Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27 września – 1 października br.

PunkPirates: Spółka zaktualizowała plan wydawniczy, podjęło także decyzję o zwiększeniu budżetu do kwoty 1 mln zł na każdą z produkcji. Źródło: ISBnews

3R Games: Spółka odnotowała 0,6 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 0,56 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,61 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 0,02 mln zł rok wcześniej, w tym przychody ze sprzedaży 70 tys. zł wobec 0 zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Games Operators: Spółka odnotowała 0,27 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 0,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,63 mln zł wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,26 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 2,32 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PlayWay: Spółka odnotowała 25,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 128,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 31,06 mln zł wobec 136,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 33,1 mln zł wobec 52,34 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,42 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 66,63 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

All in! Games: Spółka odnotowała 5,28 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 9,23 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,92 mln zł wobec 5,69 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,86 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 3,6 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka podpisała umowę z LVGameDev LLC na wykonie portu i wydanie gry „SimAiport” na konsolę Microsoft Xbox. Umowa przewiduje możliwość współpracy w zakresie wydania tytułu na pozostałych konsolach, tzn. Nintendo Switch, PlayStation 4/5, a także port pozostałych gier z portfolio dewelopera. Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka podtrzymuje plany dotyczące kolejnych przejęć i wskazuje na wolne środki w kwocie 150 mln zł, które zanotowała na koniec czerwca tego roku, poinformował prezes Sebastian Wojciechowski. „W ostatnim czasie dokonaliśmy dwóch przejęć, o których już informowaliśmy. Dalej chcemy przejmować inne podmioty, czy zespoły deweloperskie. Mamy 150 mln zł wolnych środków na koniec czerwca tego roku, środków, które możemy przekazać na te cele. Mając takie środki nie myślimy o pozyskaniu dodatkowego finansowania, a jeśli coś większego się pojawi, to wtedy się zastanowimy” – powiedział Wojciechowski. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka szacuje wstępnie budżet projektu symulatora przetrwania „Chimera” na ponad 10 mln zł, z czego poniósł już nakłady w kwocie 1,89 mln zł. W I półroczu br. zakończone zostały prace preprodukcyjne i rozpoczęto etap właściwej produkcji gry. Prace nad „Chimerą” powinny potrwać od 2 do 3 lat. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Spółka odnotowała 12,06 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2021 r. wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 13,34 mln zł wobec 20,21 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,25 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 23,06 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka odnotowała 1,76 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 1,49 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 1,56 mln zł wobec 4,37 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,76 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 16,44 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Spółka odnotowała 6,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 5,84 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,62 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 13,26 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka odnotowała 0,68 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2021 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej.  Strata operacyjna wyniosła 0,65 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,32 mln zł w I półroczu wobec 3,73 mln zł rok wcześniej. Dotacje wyniosły 1,33 mln zł vs. 1,23 mln zł. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka zawarła umowę wydawniczą z Take-Two Interactive, dotyczącą zamiaru wydania przez Take-Two pod marką wydawniczą Private Devision nowej gry Bloober Team, opartej na IP spółki, na konsole oraz PC.  Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka odnotowała 13,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 16,76 mln zł wobec 9,81 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 46,45 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 26,7 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka rozwija dwa duże projekty AAA w gatunku horror na lata 2022-2025 i liczy, że te tytuły pozwolą spółce na wejście do „Ligi Mistrzów” światowej branży gier, poinformował prezes Piotr Babieno. „Na lata 2022-2025 rozwijamy dwa duże projekty (jeden Project B w partnerstwie z Konami i Project C jako własne IP). Są one realizowane wewnętrznie. Oba mają znacząco podnieść prestiż spółki na międzynarodowym rynku i są częścią kilkustopniowej strategii awansu do 'Ligi Mistrzów’ branży gier” – powiedział Babieno. Źródło: ISBnews

Klabater: Spółka wyda grę „Kaiju Wars” na konsole Switch, PlayStation i Xbox. Premiera gry planowana jest na I kw. 2022 r. Źródło: ISBnews

Stars.Space: Spółka zależna Hub.Tech w najbliższym czasie planuje przeprowadzenie emisji akcji o wartości do 1 mln euro w formule crowdinvestingu, a w przyszłym roku zamierza zadebiutować na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

True Games: Pierwszym projektem, który pojawił się na nowej platformie crowdfundingowej Raisemana.com, jest „Nightclub Manager: Violet Vibe” autorstwa True Games, podały studio i platforma. Premiera pełnej wersji gry ustalona została na I kw. 2022 r. Kampania trwa do 11 października br. Źródło: ISBnews

Ovid Works: Spółka planuje wydanie w przyszłym roku dwóch gier: Interkosmos 2 i Nemesis Distressed, poinformował prezes Jacek Dębowski. „Pracujemy aktualnie nad dwiema grami: Interkosmos 2 (na PC, VR, single player z wieloma misjami i znacznie wydłużoną rozgrywką) oraz Nemesis Distress (na PC, multiplayer, premiera w trybie early access). Są one w naszym pipeline przewidziane na 2022 rok. Tematem obu jest kosmos, ale trafią do zupełnie innych grup odbiorców” – powiedział Dębowski. Źródło: ISBnews

PCF Group: Spółka przyjęła aktualizację strategii rozwoju, która zakłada obecnie poszerzenie portfolio gier produkowanych przez grupę o gry z segmentu AA, produkcję gier kategorii AAA i AA w nowych dla grupy gatunkach oraz pozyskania nowych zespołów produkcyjnych lub też przejęcia podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo. Źródło: ISBnews

Big Cheese Studio: Spółka czeka na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie zatwierdzenia prospektu złożonego w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na głównym rynku GPW. Big Cheese Studio planuje debiut w IV kw. br. Wcześniej studio rozważa przeprowadzenie publicznej oferty akcji. Źródło: ISBnews

BoomBit: Zarząd zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok, w wysokości 3,22 mln zł, co oznacza 0,24 zł na akcję.  Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka otrzymała dwa granty od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), o łącznej wysokości ponad 5,2 mln zł. Pierwszy z wspartych projektów dotyczy stworzenia zaawansowanej sztucznej inteligencji przeciwników, a drugi – automatyzacji testowania gier z jej wykorzystaniem. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka otrzyma dofinansowanie do projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu TAS (TestAutomationSystem) – narzędzia optymalizującego proces testowania gier” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka, podała spółka. Kwota dofinansowania wyniesie do 6,07 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi 10 116 950 zł. Źródło: ISBnews

Kool2Play: Spółka otrzyma dofinansowanie do dwóch projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw” Konkurs: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka. Całkowita wartość pierwszego projektu to 3 728 672,5 zł brutto, przy czym rekomendowana, przyznana kwota do dofinansowania to: 2 237 203,5 zł. Z kolei całkowita wartość drugiego projektu to 5 024 490 zł brutto, przy czym rekomendowana, przyznana kwota do dofinansowania to: 3 014 694 zł. Wcześniej Kool2Play informował, że w obu projektach planuje wdrożenie rezultatów prac w okresie 3 lat od zakończenia prac badawczych. Źródło: ISBnews

Drago entertainment: Sprzedaż gry „Gas Station Simulator” sięgnęła ok. 200 tys. sztuk. „Gra 'Station Simulator’, która miała swoją premierę na platformie Steam w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 19:00 sprzedała się do dnia 27 września w ilości około 200 000 sztuk. Na dzień sporządzenia raportu bieżącego gra uzyskała 3944 recenzji na platformie Steam, z czego 83% stanowią bardzo pozytywne” – podała spółka. Źródło: ISBnews

The Dust: Gra „Aquapark Renovator” znalazła się na platformie Steam w rankingu Global Top Wishlists, przedstawiającym najbardziej oczekiwane gry na świecie. „Zgodnie ze zaktualizowaną strategią rozwoju grupy kapitałowej emitenta wydawcą 'Aquapark Renovator’ jest The Dust, a producentem Two Horizons (spółka zależna od The Dust)” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Baked Games: Gra „Prison Simulator” zadebiutuje na platformie Steam w listopadzie 2021 roku. Źródło: ISBnews

Creepy Jar: Na podstawie wstępnych danych sprzedażowych spółka szacuje, że łączna sprzedaż brutto gry „Green Hell” na platformy Steam, PlayStation Store i Microsoft Store przekroczyła poziom 2,5 mln sprzedanych egzemplarzy. Creepy Jar informuje także, że według stanu na 27 września 2021 r. lista graczy nadal oczekujących na zakup „Green Hell” na platformie Steam obejmowała 1,11 mln osób (wishlista). Źródło: ISBnews

Console Labs: Jeszcze w tym roku spółka wypuści darmowego patcha do gry „Thief Simulator” na platformy Xbox, PlayStation, Nintendo Switch oraz PC. Do końca roku planowane jest również wydanie płatnego DLC, które daje rozszerzenia fabularne do gry. Do tej pory łączna sprzedaż „Thief Simulator” przekroczyła 2 mln egzemplarzy. Źródło: spółka

Render Cube: Łódzkie studio odpowiedzialne za produkcję „Medieval Dynasty”, ogłosiło oficjalną road mapę tytułu, która zdradza kierunki jej rozwoju na najbliższe kwartały oraz 2022 rok. W nadchodzących aktualizacjach znajdzie się m.in. tryb rozgrywki w perspektywie trzeciej osoby, szeroki wybór dekoracji pozwalający nadać wiosce unikalny wygląd, nowa ścieżka zadań związanych z dziedzicem rodu oraz wyczekiwana wersja konsolowa gry. W tytuł na samej platformie Steam grało wczoraj równocześnie 16,7 tys. osób – to drugi najwyższy peak graczy odnotowany przez polską premierę w tym roku. Źródło: spółka

Gamedust: W ramach przygotowań do premiery gry „Best Forklift Operator” 27 września br. uruchomiona została karta Steam gry. „Best Forklift Operator” to pierwszy projekt wspólny, w którym spółka wykorzystuje swoje doświadczenie w wydawaniu produkcji własnych i występuje w roli wydawcy, tworzony we współpracy z Setapp sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu specjalizującej się w tworzeniu realistycznych symulatorów. „Best Forklift Operator” jest realistycznym symulatorem, nie tylko operatora wózka widłowego. Źródło: spółka

Two Horizons: Krzysztof Wagner, członek zarządu The Dust pełniący funkcję dyrektora operacyjnego, obejmie stanowisko prezesa zarządu studia Two Horizons, specjalizującego się w produkcji gier z gatunku symulatorów i renowatorów. W nowej roli będzie odpowiedzialny za strategię rozwoju studia, partnerstwa biznesowe oraz zarządzanie kilkunastu osobowym zespołem deweloperów. Źródło: spółka

United Label: Spółka szacuje, iż w ciągu pierwszych dziesięciu dni od dnia premiery gry „Tails of Iron” tj. od 17 września 2021 r. do końca 26 września 2021 r., sprzedaż gry wyniosła ponad 45 tys. sprzedanych egzemplarzy, co przełożyło się na ponad 2 mln zł przychodu ze sprzedaży odnotowanego przez spółkę. Wskazana kwota uwzględnia prowizje na rzecz platform dystrybucji oraz współwydawcy. Źródło: spółka

Simteract: Gra „Train Life: a Railway Simulator” od 31.08 jest dostępna w sklepach Steam oraz Epic Store. Od momentu debiutu w formule Early Access, gra autorstwa Simteract spotyka się z coraz większym zainteresowaniem graczy – liczba jednocześnie grających w peaku wyniosła 325 osób, co oznacza ok. 25% wzrost względem debiutu Early Access. Źródło: spółka

Jujubee: Spółka podpisała umowę, na mocy której wydawcą gry „Deep Diving Adventures” na konsolę Nintendo Switch na rynkach azjatyckich, za wyjątkiem Japonii, będzie Arc System Works Co. Ltd. Źródło: spółka

Image Power: Spółka zapowie i opublikuje na platformie Steam zwiastun nowej gry z gatunku manager/tycoon pod tytułem „Cruise Ship Manager”. Planowany budżet tytułu wynosi ok. 0,5 mln zł. Wydanie dema gry szacowane jest na II kwartał 2022 r. Źródło: spółka

Electronic Arts, Fédération Internationale de Football Association (FIFA): Ogłosiły nowy, rozszerzony program esportowy EA Sports FIFA 22. W rozgrywkach 1v1 i 2v2 gracze będą mogli pochwalić się swoim talentem oraz reprezentować uznane na całym świecie organizacje esportowe, kluby piłkarskie oraz swoje kraje w różnorodnych rozgrywkach FIFA. Trzy turnieje, które znajdą się w rozszerzonym ekosystemie esportowym to FIFAe Club Series 2022, FIFAe Nations Series 2022 oraz EA SPORTS FIFA 22 Global Series przed FIFAe World Cup 2022. Wszystkie trzy najważniejsze wydarzenia z tej serii odbędą się latem 2022 roku. Źródło: ISBtech

i3D, Equnix: Rynek gier doświadcza obecnie silnego wzrostu. Przewiduje się, że jego wartość wzrośnie z 42,2 mld USD w 2020 r. do 46,7 mld USD w 2025, a nowe gry wprowadzane na rynek oraz imprezy e-sportowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wszystko to sprawia, że rośnie również zapotrzebowanie na szybkie połączenia, które umożliwiają synchronizację gier i testowanie nowych wdrożeń. Z tego względu firma i3D.net należąca do Ubisoft przeniosła swoją platformę gamingową do środowiska Platform Equinix zintegrowanego z 38 centrami przetwarzania danych International Business Exchange (IBX) firmy Equinix w obu Amerykach, regionie Azji i Pacyfiku oraz Europie. Zapewnia to połączenia o minimalnych opóźnieniach niezbędne do płynnej gry. Źródło: ISBtech

Game Incubator: Po dobrym przyjęciu demo „Ship Graveyard Simulator” postanowił podzielić się z graczami prologiem gry. „Dlatego wreszcie możemy oficjalnie potwierdzić datę premiery prologu 7 października. Zespół ciężko pracował przez ostatnie tygodnie, aby zapewnić wam kilkugodzinną rozgrywkę w 'Ship Graveyard Simulator: Prologue’, gracze z pewnością będą zachwyceni” – powiedział dyrektor generalny Marek Parzyński. Źródło: spółka

Bloober Team: W trakcie trwających targów Tokyo Game Show przedstawił pierwszą zapowiedź projektu związanego z marką „Layers of Fear”. Trailer jest dostępny na portalu IGN. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments