Firma Accenture w nowym raporcie „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum” zidentyfikowała grupę organizacji, które traktują chmurę jako nowy model operacyjny. Pozwala im on na bieżąco redefiniować sposób działania przy wykorzystaniu innowacyjnych, wielochmurowych możliwości — w chmurze publicznej, prywatnej czy tzw. cloud edge’u – zwiększając przy tym wartość biznesową, znacznie wykraczającą poza redukcję kosztów.

Raport bazujący na ankietach przeprowadzonych w grupie prawie 4000 przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej z organizacji z sektora prywatnego i publicznego na całym świecie wyjaśnia, dlaczego wykorzystanie chmury w celu jednorazowej migracji do wybranego miejsca docelowego – postrzeganego zasadniczo jako tańszego i bardziej wydajnego centrum danych – jest ograniczające. Skupienie się jedynie na redukcji kosztów może zmniejszyć konkurencyjność organizacji w porównaniu do firm, które korzystają z chmury w sposób strategiczny.

Większość organizacji wdraża obecnie kombinację chmur publicznych, prywatnych i „cloud edge”, przy czym integracja między nimi jest niewielka. W rezultacie innowacje, dane i najlepsze praktyki wypracowane w jednej części organizacji nie przynoszą korzyści innym obszarom – co utrudnia osiągnięcie wartości. Istnieje jednak niewielki odsetek organizacji pozycjonujących się tak, aby czerpać największą wartość z chmury, postrzegając ją jako kontinuum technologii, które łączy różne lokalizacje i rodzaje własności, dynamicznie wspierane przez cloud-first, 5G i sieci definiowane programowo, by wspomagać stale zmieniające się potrzeby ich biznesu. — twierdzi Karthik Narain, Global Lead Accenture Cloud First.

Raport ujawnia, że chociaż organizacje planują migrację ponad dwóch trzecich swoich „workloadów” do chmury średnio w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat, tylko połowa z nich wykorzystuje pełny potencjał chmury w jej różnych formach, aby przekształcić swoje codzienne operacje biznesowe, podejmować decyzje w oparciu o dane i ulepszać aplikacje w celu sprostania potrzebom biznesowym.

Accenture określa organizacje przodujące w wykorzystaniu chmury jako „Continuum Competitors”. Przedsiębiorstwa te, stanowiące – w zależności od regionu – około 12-15% respondentów, wyróżniają się tym, że w procesie przekształcania swojej działalności operacyjnej wykorzystują doświadczenie zdobyte w chmurze publicznej w prywatnych centrach danych i tych zlokalizowanych w „cloud edge”. W rezultacie osiągają znaczące zyski z ciągłego zaangażowania w chmurę i wyprzedzają konkurencję. „Continuum Competitors” są również znacznie lepiej przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku.

Organizacją, którą można określić mianem „Continuum Competitor” jest Carlsberg. Oprócz obniżenia kosztów operacyjnych, wśród korzyści płynących z kompleksowego wykorzystania chmury, duński browar wymienia swobodę innowacji i eksperymentowania, umożliwiającą uruchamianie nowych inicjatyw i kampanii w ciągu godzin, a nie miesięcy.

Konkurencyjność firm w przyszłości będzie zależeć od wyboru właściwego rodzaju chmury dla odpowiednich aplikacji i usług opartych na chmurze – takich jak sztuczna inteligencja, inteligentne centra kontaktowe, „edge computing”, robotyka, rozszerzona rzeczywistość i inne. Stosując strategię cloud-first, firmy mogą budować lepsze doświadczenia klientów, inteligentniejsze procesy biznesowe i bardziej zrównoważone produkty — podsumował Jacek Borek, dyrektor zarządzający Accenture Technology w Polsce.

„Continuum Competitors” w porównaniu do organizacji, które ograniczają się do jednorazowej migracji do chmury w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności:
mają dwa do trzech razy większe prawdopodobieństwo wprowadzenia innowacji i automatyzacji;

  • zwiększają od 1,2 razy (Ameryka Północna) do 2,7 razy (Europa) oszczędności kosztów;
  • dążą do osiągnięcia większej liczby celów operacyjnych i finansowych, w tym do 50% więcej działań biznesowych, takich jak zwiększanie liczby klientów i szybsze wejście na nowy rynek;
  • nawet trzykrotnie zwiększają prawdopodobieństwo wykorzystania chmury do realizacji co najmniej dwóch celów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Są nimi np. wykorzystanie ekologicznych źródeł energii, projektowanie pod kątem mniejszego zużycia energii oraz bardziej efektywne wykorzystanie serwerów w celu zmniejszenia zużycia energii.

Analizując wykorzystanie chmury przez „Continuum Competitors”, Accenture wyodrębniło cztery kroki zwycięskiego podejścia do chmury, które można zastosować w każdej organizacji:

  1. Wiedz, dokąd zmierzasz. Organizacja musi najpierw opracować strategię, która jasno określa podstawowe wartości i przyszłe aspiracje, identyfikuje słabe punkty konkurencji i klasyfikuje możliwości w odniesieniu do miejsca, w którym znajduje się firma. Przedsiębiorstwa muszą opracować strategię, biorąc pod uwagę ciągle ewoluujące możliwości chmury.
  2. Wprowadź praktyki w zakresie wykorzystania chmury, które będą wspierać i rozszerzać wykorzystanie technologii. Organizacje muszą połączyć otwarcie się na technologie z praktykami, które wprowadzają dyscyplinę i pomagają szybko zmieniać również obszary nietechnologiczne. Zwinne podejście odgrywa kluczową rolę i pozwala zyskać przewagę konkurencyjną, ułatwiając stosowanie aplikacji opartych na chmurze, transformację talentów, eksperymentowanie z technologiami informatycznymi i zwiększając świadomość potencjału chmury.
  3. Przyspieszenie tempa innowacji w celu zapewnienia wyjątkowych doświadczeń. „Continuum Competitors” priorytetowo traktują swoje inwestycje obszarze doświadczenia. Wykorzystują połączenie projektowania zorientowanego na człowieka i technologii opartych na chmurze, takich jak edge computing, aby na nowo wyobrazić sobie doświadczenia i sprawić, by były bardziej zbieżne z otoczeniem klientów, partnerów i pracowników. W tym celu znaczenie doświadczenia jest promowane w ramach całej organizacji, również w odniesieniu do produktów i usług, doświadczenia pracowników i modeli współpracy z klientami.
  4. Zapewnij ciągłe zaangażowanie strategiczne. Liderzy muszą wytyczyć cele biznesowe, ustalić odpowiednie poziomy ryzyka oraz promować zwinność i rozwój. Firmy muszą również zdawać sobie sprawę z tego, że każda osoba w organizacji powinna mieć świadomość stale rosnącego potencjału chmury i najlepszych praktyk z nią związanych.
    Badanie Accenture „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum” zostało opublikowane w czasie, gdy organizacje zostały zmuszone przez pandemię do zapewnienia swoim klientom wyjątkowych doświadczeń i nowych, wirtualnych sposobów obsługi. Wcześniejsze badania przeprowadzone przez Accenture wykazały, że firmy, które wprowadziły innowacje technologiczne podczas COVID-19, zwiększają przychody pięciokrotnie szybciej niż firmy, które przyjęły innowacje technologiczne z opóźnieniem.

Pełny raport „Ever-ready for Every Opportunity: How to Unleash Competitiveness on the Cloud Continuum” dostępny jest na stronie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments