Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 10-14 maja br.

One More Level: Notowany na alternatywnym rynku GPW deweloper gier oraz 505 Games, wchodzący w skład grupy Digital Bros wiodący wydawca gier, zawarły umowę na realizację gry „Ghostrunner 2”, kontynuacji gry akcji wydanej w październiku 2020 r. Zgodnie z umową krakowski deweloper odpowiadać będzie za całość prac produkcyjnych, w tym przygotowanie wersji gry na konsole PS5 oraz Xbox Series. Budżet produkcyjny gry ustalono na 5 mln euro, podał One More Level. „Ghostrunner” to gra akcji łącząca mechanikę one-hit-one-kill, parkour i cyberpunkową estetykę. One More Level jest autorem koncepcji oraz twórcą gry w wersji na PC. 505 Games, współwydawca gry, od 2021 r. jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do tytułu.   Źródło: spółka

Klabater: Spółka ma umowę z Devolver Digital na przygotowanie adaptacji gry „Weedcraft Inc” na konsole PlayStation 4/5, Xbox Series X/One oraz Nintendo Switch. Spółka będzie odpowiadała za cyfrową, jak i pudełkową dystrybucję tytułu.”’Weedcraft Inc’ to gra, która idealnie wpasowuje się w nasze portfolio, składające się w przeważającej większości z wymagających gier strategicznych i tycoonów. Wśród nich znajdują się m.in. 'Big Pharma’, nadchodząca wielkimi krokami konsolowa edycja sztandarowej produkcji spółki studia, 'Crossroads Inn’ – symulatora fantasy tawerny, czy pozostającej w produkcji gry o produkcji bimbru” – powiedział koint-CEO w Klabaterze Michał Gembicki. Źródło: ISBnews

One More Level: Spółka zawarła z All in! Games aneks do umowy wydawniczej dla gry „Ghostrunner” gwarantujący minimalny poziom tantiem od dochodu z komercjalizacji oraz dla gry „Cyber Slash”. „Zgodnie z aneksem, wydawca zagwarantował spółce minimalny poziom tantiem od dochodu z komercjalizacji gry 'Ghostrunner’ w 2021 r. w kwocie 6,2 mln zł. Gwarantowana kwota lub różnica między kwotą gwarantowaną a wypłaconymi spółce tantiemami od dochodu z gry, będzie spółce wypłacana w czterech transzach, płatnych po zakończeniu pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego kwartału 2021 r., przy czym pierwsza transza zostanie wypłacona spółce w maju br.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Spółka ustaliła światową premierę gry „Layers of Fear 2” na platformę Nintendo Switch na 20 maja br. Cena gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 euro/USD. Źródło: ISBnews

Movie Games: Spółka odnotowała 6,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,79 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 885 tys. zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Varsav Game Studios: Spółka podpisała umowę w ramach konkursu „Szybka ścieżka dla Mazowsza”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na dofinansowanie kwotą blisko 3,84 mln zł projektu związanego z animacją zwierząt w grach komputerowych. Całkowita wartość projektu to 5 210 586,35 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania stanowiła 73,7% wydatków kwalifikowalnych. Źródło: ISBnews

Hydra Games: Spółka pozyskała ponad 1,1 mln zł z emisji akcji serii D. Warunki emisji były prezentowane na platformie CrowdConnect.pl. „Możemy oficjalnie potwierdzić, że oferta publiczna zakończyła się sukcesem. Oznacza to, że przyjęliśmy zapisy na akcje dzięki czemu pozyskamy środki niezbędne do kontynuowania produkcji naszych gier. Kwota wielkości 1,1 mln zł znacznie poszerzy nasz zakres możliwości w kontekście zwiększania potencjału tych gier. Tak, jak komunikowaliśmy, zebrane środki przeznaczymy na dalsze prace nad nowymi produkcjami jak 'Bad Trip’ oraz dwa projekty o roboczych tytułach 'Artificial Intelligence’ oraz 'The Last Breath” – powiedział prezes Kamil Kurkowski. Źródło: ISBnews

Spectral Games: Spółka zależna Incuvo – planuje debiut na NewConnect na początku 2022 r. „Planujemy debiut na NewConnect na początku 2022 roku, a wcześniej rozważymy emisję akcji. Na mocy zawartej umowy z Toplitz Productions przygotujemy VR-ową wersję jednej z najlepszych ubiegłorocznych premier od polskich spółek na Steam – Medieval Dynasty, za której produkcję odpowiada Render Cube. Obecnie Spectral Games rozpoczyna fazę designu gry. Premiera VR-owej wersji projektu planowana jest najwcześniej pod koniec 2022 roku” – powiedział ISBtech prezes Paweł Sobik. Źródło: ISBnews

Simteract: Spółka pomimo kosztów związanych z produkcją dwóch gier oraz debiutem na NewConnect, odnotował 82 tys. zł zysku netto w I kw. 2021 r., a przychody w tym okresie wzrosły o ponad 55% r/r do 1 mln zł. „W porównaniu do I kw. 2020 r., Simteract zwiększył swoje przychody ze sprzedaży produktów o ponad 55% (z 0,643 do 1 mln zł). Pomimo zwiększonych kosztów działalności operacyjnej (1,5 mln zł), spółce udało się odnotować nieznaczny zysk netto, w wysokości 82 tys. zł” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka planuje debiut symulatora randek „Eroblast” na platformach iOS i Android na 22 czerwca 2021 r. „Aktualnie trwają szeroko zakrojone AB testy kolejnych rozwiązań monetyzacyjnych oraz kreacji UA. Prowadzimy również testy focusowe i monitorujemy oceny graczy, dzięki feedbackowi społeczności wprowadziliśmy na przykład album ze zdjęciami postaci. Czwarty soft launch będzie kluczowym ze względu na weryfikację metryk i przygotowanie gry do premiery ” – powiedział product owner tytułu Patryk Batko. Źródło: ISBnews

Carbon Studio: Sprzedaż gry ” The Wizards: Dark Times” w ciągu 48 godzin osiągnęła poziom, który pokrył koszty produkcji gry na gogle Facebooka. Tytuł w wersji na Oculus Quest i Oculus Quest 2 zadebiutował 6 maja br.  Źródło: ISBnews

Vivid Games: Spółka szacuje, że jej skonsolidowana strata netto wyniosła 0,66 mln zł w kwietniu, zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,43 mln zł w ub. miesiącu.  Narastająco, w okresie styczeń-kwiecień skonsolidowana strata netto wyniosła 0,94 mln zł, zaś przychody sięgnęły 6,62 mln zł.  Źródło: ISBnews

Mill Games: Spółka założona przez Movie Games i Grupę INC – pozyskał 2 mln zł z emisji akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej. „Pozyskane środki pozwolą nam dalej konsekwentnie realizować naszą strategię rozwoju oraz wspierać rumuńskie zespoły w realizacji swoich autorskich produkcji. W pierwszej kolejności zamierzamy dofinansować prace nad grą 'FearLand’, z twórcami której podpisaliśmy w marcu br. umowę. Rozmawiamy również z innym teamem, który pracuje nad ciekawym tytułem z gatunku survival/RPG. Po zakończeniu negocjacji i rozpoczęciu współpracy wesprzemy również ich grę” – powiedział prezes Dariusz Wais. Źródło: ISBnews

Console Labs: Spółka specjalizująca się w portowaniu gier na konsole z Grupy PlayWay – planuje zadebiutować na rynku NewConnect na przełomie czerwca i lipca br., poinformował ISBnews.TV prezes Marcin Wesołowski. Po zakończeniu trwającej obecnie oferty publicznej PlayWay pozostanie większościowym akcjonariuszem Console Labs z udziałem 58,8%.Do 18 maja trwa oferta publiczna akcji, w ramach której część obecnych akcjonariuszy spółki zaoferuje 165 tys. istniejących akcji. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 41 zł. Źródło: ISBnews

T-Bull: Spółka zależna – Supernova Studio – zawarła z inwestorem umowę ramową dotyczącą współfinansowania 10 gier na PC i konsole. Spółka rozpocznie realizację pierwszych projektów jeszcze w 2021 r. Inwestor zobowiązał się do współfinansowania 10 projektów gier na PC i konsole, które zostaną zrealizowane przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gier (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny. Źródło: ISBnews

Gaming Factory: Premiera gry „Castle Flipper” – hybrydy renovatora i buildera – na platformie Steam odbędzie się 27 maja. Współwydawcami gry są Gaming Factory i Ultimate Games, zaś producentem – Pyramid Games. „Wśród tytułów z naszego portfolio, których premiera planowana jest w tym roku, 'Castle Flipper’ jest tym, w którym dostrzegamy istotny potencjał sprzedażowy. Fabuła gry związana jest z renowacją i dekorowaniem starych budowli. Mamy nadzieję, że stosunkowo niski budżet przyniesie szybki zwrot kosztów produkcji i marketingu gry” – powiedział prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz. Źródło: ISBnews

StreamCards: Startup mający wsparcie venture buildingowe funduszu Tar Heel Capital Pathfinder – pozyskał 2 mln zł w rundzie seed. „Na rynek wchodzi StreamCards, startup rewolucjonizujący interakcję widzów z transmisjami esportowymi. Spółka ma wsparcie venture buildingowe funduszu Tar Heel Capital Pathfinder i pozyskała ponad 2 mln zł od zewnętrznych inwestorów” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Live Motion Games: Spółka złożyła w kwietniu dokument informacyjny do GPW i liczy na debiut na NewConnect jeszcze w maju. Studio osiągnęło 0,27 mln zł zysku netto w I kw. br. W marcu tego roku Live Motion Games przeprowadziło publiczną ofertę akcji, w ramach której spółka pozyskała 4 mln zł i dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji. Wartość złożonych zapisów wyniosła blisko 5,9 mln zł. Źródło: ISBnews

Artifex Mundi: Spółka wstępnie odnotowała 3,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2021 r. (wzrost o 134% r/r) oraz 4,22 mln zł zysku EBIT (wzrost o 130% r/r). „Publikacja omawianych wybranych danych finansowych grupy już na tym etapie (tj. przed ukończeniem oraz przekazaniem do publicznej wiadomości odpowiedniego raportu kwartalnego) uzasadniona jest w ocenie zarządu m.in. istotną poprawą efektywności biznesowej grupy zaobserwowaną w I kw. 2021 r., porównując ten okres do analogicznego w poprzednim roku obrotowym. Odnotować należy w szczególności, iż – wedle aktualnego stanu wiedzy zarządu – zysk netto grupy osiągnięty w I kw. 2021 r. wynosi 3 289 tys. zł, co stanowi wartość o 134% większą niż w odpowiednim przedziale czasu roku 2020 r.” – podała spółka. Źródło: ISBnews

Immersion Games: Spółka złożyła dokument informacyjny do GPW. Immersion Games chce dołączyć do grona spółek publicznych jeszcze w tym roku. „Złożyliśmy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokument informacyjny i tym samym jesteśmy coraz bliżej debiutu na NewConnect. Dołączenie do grona spółek publicznych jest dla nas ważnym krokiem z perspektywy strategii i rozwoju. Liczymy, że obecność na giełdzie zwiększy rozpoznawalność naszej spółki i umożliwi nam dotarcie do jeszcze większej grupy inwestorów. W procesie upublicznienia wspiera nas Dom Maklerski Navigator” – powiedział prezes Immersion Games Bartosz Rosłoński. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Spółka odnotowała 2,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 1,44 mln zł wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów i usług sięgnęły 4,9 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 2,16 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

PunkPirates: Spółka odnotowała 0,29 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2021 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 0,15 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,32 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 0,02 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

United Label: W I kw. 2021 r. spółka koncentrowała się na przygotowaniach do dwóch dużych tegorocznych premier – „Eldest Souls” oraz „Tails of Iron”. Oba tytuły są już na finalnym etapie produkcji. Jednocześnie spółka z sukcesem zarządza sprzedażą swojej pierwszej gry Röki. Źródło: spółka

Carbon Studio: Spółka zanotowała ponad 0,9 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i przeszło 0,53 mln zł zysku netto w I kw. 2021 r.  Na koniec marca środki pieniężne na koncie Carbon Studio wyniosły prawie 3 mln zł. Źródło: spółka

Art Games Studio: Spółka ustaliła datę premiery gry „O—O” w wersji na Nintendo Switch na 27 maja. Spółka w odniesieniu do powyższej produkcji pełni role wydawcy. Cena detaliczna wynosić będzie 3,49 USD na rynku USA, Kanady, Meksyku i Brazylii oraz 3,49 euro w Europie i Nowej Zelandii. Źródło: spółka

ArtP Capital: Spółka podpisała umowę o współprodukcji z firmą Destructive Creations Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie produkcji, wydania i promocji gry o nazwie kodowej Orange.2. Źródło: spółka

7Levels: Spółka odnotowała w I kw. br. ponad 100 tys. zł zysku netto, na co złożyły się zyski ze sprzedaży gier oraz w mniejszym stopniu z pracy na zlecenie i dofinansowania GameINN związananego z projektem „Innowacyjny system do półautomatycznego tworzenia poziomów do gier platformowych”, przy jednoczesnym, znacznym zmniejszeniu kosztów działalności operacyjnej (z 883 tys. w Q4 do 618 tys. złw Q1). Przychody wzrosły do 0,64 mln zł w I kw. Źródło: spółka

Baked Games: Prolog gry „Prison Simulator” pojawi się 20 maja na Steam. Premiera pełnej wersji tytułu planowana jest na PC w III kw br.  Źródło: spółka

Drago entertainment: Spółka wypracowała w I kw. br. prawie 113 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży co oznacza 56% wzrost r/r.  Źródło: spółka

Prime Bit Games: Spółka podpisała umowę na stworzenie gry mobilnej o wartości 1 mln zł netto, a termin jej wykonania określona na 10.05.2022 r. Zamawiającym grę jest Impact Games S.A. z Warszawy. Źródło: spółka

Hydra Games: Spółka negocjuje warunki współpracy z Dredge Games. Obie spółki w przeciągu najbliższych dni podpiszą umowę, na podstawie której Dredge Games zostanie koproducentem gry autorstwa Hydra Games o roboczym tytule „The Last Breath”. W ramach współpracy, Dredge Games wniesie do budżetu produkcyjnego gry swój wkład własny, co spowoduje zwiększenie budżety produkcyjnego do 500 tys. zł. Premiera gry na platformy PC oraz Nintendo Switch została zaplanowana na II kw. 2022 r., a w drugiej kolejności na inne platformy. Źródło: spółka

Forestlight Games: Producent i wydawca gier na PC i konsole z Grupy PlayWay wraz z Arts Alliance będą rozwijać Aurora Studio – spółkę specjalizującą się w produkcji gier z gatunku indie premium. Obie spółki będą także pełniły rolę współwydawcy gry z gatunku survial HARM. Premiera w wersji early access wstępnie zaplanowana jest na 2022 r. Forestlight Games celuje z debiutem na rynku NewConnect na drugą połowę br. Źródło: spółka

Gaming: Najnowsze badanie, przeprowadzone przez firmę Opinium na zlecenie Microsoft, pokazuje, iż subskrybenci Xbox Game Pass grają w więcej tytułów, w tym częściej wspólnie z rodziną lub znajomymi, w porównaniu do osób nieposiadających takiego członkostwa. Analiza, zrealizowana na próbie 2 000 graczy z Polski.  Źródło: spółka 

CD Projekt: Roadmapa projektów na przyszły rok będzie opublikowana w I kw. 2022 r. Źródło: IR, Trigon 

PlayWay: Sprzedaż „Farm Manager 2021” po 72 godzinach na Steam wyniosła ponad 26 tys. sztuk. Koszt developmentu i marketingu wyniósł 400 tys. zł i został już w pełni zwrócony. Planowane jest stworzenie portów na urządzenia Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. Gra ma 70% pozytywnych ocen na Steam. Źródło: Trigon 

Artifex Mundi: Zakłada, że aplikacja Unsolved jest dopiero na początku drogi rozwoju i ma zostać rozbudowana m.in. o tzw. GiftPass – krótkoterminową ofertę specjalną. Planowane jest wprowadzenie w aplikacji waluty premium oraz kanału monetyzacji poprzez reklamy. Spółka zakłada wzrost wydatków na UA i przewiduje, że soft launch nowego projektu F2P możliwy w na przełomie roku. Oczekuje też spadku w segmencie HOPA ze względu na brak nowych premier (ew. porty konsolowe).   Źródło: Trigon 

Beast Games: Spółka zależna Console Labs udostępniła zwiastun swojej pierwszej autorskiej gry „Animal Rivals: Up In The Air”. Premiera na PC planowana jest w tym roku. Źródło: spółka 

Ten Square Games: Aviva Investors Poland TFI zwiększyło zaangażowanie do 5,07% kapitału i głosów. Źródło: spółka 

Gamivo: Szacunkowe obroty za I kw. 2021 wyniosły 48,6 mln zł (+47% r/r). Przychody wyniosły 9,63 mln zł (+108% r/r), zysk brutto wyniósł 2,14 mln zł (+207% r/r). Źródło: spółka 

11 bit studios: RN rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2020 rok w kwocie 37,4 mln zł na kapitał zapasowy. Źródło: spółka

CreativeForge Games: Nazwa gry tworzonej przy współpracy z Metro Goldwyn Mayer to „Stargate: Timekeepers”. Źródło: Trigon 

E-sport: 16 odbędzie się finał Esportowego Turnieju Polski. Wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy grający w „Counter-Strike: Global Offensive”, „StarCraft II” oraz szachy online. Najlepsi gracze w Polsce sięgną po nagrody o wartości 40 tys. zł. Esportowy Turniej Polski to gamingowe rozgrywki organizowane przez Centrum GovTech przy współpracy z Gameset. Partnerem głównym i fundatorem nagród jest Totalizator Sportowy. Źródło: spółka 

(ISBnews/ISBtech)

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments