa lata, można obecnie doprowadzić do końca w ciągu sześciu miesięcy.

Przewiduje się, że efektem zwiększenia tempa transformacji cyfrowej będzie dalszy szybki wzrost zapotrzebowania na przepustowość łączy bezpośrednich. Autorzy raportu GXI Vol. 5 prognozują, że ogólna przepustowość komunikacji bezpośredniej, stanowiąca miarę prywatnej komunikacji między organizacjami związanej z transferem danych, osiągnie w roku 2024 ponad 21 485 terabitów na sekundę (Tb/s), czyli 85 zettabajtów rocznie. Odpowiada to skumulowanemu rocznemu wskaźnikowi wzrostu (CAGR) na poziomie 44% w okresie pięciu lat.

W regionie EMEA, w tym w Polsce, wskaźnik ten do roku 2024 ma się kształtować na poziomie 46%, a przewidywana wielkość komunikacji — wynosząca 5327 Tb/s — odpowiada 25% ogólnej przepustowości łączy bezpośrednich w skali globalnej. Wzrost ten wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na infrastrukturę cyfrową niezbędną do obsługi większej liczby przedsiębiorstw w sieci, usprawnienia elektronicznej integracji z partnerami i łańcuchami dostaw oraz dotarcia do większej liczby osób w rozproszonych hybrydowych środowiskach pracy.

Dodatkowe wnioski z raportu GXI Vol. 5

• Niemal 30% infrastruktury korporacyjnej wdrożonej w centrach niezależnych od operatora zostało przeniesione na brzeg sieci, bliżej punktów konsumpcji danych. Dostawcy usług również rozbudowują infrastrukturę na brzegu sieci, przy czym tempo tej rozbudowy jest dwukrotnie szybsze niż w przypadku infrastruktury podstawowej. Takie działania pozwalają obsłużyć rosnące zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw.

• Cyfrowi liderzy komunikują się z dziesięciokrotnie większą liczbą podmiotów, co daje im możliwość wykorzystania potencjału w transformacji cyfrowej i uzyskania usług wysokiej jakości oferowanych przez wielu dostawców usług i partnerów. Trend ten odnotowano w 12 branżach i w trzech regionach w przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw, firm od początku działających w środowisku chmurowym i dostawców usług, a nawet operatorów środowisk hiperskalowalnych.

• Jeśli chodzi o branże, to oczekiwany wskaźnik wykorzystania przepustowości połączeń bezpośrednich wynosi 50% w przypadku sektora usług finansowych. Na drugim miejscu zestawienia znajdują się przedsiębiorstwa produkcyjne.

• Administracja publiczna, ochrona zdrowia i nauki biomedyczne, usługi przemysłowe oraz transport to branże, w których oczekiwany jest najszybszy rozwój infrastruktury cyfrowej. Prognozowana wartość skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich w okresie od 2020 do 2024 roku wynosi co najmniej 48%. Wymienione sektory, w których do tej pory tempo wdrażania połączeń bezpośrednich było wolniejsze, w wyniku pandemii znalazły się na czele zestawienia.

• Warszawa została sklasyfikowana na czwartym miejscu w rankingu pięciu najważniejszych obszarów metropolitalnych w regionie EMEA w sektorze obsługi konsumentów.
„Pandemia COVID-19 zmusiła wiele przedsiębiorstw do wprowadzenia innowacyjnych metod działania poprzez rozbudowę istniejących i wdrażanie nowych usług cyfrowych. Infrastruktura, z której korzystają te usługi, musi się zmieniać w równie szybkim tempie” — powiedziała Claire Macland, wiceprezes Equinix ds. marketingu. „Dlatego firmy, które zadbały o ten aspekt, mogą realizować swoje działania w czterokrotnie szybszym tempie dzięki wdrożeniu niezbędnej infrastruktury cyfrowej”.

Raport Global Interconnection Index z perspektywy branży

• Courtney Munroe, wiceprezes ds. badań, dział globalnych badań telekomunikacji, IDC

„Przedsiębiorstwa, które wdrożyły kompleksową strategię cyfrową jako podstawowy element działalności, budując mechanizmy komunikacji z partnerami, ekosystemami i klientami z wykorzystaniem platform cyfrowych, stają się liderami decydującymi o nowym kształcie rynku. Wdrożenie platform i usług cyfrowych to kluczowy warunek uzyskania elastyczności i odporności na poziomie niezbędnym do uzyskania przewagi nad konkurencją pod względem tempa rozwoju i innowacyjności”.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments