WEBCON udostępnia narzędzie, które pomoże firmom zmniejszyć ryzyko projektów automatyzacji i przyspieszyć ich realizację. Rozwiązanie jest skierowane do użytkowników biznesowych, działów IT oraz integratorów systemów informatycznych. Pozwala opracować wymagania dla projektów budowy aplikacji i systemów obiegu dokumentów, oraz przygotować i przetestować ich prototypy. To wszystko bez kodowania, bez projektowania baz danych i bezpłatnie.

WEBCON Designer Desk wspiera proces zbierania i opracowywania wymagań dla aplikacji biznesowych i obiegu dokumentów. Tym samym, adresuje najbardziej krytyczny etap procesu dostarczania aplikacji, czyli wstępne definiowanie wymagań. Narzędzie prowadzi użytkowników za rękę, dbając o to, by zakres projektu został dobrze zdefiniowany i opisany w sposób zrozumiały — zarówno dla użytkowników biznesowych, jak i technicznych. To zmniejsza ryzyko nieporozumień na linii biznes — IT w projektach budowy aplikacji a tym samym przyspiesza i ułatwia digitalizację firm.

Designer Desk różni się od innych narzędzi tym, że nie wymaga zbudowania całej aplikacji. Zamiast tego, skupia się na stworzeniu jej wizualnego przykładu, w formie interaktywnego prototypu. To działające w przeglądarce rozwiązanie typu „przeciągnij i upuść” zaprojektowaliśmy z myślą o użytkownikach biznesowych, analitykach, działach IT oraz integratorach systemów informatycznych. Ponieważ określenie wymagań dla aplikacji często zajmuje tyle samo czasu, co późniejsza budowa samego narzędzia, jest to prawdziwy przełom w tworzeniu rozwiązań wspierających automatyzację procesów biznesowych. — mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON.

Polska technologia umożliwia modelowanie logiki procesów (workflow), projektowanie formularza zbierającego dane oraz raportów, jak również wskazanie pożądanych ról i uprawnień dla poszczególnych osób w organizacji. Rolą użytkowników biznesowych jest „narysowanie” i opisanie swoich potrzeb – nie budowa aplikacji. W oparciu o dostarczone przez użytkownika informacje, system buduje prototyp aplikacji, który może zostać uruchomiony, przetestowany i udoskonalony. Po uzyskaniu zadowalającego efektu użytkownik może za pomocą jednego kliknięcia, automatycznie wygenerować kompletną dokumentację wymagań, gotową do przekazania działowi IT lub zewnętrznemu dostawcy.

Designer Desk to pierwsze narzędzie zaprojektowane specjalnie z myślą o najnowszym nurcie transformacji cyfrowej: Citizen-Assisted Development. Jego podstawowym założeniem jest włączenie osób biznesowych, nieposiadających wiedzy programistycznej, do aktywnego uczestniczenia w projektach budowy rozwiązań IT. Jednocześnie, właścicielem projektu pozostaje departament IT, który własnymi zasobami lub z pomocą zewnętrznych dostawców, odpowiada za jego dostarczenie, późniejsze utrzymanie i rozwój.

Designer Desk pozwala zbudować most pomiędzy światami biznesu i IT. Osoby najbliższe problemowi biznesowemu mają możliwość zaprojektowania prototypu aplikacji i przetestowania tego, jak się zachowuje. Profesjonaliści zobaczą, czego chcą użytkownicy, zamiast sobie to wyobrażać. Rezultatem jest szybsze wdrażanie lepszych rozwiązań w organizacji. — wskazuje Wróbel.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments