Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW zachęca do stosowania  rekomendacji, które stanowią wybrane elementy tzw. higieny pracy w Internecie, czyli bezpiecznego korzystania z sieci.

Dynamiczny rozwój Internetu i nowych technologii stworzył wiele możliwości i udogodnień, ale również zagrożeń. Internet stał się groźnym narzędziem w rękach terrorystów i przestępców, którzy wykorzystują go do swoich celów. Odpowiedzialne korzystanie z usług internetowych oraz nowoczesnych urządzeń pozwala uniknąć większości zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Celem akcji jest podnoszenie świadomości wszystkich obywateli w kontekście cyber zagrożeń. Nie ułatwiajmy pracy terrorystom i cyberprzestępcom – przestrzegając tych prostych zasad możemy w znaczący sposób ograniczyć ryzyko utraty wrażliwych danych – powiedział Dyrektor Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW w służbie czynnej.

Kurs e-learningowy

Cyberbezpieczeństwo stanowi jeden z pięciu modułów kursu e-learningowego z zakresu prewencji terrorystycznej, który CPT ABW prowadzi za pośrednictwem portalu learning.tpcoe.gov.pl. Kurs dedykowany jest dla funkcjonariuszy służb oraz pracowników administracji państwowej.

Rekomendacje wydane przez CPT ABW to kompendium wiedzy z zakresu świadomego korzystania z urządzeń teleinformatycznych oraz użytkowanego na nich oprogramowania. Dzięki inicjatywie CPT ABW pracownicy PPL otrzymają możliwość zapoznania się z najnowszymi opracowaniami dotyczącymi sposobów minimalizowania zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz algorytmami postępowania w sytuacji zagrożenia – powiedział dyrektor informatyki i systemów bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Jakub Rutkowski.

Propaganda terrorystyczna

Nie udostępniaj i nie przekazuj dalej treści terrorystycznych w Internecie, gdyż leży to w interesie terrorystów. Takie działania mogą przyczynić się do podejmowania prób naśladowania poczynań terrorystów przez osoby podatne na radykalizację lub niestabilne psychicznie.

 

Próby werbunku

Upewnij się, że Twoje dzieci w bezpieczny sposób korzystają z Internetu, ponieważ są one najłatwiejszym celem dla terrorystów. Osoby młode, podatne na radykalizację lub przejawiające skłonność do agresji, mogą być zachęcane do wstąpienia do różnego rodzaju organizacji terrorystycznych.

Wykradanie danych

Pamiętaj o tym, że wszystkie dane, które znajdują się w Internecie, są również widoczne dla terrorystów. Dane o Twoich kontaktach i miejscu pracy mogą zostać użyte na etapie planowania zamachu terrorystycznego. Nie udostępniaj na portalach społecznościowych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane przez terrorystów lub przestępców.

Tworzenie haseł

Twórz silne hasła – powinny się one składać z małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych. Nie używaj jednego hasła do wszystkich usług (np. skrzynka pocztowa, bank, portal społecznościowy). Co jakiś czas staraj się zmieniać hasła na nowe.

Pobieranie plików z Internetu

Nie pobieraj żadnych plików z Internetu, co do których pochodzenia nie masz absolutnej pewności.

Nie otwieraj żadnych załączników e-maili, chyba że są one oczekiwane i pochodzą od znanych nadawców. Wszystkie załączniki przeskanuj aktualnym programem antywirusowym.

Zgłaszanie incydentów

Wszystkie podejrzane wiadomości zgłaszaj niezwłocznie osobie odpowiedzialnej w Twoim miejscu pracy za bezpieczeństwo teleinformatyczne. W przypadku braku takiej możliwości pamiętaj, że wszystkie incydenty teleinformatyczne w urzędzie lub instytucji państwowej możesz zgłosić również na stronie: csirt.gov.pl.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments