Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 18-22 października br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Cyberbezpieczeństwo, KSC: Termin konsultacji społecznych dotyczący nowego projektu o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) jest za krótki, ocenia Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) i wnioskuje o jego wydłużenie do 30 dni z 7 dni zaproponowany w projekcie. Izba chce także zorganizowania konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych. „Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu, trwających co najmniej 30 dni oraz zorganizowanie zapowiadanej konferencji uzgodnieniowej z udziałem podmiotów rynkowych w najbliższym czasie, zgodnie ze składanymi przez przedstawicieli rządu deklaracjami” – czytamy w liście prezesa KIGEiT Stefana Kamińskiego do sekretarza stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Rady Ministrów i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego. Źródło: ISBnews

E-handel: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) wzrósł do 8,4% we wrześniu 2021 r. z 7,9% całości sprzedaży w sierpniu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet wzrosła o 5% w ujęciu miesięcznym. „We wrześniu 2021 r. w porównaniu z sierpniem br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 5%). Udział tej sprzedaży zwiększył się z 7,9% w sierpniu br. do 8,4% we wrześniu br. Wzrost udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w większości grup przy czym największy wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup 'prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach’ (z 19,4% przed miesiącem do 22,5%) oraz 'tekstylia, odzież, obuwie’ (odpowiednio z 19% do 21,9%). Niewielki spadek udziału sprzedaży przez internet zaobserwowano w jednostkach z grupy '„meble, rtv, agd’ (z 16,3% przed miesiącem do 16,2%)” – podał GUS. Źródło: ISBnews

E-handel: „Wśród naszych klientów z branży retail dominuje przekonanie, że najbliższe miesiące będą przede wszystkim czasem dużych wzrostów sklepów offline i odrobienia strat, jakie poniósł handel tradycyjny w wyniku nałożonych obostrzeń. Jednak nie musi to oznaczać spadku znaczenia online’u – ten segment rynku w wyniku pandemii zdobył olbrzymią grupę nowych zwolenników, a ci wciąż intensywnie z niego korzystają. To może oznaczać, że nawet w warunkach szybkiego odbicia handlu stacjonarnego, podtrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży internetowej może scementować obecny podział rynku, według którego e-commerce odpowiada za 8-10% obrotów detalicznych” –  napisał managing partner w Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński w komentarzu do danych GUS nt. udziału sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (wzrost do 8,4% we wrześniu z 7,9% w sierpniu).  Źródło: spółka

E-faktury: Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała, by wzór e-faktury został określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie – jak stanowi nowela ustawy o podatku od towarów i usług – w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie informacji Publicznej. Nowy system, który ma być fakultatywny dla firm, ma zacząć funkcjonować od nowego roku. Od 1 stycznia 2023 r korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa: Komisja Europejska chce zaproponować w roku przyszłym ramy regulacyjne dotyczące certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, przegląd norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich, wprowadzenie instrumentu nadzwyczajnego, który miałby zapobiegać zakłóceniom konkurencji, wynika z programu prac Komisji na rok 2022. Program ten zawiera 42 nowe inicjatywy ustawodawcze w ramach sześciu naczelnych celów, odnoszących się m. in. do Zielonego Ładu, transformacji cyfrowej, gospodarki, wzmacniania pozycji Europy na świecie, promowania europejskiego stylu życia oraz  impulsu dla demokracji europejskiej. „W przypadku kryzysu na taką skalę [jak pandemia COVID-19] nie wystarczy przywrócić tego, co było. Musimy wyjść z kryzysu silniejsi i bardziej odporni. W tym duchu przedstawiamy dziś nasz program prac na 2022 r. […] Mam teraz nadzieję, że szybko osiągniemy porozumienie z Parlamentem Europejskim i Radą w sprawie kluczowych wniosków ustawodawczych” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo, KSC: Projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC) opublikowany 13 października uległ poważnej modyfikacji i jego obecne zapisy dotyczące m.in. wyłączenia jawności postępowania, decyzji o wykluczeniu dostawcy z rynku, powinny zostać zmienione, jak i powinny zostać przeprowadzone ponownie konsultacje społeczne, uważa prof. dr hab. Maciej Rogalski z Uczelni Łazarskiego. „Do wcześniejszych wersji projektu zgłaszane już były zastrzeżenia co do prawidłowości konstrukcji prawnej postępowania w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka. Niestety, tylko część uwag w tym zakresie została uwzględniona, a obecna wersja projektu wprowadza kolejne odstępstwa od podstawowych zasad postępowania administracyjnego” – powiedział ISBnews Maciej Rogalski. Dodał, że skutkują one ograniczeniem przysługujących stronie postępowania praw, w tym prawa do udziału w postępowaniu dowodowym. Źródło: ISBnews

Cyberbezpieczeństwo, KSC: Nowy projekt noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), pomimo licznych uwag z rynku, pozostaje mocno dyskryminujący wobec Huawei, ocenił w rozmowie z ISBnews dyrektor ds. komunikacji i strategii w Huawei Polska Ryszard Hordyński. Mimo, że w dokumencie nie pada nazwa firmy, nieobiektywne i nietransparentne kryteria skonstruowano tak, by przepisy miały zastosowanie tylko do jednego z 3 dostawców sieci 4G i 5G w Polsce, dodał. „Właśnie przedstawiony został długo wyczekiwany, kolejny już projekt noweli ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Utrzymany został w nim uznaniowy charakter doboru dostawców do budowy sieci 5G. Ustawa wskazuje na konieczność ich weryfikowania, ale nie mówi, jak certyfikować i jakich narzędzi należy użyć. Pozwala to na podejmowanie działań, które będą wygodne politycznie, ale nie realizują celu podstawowego, czyli zapewnienia maksymalnej ochrony w sferze cyberbezpieczeństwa. W ocenie dostawcy wysokiego ryzyka konieczne jest stosowanie kryteriów technicznych, a do samego procesu oceny powinni być włączeni przedstawiciele rynku: dostawcy, operatorzy, organizacje branżowe” – powiedział Hordyński w rozmowie z ISBnews. Źródło: ISBnews

E-administracja: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dowodach osobistych, której celem jest stworzenie podstawy prawnej dla usług elektronicznych w obszarze spraw obywatelskich, przy wykorzystaniu rejestrów administrowanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Źródło: ISBnews

Płatności bezgotówkowe: Odsetek zwolenników przyspieszenia rozwoju infrastruktury płatności bezgotówkowej wzrósł o 10 pkt proc. w skali roku i wynosi obecnie 36%. Miejscami, gdzie najczęściej nie można zapłacić kartą płatniczą są nadal targowiska i bazary, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Dla Polaków najczęstszą formą płatności jest karta płatnicza (64%), większość (55%) najczęściej korzysta też z karty płatniczej jako formy transakcji bezgotówkowej. Obecnie 22% Polaków deklaruje, że ich podstawową formą płatności jest gotówka. Z kolei, wśród płatności bezgotówkowych najlepiej przyjęły się karty płatnicze (55%), kody BLIK (35%) oraz płatności internetowe oferowane m. in. przez system PayPal czy Przelewy24 (32%). Źródło: ISBnews

Gry hazardowe online:  Łącznie 44% graczy w Polsce korzysta równocześnie z usług legalnych i nielegalnych operatorów hazardowych online, wynika z badania CXstream na zlecenie Stowarzyszenia Graj Legalnie. Dalsze 14% grających odwiedza wyłącznie nielegalne witryny hazardowe. Ponadto aż 46% badanych odpowiedziało, że nie słyszeli o tym, że niektórzy bukmacherzy nie posiadają odpowiednich zezwoleń Ministra Finansów – co tym samym oznacza, że działają w Polsce nielegalnie. 51% odpowiedziało twierdząco, a 3% wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Źródło: ISbnews

ESG, AI: Kwestia redukcji emisji dwutlenku węgla jest postrzegana jako istotna przez 85% z blisko 1 300 firm na świecie ankietowanych przez Boston Consulting Group (BCG). Jednakże tylko 11% z nich udaje się zrealizować plany w tym zakresie. Według firmy konsultingowej, tym, co może pomóc w realizacji planów w zakresie redukcji CO2 jest właściwe mierzenie postępu w tym zakresie – przy zastosowaniu sztucznej inteligencji (AI). „Z naszych badań wynika, że firmy chcą redukować CO2 i jest to dla nich ważny temat. Widzimy świadomość tego problemu oraz zobowiązania, które zostały podjęte w tym obszarze w ostatnich latach. W rzeczywistości firmom bardzo trudno jest przestrzegać i trzymać się tego, do czego się zobowiązały. Tylko 11% z nich trzyma się zobowiązań” – powiedział szef BCG Gamma – jednostki BCG specjalizującej się w zaawansowanej analityce danych Sylvain Duranton. Źródło: ISBnews

Elektronika: Branża motoryzacyjna, choć odpowiada za zaledwie ok. 10% światowego zapotrzebowania na półprzewodniki, może ponieść nawet 80% ogółu strat wywołanych problemami z ich dostępnością, wynika z raportu. W momencie wybuchu pandemii COVID-19, producenci samochodów zostali zmuszeni do wstrzymania produkcji. Następnie, gdy światowa gospodarka osłabła, a popyt na nowe samochody odnotował bezprecedensowy spadek, większość producentów samochodów anulowała zamówienia na półprzewodniki. Doprowadziło to do spadku popytu na te części samochodowe – w kwietniu 2020 roku popyt był o 30% niższy w stosunku do poziomu sprzed roku. Na anulowanych przez branżę motoryzacyjną zamówieniach skorzystali producenci komputerów, smartfonów oraz serwerów, którzy zwiększyli swoje zamówienia, aby zaspokoić rosnący popyt spowodowany koniecznością dostosowania się do nowej cyfrowej rzeczywistości. Dynamiczna cyfryzacja spowodowana pandemią doprowadziła do zwiększenia sprzedaży półprzewodników, podano. Źródło: ISBnews

Transformacja cyfrowa: Pandemia COVID-19 spowodowała gwałtowne przyspieszenie tempa transformacji cyfrowej, a cyfrowi liderzy, tj. przedsiębiorstwa  wdrażające strategię działania głównie w środowisku elektronicznym, realizują projekty w czasie czterokrotnie krótszym niż przed pandemią, wynika z corocznego raporty rynkowego Equinix Global Interconnection Index (GXI Vol. 5). W krajach regionu EMEA, m.in. w Polsce, udało się takim firmom skrócić czas: wdrożenia infrastruktury w wielu obszarach geograficznych, rozbudowy na wiele lokalizacji brzegowych oraz integracji z wieloma chmurami. Przedsięwzięcia, których realizacja zajmowała wcześniej dwa lata, można obecnie doprowadzić do końca w ciągu 6 miesięcy. Źródło: ISBtech

Cyberbezpieczeństwo: Trickbot ponownie wraca na pierwsze miejsce najczęściej wykorzystywanego malware’u na świecie. W Polsce we wrześniu pojedyncza organizacja atakowana była średnio 631 razy w tygodniu, a najczęściej wykrywanym zagrożeniem był Formbook – wynika z danych Check Point Research. Źródło: spółka

Chmura, ecommerce: 44% e-sklepów doświadcza przerw w działaniu, a aż 60% nadal nie jest w stanie oszacować kosztów takich zdarzeń. Jednocześnie jednak już 58% e-sklepów korzysta z chmury, która zapewnia wyższą sprzedaż i krótszy time-to-market, wynika z raportu IDG, Oktawave i Grupy K2 „Chmura w e-commerce w Polsce 2021: wyzwania, trendy i dobre praktyki”. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

IFS: Chce wzmocnić pozycję wśród dużych firm w Polsce, stawiając na rozwiązanie IFS Cloud, poinformował ISBtech prezes IFS na Europę Środkową Marek Głazowski. „Widzimy potencjał w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wraz z rosnącą liczbą firm poszukujących zaawansowanych technologii biznesowych. Dlatego koncentrujemy się na rozwoju naszego środowiska partnerów, aby wykorzystać te możliwości. W odniesieniu do polskiego rynku chcielibyśmy wzmocnić naszą pozycję konkurencyjną szczególnie wśród dużych klientów. Chcemy systematycznie pozyskiwać nowych klientów i pozycjonować nasze najbardziej innowacyjne rozwiązania” – powiedział ISBtech Głazowski. O nowym rozwiązaniu IFS będzie mówić podczas tegorocznej edycji IFS Connect Cloud Day 2021 w dniu 27 października. ISBtech jest partnerem medialnym wydarzenia.  Źródło: ISBnews

Orange: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił kredytu w wysokości 600 mln zł spółce telekomunikacyjnej Światłowód Inwestycje, której współwłaścicielami są Orange Polska i APG – holenderski fundusz emerytalny. W ramach projektu obszary Polski, na których do tej pory nie było sieci o dużej przepustowości, zyskają superszybki (powyżej 100 Mb/s) dostęp do internetu dzięki budowie sieci FTTH (ang. fibre to the home). Światłowód Inwestycje sfinalizował transakcję i tym samym uzyskał dostęp do finansowania w łącznej wysokości 3,1 mld zł, które obejmuje kredyt udzielony przez EBI. Sieć firmy Światłowód Inwestycje ma dotrzeć do 2,4 mln gospodarstw domowych do końca 2025 r. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises: Spółka wstępnie wypracowała skonsolidowane przychody na poziomie ok. 244 mln USD we wrześniu br. wobec 231 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 5%. Źródło: ISBnews

Play: Operator ma łącznie 700 miejscowości w Polsce z dostępem do sieci 5G, w tym ponad 220 na obszarze województw centralnej i wschodniej Polski. „Intensywnie pracujemy nad rozbudową sieci Play w centralnej Polsce, w województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, podlaskim oraz świętokrzyskim. Mazowsze jest najszybciej rozwijającym się regionem kraju, w którym obecnie funkcjonuje ponad pół miliona przedsiębiorstw. To największy region pod kątem liczby ludności, najniższej stopie bezrobocia i największej liczbie zatrudnionych osób. Dla Play, jako operatora sieci telekomunikacyjnej kluczowe jest zapewnienie dostępu do szybkiego łącza internetowego i sieci piątej generacji zarówno dla biznesu, jak i klientów indywidualnych. Do tej pory w regionie centralnym zbudowaliśmy kilkaset stacji bazowych 5G” – powiedział dyrektor Biura Regionalnego Play Marek Lipski. Źródło: ISBnews

InPost: Liczba Paczkomatów InPostu przekroczyła 15 000 lokalizacji. Najnowsza maszyna stanęła we wsi Czarna Górna w Bieszczadach. InPost wprowadza także kolejną funkcjonalność, od 18 października na Paczkomatach – w miastach partnerskich programu Green City – pojawią się czujniki, które będą pokazywały w aplikacji InPost Mobile jakość powietrza w miastach. Źródło: ISBnews

Infoscan: Spółka po zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile (MGM), podjęła decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, wspierających rozwój spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży. Źródło: ISBnews

Milton Essex: Spółka liczy, że uda się zamknąć projekt związany z Face-Cov w marcu 2022 r., a pilotaż systemu SkinSENS – przeznaczonego do odczytu skórnych testów alergicznych – z przyczyn związanych z pandemią rozpocznie się prawdopodobnie w połowie przyszłego roku, wynika ze słów wiceprezesa Radosława Solana. Źródło: ISBnews

Pepco: Spółka uruchomiła sprzedaż produktów online, z możliwością darmowej dostawy z Orlen Paczka. „Produkty Pepco znajdziesz na popularnych platformach zakupowych, takich jak: Allegro, Ceneo, Empik.com, Morele, Erli.pl, Mall.pl, Arena.pl i Shumee, za pośrednictwem których są one oferowane do sprzedaży przez spółkę Shumee” – podano. Źródło: ISBnews

Reakto: Spółka we współpracy z National Louis University złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) projekt wart ponad 6 mln zł. W jego ramach stworzy integrator multisensoryczny wspomagający proces obsługi dronów. Swój pierwszy model bezzałogowego statku powietrznego spółka planuje poddać certyfikacji w 2022 r. Reakto zamierza także otworzyć laboratorium B+R. Źródło: ISBnews

TenderHut: Odnotował we wrześniu 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 6,55 mln zł, co stanowi wzrost o 89% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Narastająco, w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 43,93 mln zł, co stanowi wzrost o 36% r/r.  Źródło: ISBnews

Transition Technologies MS: W ramach programu TTMSgoesGreen do roku 2023 jako Grupa chce zredukować dotychczasowy ślad węglowy o 50%, a do 2025 r. planuje zredukować poziom emisji do blisko zera i tym samym stać się spółką zeroemisyjną. W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej spółka podjęła kroki, które umożliwią jej pracę w biurach zasilanych OZE, rozpoczęła wymianę floty samochodowej na elektryczną i hybrydową, dodatkowo prowadzi projekty kompensacyjne, by równoważyć emisję, której TTMS nie może wyeliminować.   Źródło: ISBnews

Eobuwie.pl: Spółka 21 października otworzyła sklep stacjonarny w Łodzi. W tym roku eobuwie konsekwentnie rozwija sieć retail i ma w Polsce  już 26 sklepów. W lipcu koncept stacjonarny otwarto w Pradze – to pierwszy sklep marki za granicą. Źródło: spółka

Coders Lab: Szkoła IT rozpoczęła współpracę z Uniwersytetem SWPS i została partnerem dydaktycznym otwartego w tym roku kierunku informatyka. Eksperci szkoły opracowali program laboratoriów kodowania, które poprowadzą w ramach zajęć z podstaw matematyki i programowania. Źródło: ISBtech

ElevenEs: Ze wsparciem EIT InnoEnergy zbuduje gigafabrykę baterii LFP w Europie Środkowo-Wschodniej o docelowej mocy 16 GWh (orientacyjnie taka pojemność baterii pozwoli na wyposażenie w akumulatory 300 tys. samochodów elektrycznych rocznie) – będzie to pierwszy zakład produkcyjny tego typu baterii w Europie. ElevenEs to serbska firma, która opracowała własną baterię LFP na potrzeby elektrycznych samochodów osobowych, autobusów, wózków widłowych i innych przemysłowych pojazdów oraz magazynów energii. W inwestycjach ElevenEs pomogą środki pozyskane od funduszu EIT InnoEnergy, który uczestniczy w finansowaniu innych przedsięwzięć na europejskim rynku bateryjnym takich jak gigafabryki Northvolt czy Verkor. Źródło: ISBtech

Grupa ALDI Nord: Inwestuje w Polsce poprzez otwarcie Centrum Technologicznego w Krakowie. Docelowo sieć planuje stworzenie w Krakowie do połowy 2022 r. zespołu składającego się z ok. 250 specjalistów IT. Źródło: ISBtech

Signify Poland: Nowym prezesem został Tomasz Książek, który z branżą oświetleniową jak i Signify związany jest od wielu lat. W ostatnim czasie pełnił rolę wiceprezesa i ściśle współpracował z dotychczasowym prezesem – Bogdanem Rogalą. Aktualnie jest również dyrektorem handlowym na Polskę i Kraje Bałtyckie. Źródło: ISBtech

the:protocol: Nowa platforma rekrutacyjna Grupy Pracuj, przeznaczona dla profesjonalistów branży tech wchodzi na rynek. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Constance Care: Spółka liczy, że zadebiutuje na NewConnect na początku listopada 2021 r., poinformował ISBnews prezes Jacek Walukiewicz. „Giełda Papierów Wartościowych już dopuściła nasze akcje do notowania na NewConnect i obecnie czekamy na wyznaczenie ostatecznego terminu debiutu. Myślę, że to będzie na początku listopada tego roku” – powiedział ISBnews Walukiewicz. „Posiadamy odpowiednie środki z wcześniejszych emisji akcji i na razie nie planujemy przeprowadzania kolejnych. Mamy jednak bardzo ambitny plan rozwoju na najbliższych kilka lat i nie wykluczamy, że do takiej emisji dojdzie w przyszłości” – dodał prezes. Źródło: ISBnews

Creotech Investments: Akcjonariusze zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 listopada o przeniesieniu notowań z NewConnect na główny rynek GPW. Debiutu na tym rynku Creotech spodziewa się w przyszłym roku. „Chcemy iść o krok dalej i zrealizować nasze wieloletnie plany znalezienia się w gronie spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy. To pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć wiarygodność, przejrzystość działalności i otworzy dostęp do kolejnych grup inwestorów. Debiutu na rynku GPW spodziewamy się w 2022 r., w którym chcemy zrealizować szereg operacyjnych działań poprzedzających realizację projektów w latach 2023-24” – powiedział prezes Grzegorz Brona. Źródło: ISBnews

JR Holding ASI: Spółka jest na zaawansowanym etapie przygotowywania prospektu emisyjnego związanego z przejściem na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych z NewConnect, poinformował wiceprezes Artur Jedynak. „Walne podjęło uchwałę o przejściu na GPW oraz szereg uchwał dostosowujących do tego procesu. Były to kroki formalne, a 90% pracy nad przejściem na rynek główny jest poza tą częścią. Piszemy prospekt i jesteśmy w tym mocno zaawansowani” – powiedział Jedynak. Źródło: ISBnews

Columbus Elite Global: CEG, dawniej: Blumerang Investors zawarł z Januarym Ciszewskim, Arturem Kupczunasem, Olgą Malinkiewicz, Knowledge is Knowledge, Dariuszem Chrząstowskim, H.I.S. Energy Holdings oraz Saule i Columbus Energy umowę inwestycyjną. Jej celem jest ustalenie warunków i terminów objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Saule akcji nowej emisji CEG, tj. nie więcej niż 73 266 660 akcji serii E o wartości nominalnej 0,5 zł każda, które pokryte zostaną w drodze aportu posiadanymi przez nich akcjami Saule w liczbie 1 324 938 akcji, stanowiącymi 84,4% kapitału zakładowego Saule. Źródło: ISBnews

KBJ: Spółka, której głównym akcjonariuszem jest JR Holding ASI, widzi istotne odbicie na rynku, które powinno się utrzymywać ze względu m.in. na narastającą falę migracji systemów firm do chmurowej wersji SAP S/4 HANA, poinformował ISBtech prezes Artur Jedynak. Ambicją spółki jest zdobycie pozycji lidera rynku rozwiązań SAP w Polsce i docelowo przeniesienie notowań akcji na rynek główny GPW z NewConnect. „Widać istotne odbicie na całym rynku, choćby po zainicjowanych procesach sprzedażowych i ta tendencja powinna się utrzymywać. Jednocześnie II półrocze tradycyjnie stoi pod znakiem wyraźnie większej intensywności procesów sprzedażowych. Nie do końca to będzie miało wpływ na tegoroczny wynik finansowy, który zależy głównie od rozliczania projektów realizowanych dotychczas” – powiedział ISBtech Jedynak. Źródło: ISBtech

Stars.Space:  Spółka specjalizująca się w monetyzacji influencer marketingu zamierza w przyszłym roku rozpocząć działalność na rynkach rosyjskojęzycznych, głównie w Rosji i na Ukrainie. Na celowniku firmy są również kraje Bliskiego Wschodu, poinformował ISBnews prezes Maciej Zegarski. Na wszystkich tych rynkach, podobnie jak w Polsce, głównym kanałem dotarcia do klientów będzie TikTok. Spółka obecnie przyjmuje zapisy na akcje w drugiej transzy emisji, skierowanej do wszystkich zainteresowanych inwestorów. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Spółka zakończyła subskrypcję i przydzieliła pulę 27,7 tys. akcji serii F o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,1 zł każda, przypadającą na 2021 r. Emisja i objęcie akcji odbyło się na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 15 października w sprawie zmiany statutu spółki polegającej na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz na podstawie uchwały rady nadzorczej z 23 września 2021 roku, dotyczącej realizacji programu motywacyjnego za rok 2020 przez uczestników programu. Źródło: spółka

Cloud Technologies: Spółka odnotowała 15. z rzędu wzrostowy w ujęciu rok do roku miesiąc sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment w sierpniu 2021 r. wzrosła o 34% r/r. Źródło: spółka

SpeedUp Energy Innovation: Przewodzi rundzie inwestycyjnej niemieckiego resonanz, opiewającej na 2 mln euro. Niemiecki resonanz opracowuje platformę do handlu energią na krótkoterminowych giełdach towarowych. Celem tej inwestycji jest dalszy rozwój silnika przetwarzania danych oraz opracowanie algorytmów predykcji cen i automatycznej realizacji zleceń w celu wdrożenia strategii handlowej na pełną skalę. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

3S Data Center: Należąca do Grupy 3S firma podpisała ostateczną umowę zakupu istniejącego data center w Gdańsku. „3S Data Center, należąca do Grupy 3S, nie zatrzymuje się w inwestycjach. Niedawno spółka informowała o rozpoczęciu budowy nowego centrum danych w Katowicach, a obecnie podpisała ostateczną umowę zakupu istniejącego data center w Gdańsku” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Pekao: Bank zawarł z Miastem Łódź umowę na obsługę budżetów samorządowych – umowa została podpisana całkowicie zdalnie dzięki SelfieSign. Pekao jest pierwszą instytucją finansową, która podpisała umowę na obsługę budżetu samorządu z wykorzystaniem trybu weryfikacji na „selfie” i autoryzacją dokumentacji podpisem kwalifikowanym, podkreślono. Z takich rozwiązań mogą korzystać nie tylko firmy, ale także instytucje publiczne i lokalne samorządy. Źródło: ISBnews

Cisco: Jacek Przybylski obejmuje funkcję dyrektora Cisco Global Services Center w Krakowie, zastępując Ramona Tancinco. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. „UOKiK otrzymywał skargi na płatne serwisy aktywowane z wykorzystaniem usługi direct billing – wielu konsumentów skarży się na przypadkowe uruchomienie płatnych serwisów podczas przeglądania internetu, np. przez kliknięcie w reklamę. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10% obrotu” – podał regulator. Źródło: ISBnews

Agora: Agnieszka Sadowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu spółki ze skutkiem natychmiastowym. Źródło: ISBnews

Play: Spółka rozszerza współpracę partnerską w zakresie rozwoju sieci 5G oraz modernizacji radiowej sieci dostępowej RAN (Radio Access Network) z firmą Ericsson. „Ericsson i P4, operator sieci Play w Polsce, podpisali nową umowę rozszerzającą partnerstwo w zakresie radiowej sieci dostępowej (RAN), przybliżając Polskę do ery 5G. Rozszerzona umowa jest pierwszym porozumieniem między firmami Ericsson i Play od czasu przejęcia firmy Play przez Grupę Iliad w 2020 roku. Umowa obejmuje modernizację sieci dostępu radiowego w całym kraju, w oparciu o wiodące rozwiązania 5G Ericsson Radio System” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Alior Bank: Bank we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) udostępnił użytkownikom swojej aplikacji mobilnej dwie nowe funkcjonalności – Raport oraz Alerty BIK, dzięki którym klienci mają możliwość sprawdzenia szczegółowych informacji o swojej historii kredytowej oraz dowiedzą się o ewentualnej próbie wyłudzenia z wykorzystaniem ich danych osobowych. Źródło: ISBnews

Biura.info: Uruchomiony portal biura.info zawiera ponad 2 tys. budynków i obejmuje zasięgiem ponad 30 miast w Polsce. Serwis łączy najemców bezpośrednio z właścicielami i operatorami powierzchni biurowych.”Dotychczas poszukiwaniu biura towarzyszył ekstremalny szum informacyjny. W czasie, gdy tysiące ogłoszeń internetowych walczy o uwagę potencjalnych najemców, my kierujemy się przekonaniem, że wybór biura powinien być przejrzystym, nowoczesnym i szybkim doświadczeniem. Czerpiąc inspiracje z trendów wyznaczanych przez światowe firmy technologiczne, obsesyjną uwagę przykładamy do potrzeb klientów, którzy oczekują błyskawicznych i sprawdzonych informacji” – powiedzieli twórcy serwisu Tomasz Ogrodzki i Piotr Smagała. Źródło: ISBnews

Bank Pocztowy: Wszyscy klienci Banku Pocztowego oraz dotychczasowi klienci EnveloBanku od środy, 20 października, są automatycznie przekierowywani wyłącznie do systemu bankowości internetowej nowy Pocztowy24. Źródło: ISBnews

KIR: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęły 3 802 osoby w III kw. 2021 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 1,4 tys. – wpłynęło we wrześniu. „Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w III kw. 2021 r. wyniosła 3 802. W tym samym okresie 2020 r. odnotowano 6 716 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2021 r. zdecydowało się 3 768 osób, czyli ponad 99% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 3 671 osób, tj. ponad 96% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 547 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 372 osoby” – podano. Źródło: ISBnews

PAIH: W trakcie Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju zaplanowano (na 19-30 października) prezentację potencjału polskiego sektora kosmicznego, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), która odpowiada za koordynację udziału Polski w Expo. Agencja ISBnews jest patronem medialnym udziału Polski w Wystawie. „Między 19 a 30 października Pawilon Polski będzie gościł Polską Agencję Kosmiczną, która przygotowała ekspozycję w strefie wystaw czasowych, a także szereg wydarzeń o charakterze dyplomatyczno-politycznym, biznesowym, a także popularnonaukowym. Polska Agencja Kosmiczna będzie także uczestnikiem Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Dubaju” – podano. Źródło: ISBnews

Comarch: Apfino, platforma fintechowa z Grupy Comarch, udostępnia usługi faktoringowe firmy SMEO. Przedsiębiorcy, którzy wystawiają klientom faktury z odroczonym terminem płatności, mogą je teraz przekazywać do SMEO. Firma faktoringowa niemal natychmiast przekaże należne środki na konto przedsiębiorcy. Limit finansowania faktur może wynieść do 1 mln zł. Wszelkie formalności są dokonywane online, za pośrednictwem Apfino.  Źródło: spółka

Ciech Sarzyna: Uruchomił na swojej stronie nowe narzędzie do komunikacji z użytkownikami w czasie rzeczywistym. Inteligentny chatbot, całodobowo i przez siedem dni w tygodniu, udziela użytkownikom informacji m.in. dot. produktów spółki oraz pomaga w doborze odpowiedniego środka ochrony roślin. Źródło: spółka

Google: Użytkownicy zainstalowali dotychczas w Google Workspace 4,8 mld dodatkowych aplikacji, a firma przedstawiła kolejne aktualizacje: W Google Workspace Marketplace znajduje się już ponad 5 300 publicznych aplikacji, które ułatwiają i rozbudowują możliwości Workspace.  Google ogłosił, że zewnętrzne aplikacje będą mogły łatwo integrować się z kolejnymi usługami w ramach Workspace, takimi jak Google Meet, Czat i Pokoje (Spaces). Ponadto udostępnia nową integrację Google Czat i Pokoi (Spaces) dla oprogramowania Jira oraz integrację AppSheet z Gmailem. Google przedstawił również nową ofertę Work Safer, która ma pomóc organizacjom, ich pracownikom i partnerom w bezpiecznej i prywatnej współpracy oraz komunikacji w hybrydowym środowisku pracy. W celu poprawy bezpieczeństwa i funkcji prywatności w Google Workspace, firma wprowadza także cztery nowe funkcje, m.in. wprowadzenie szyfrowania po stronie klienta do Meet. Źródlo: ISBtech

Google: Zaprezentował Google Distributed Cloud – portfolio rozwiązań składających się ze sprzętu i oprogramowania, które rozszerza infrastrukturę Google do rozwiązań brzegowych (edge) i własnych centrów danych. Pierwsze produkty w ramach tego portfolio, to Google Distributed Cloud Edge i Google Distributed Cloud Hosted: Google Distributed Cloud Edge – w pełni zarządzana usługa, przeznaczona do lokalnego przetwarzania danych, obsługi obciążeń obliczeniowych z niskim opóźnieniem, modernizacji środowisk lokalnych oraz wdrażania prywatnych rozwiązań 5G/LTE w różnych branżach. Google Distributed Cloud Hosted – została zaprojektowana z myślą o wrażliwych zasobach i bazuje na wizji cyfrowej suwerenności, którą Google nakreślił w zeszłym roku. Jej celem jest wspieranie klientów z sektora publicznego oraz podmiotów komercyjnych, które mają surowe wymagania dotyczące rezydencji danych, bezpieczeństwa lub prywatności. Źródło: spółka

Huawei: Zaprezentował Huawei nova 9 – fotograficzny smartfon, który jest już dostępny w Polsce w przedsprzedaży razem ze słuchawkami FreeBuds 4, a także nowy smartwatch Watch GT 3 oraz słuchawki FreeBuds Lipstick w etui w kształcie szminki. Źródło: ISBtech

HoppyGo: Platforma i aplikacja wynajmu aut w formule peer-to-peer na polskim rynku pojawiła się w marcu br. i w ciągu 6 miesięcy zdobyła pozycję jednej z trzech największych firm car sharingowych w kraju – w jej ofercie znajduje się obecnie prawie 1 000 samochodów, które może wynająć ponad 12 tys. zarejestrowanych użytkowników. Źródło: ISBtech

Hewlett Packard Enterprise (HPE): Wprowadził szereg innowacji dla platformy HPE GreenLake. Wśród nich są: pierwsza na rynku, jednolita platforma analityczna, HPE Ezmeral Unified Analytics oraz spójny magazyn danych HPE Ezmeral Data Fabric Object Store. Źródło: spółka

Grupa Sygnis: Została oficjalnym dystrybutorem urządzeń firmy SPECS Surface Nano Analysis GmbH, wiodącego producenta innowacyjnych i niestandardowych systemów do spektroskopii powierzchni i mikroskopii. Źródło: spółka

Grupa Żabka: Wchodzi na rynek ekspresowych zakupów online. W ramach powołanego start-upu Lite e-Commerce wystartował pilotaż usługi wygodnej dostawy produktów do domu – Żabka Jush. Zakupy będzie można zamówić przez aplikację Jush, z której początkowo będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy w wybranych dzielnicach, korzystający z urządzeń z systemem iOS.   Źródło: ISBtech

Payka: Uruchamia system płatności odroczonych za rachunki domowe, np. za telefon komórkowy, energię elektryczną czy telewizję, stworzony przez spółkę Paytree. We współpracy z Blue Media zostały zrealizowane pierwsze wdrożenia systemu u masowych wystawców faktur: innogy, Netia, Tauron, Polsat Box (dawniej Cyfrowy Polsat), czy Polkomtel. Źródło: spółka

mBank: Wprowadza voicebota, Marka, który będzie odbierał połączenia na mLinii. Jego zadaniem jest pomoc w najczęstszych sprawach, z jakimi dzwonią klienci. Źródło: spółka

Creotech Instruments: Wspólnie z partnerami – firmą Droneradar oraz Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji) uruchomił testy nowej usługi pod nazwą GREy. Celem Systemu (Geomatic Remote Eye) jest wsparcie użytkowników dronów w ocenie ryzyka planowanego lotu. Źródło: ISBtech

Bank Millennium: Użytkownicy aplikacji mobilnej Banku Millennium zainstalowanej na smartfonach Huawei mogą już korzystać z płatności zbliżeniowych BLIK. Źródło: spółka

mPTech: Wprowadza HAMMER Blade 5G (6GB+128GB) – pierwszy na polskim rynku wzmocniony (IP69, IK07) smartfon z eSIM oraz 5G. Źródło: spółka

SatRevolution: Dołączył do inicjatywy The Australian Space Manufacturing Network (ASMN), dzięki której Australia już w 2022 roku chce wyprodukować i umieścić na orbicie własne satelity oraz wysłać rakiety. Źródło: spółka

Mio: Wprowadza kamerę przednią Mio MiVue M700, która dzięki rejestracji w 2k i 60 FPS umożliwia nagrania z przejazdu motocyklem, skuterem, czy hulajnogą. Źródło: ISBtech

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments