Wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wymogło na społeczeństwie zmianę podejścia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Wpłynęło to również na ogromny rozwój technologii, który zmodyfikował zarówno obszar ekonomii, jak i gospodarki. Dynamicznie zmieniający się rynek doprowadził do przekształcenia dotychczasowych usług, odpowiadając tym samym na nowe potrzeby konsumentów.

Pandemia i będące jej następstwem obostrzenia wymusiły zmiany na rynku usług w wyniku czego, większość z nich dostępnych jest dziś w formie online, np. e-podatki, czy telewizyty lekarskie. Proces digitalizacji usług związany jest nie tylko z ograniczeniami w ich dostępie
w czasie lockdownu, ale także z ekonomią współdzielenia, obecnie najbardziej postępowym modelem biznesowym ukształtowanym w historii ekonomii.

Model oparty jest na cyfryzacji,a jego narzędzia to aplikacje mobilne, których celem jest kojarzenie podmiotów posiadających produkt lub oferujących usługę oraz ich użytkowników. W odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość oraz wysokie zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi prawnicze powstało Lexly – aplikacja mobilna oferująca natychmiastowy dostęp do usług wyspecjalizowanych prawników niezależnie od czasu i miejsca, w którym korzystający aktualnie przebywa. Celem aplikacji jest zwiększanie świadomości prawnej wśród Polaków, jak również upowszechnienie i ułatwienie dostępu do usług prawniczych.

Społeczeństwo wciąż nie jest w pełni świadome negatywnych konsekwencji będących efektem zawierzenia internetowym forom, serwisom, czy też niekompetentnym osobom. Każdego dnia zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy zmagają się z wątpliwościami związanymi z obowiązującymi przepisami prawa, dlatego Lexly to nie tylko rozwiązanie dla przeciętnego Kowalskiego, ale i przedsiębiorców. Poprzez szerokie spektrum działania chcemy pokazać, że dzięki aplikacji mobilnej Lexly każdy z nas może uzyskać poradę prawną niezwłocznie od chwili jej zamówienia i uniknąć niekorzystnych następstw prawnych – komentuje Mateusz Januś, prezes Lexly Sp. z o. o.

Ogólnodostępne badania wskazują, iż istotnym dla społeczeństwa zastrzeżeniem do korzystania z profesjonalnych usług prawnych jest brak znajomości kosztów lub zbyt wysokie koszty porady prawnej.

Kolejnym wskazywanym problemem jest długi czas oczekiwania na specjalistę, niejednokrotnie prowadzącym do negatywnych skutków związanych z niepodjęciem odpowiednich działań zapobiegawczych w wymaganym czasie. Obecnie preferowane są usługi dostępne ad hoc, zważywszy na to, iż wiele zagadnień prawnych podlega dynamicznym zmianom, wymagającym natychmiastowej reakcji.

Nie tylko kwestie prawne zostały ulepszone. Depresja wśród dzieci i młodzieży jest coraz poważniejszym problemem społecznym, także ze względu na trudności z dostępem do odpowiedniej pomocy lekarskiej. Nowe technologie mogą jednak pomóc m.in. poprzez bezpłatne konsultacje online.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments