Firmy podjęły się wspólnego przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia śladu węglowego. Zmniejszenie zużycia energii i negatywnego wpływu na środowisko, identyfikacja nieprawidłowości na etapie odbiorów i wczesnej fazy eksploatacji biurowców, czy niższe koszty zarządzania budynkiem – to tylko wybrane korzyści, jakie ma nieść ze sobą projekt BMSCare.

Ta wspólna inicjatywa ma pozwolić na szerszą, tańszą i bardziej kompleksową implementację zasad zrównoważonego rozwoju budownictwa w Polsce i na świecie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

BMSCare powstał z myślą o szerszym wykorzystaniu danych pochodzących z systemów
budynkowych, odpowiadających m.in. za wentylację, klimatyzację, oświetlenie czy elektrykę, w tym systemów HVAC i automatycznej regulacji oraz sterowania BMS/BEMS/HMS.

Główną ideą inicjatywy jest troska o komfort ludzi, stan środowiska naturalnego i potrzeba
optymalnego wykorzystania energii. Projekt zakłada integrację danych budynkowych z
informacjami z dodatkowych źródeł zewnętrznych (np. dotyczących pogody albo zanieczyszczenia) oraz wykorzystanie specjalnego sprzętu pomiarowego, który uzupełni istniejące już systemy, a także aplikacji przetwarzającej dane i opracowującej strategię sterowania dla każdego biurowca.

BMSCare to dla nas kolejny krok naprzód w zakresie innowacyjnego i zrównoważonego
budownictwa. Pierwszym budynkiem, w którym wykorzystamy to narzędzie, jest łódzka
Brama Miasta. W kolejnym kroku testy BMSCare planujemy również w wieży Generation
Park Y. Jako Skanska, do roku 2030 chcemy zredukować emisję dwutlenku węgla o 50%.
Do roku 2045 osiągniemy neutralność emisyjną. BMSCare pomoże nam w realizacji tych
celów – komentuje Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezes spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wdrożenie projektu bazującego na rozwiniętej analizie danych o funkcjonowaniu budynku
jest dla nas naturalnym rozszerzeniem prowadzonych usług. Bazując na dotychczasowych
modelach oraz zbieranych danych o budynku i ich użytkownikach, cennym wydaje się
głębsze przetwarzanie danych w celu wykrywania kolejnych obszarów do optymalizacji –
finansowego, energetycznego i środowiskowego – wskazuje Robert Iliński, BMSCare Project Manager, Go4Energy.

Jako dostawca docenianych i nagradzanych systemów dla przemysłu pozwalających na
efektywną redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wierzymy w sukces zastosowania zdobytych przez lata doświadczeń do poprawy procesów eksploatacji budynków biurowych.
Dążenie do redukcji emisji dwutlenku węgla jest jednym z priorytetów realizowanej w ramach całej Grupy Kapitałowej Transition Technologies strategii „TTGoesGreen”. Stanowi to realizację wspólnego celu przedsięwzięcia BMSCare nie tylko na płaszczyźnie biznesowej, ale także w ramach odpowiedzialności biznesu związanej z oddziaływaniem na środowisko naturalne – mówi Zbigniew Zasieczny, Wiceprezes Transition Technologies Advanced Solutions.

Eliminacja nieprawidłowości

BMSCare umożliwi między innymi szybszą identyfikację nieprawidłowości w funkcjonowaniu budynku – już na etapie odbiorów lub w fazie wczesnej eksploatacji. Możliwe będzie sprawdzenie, czy zrealizowana inwestycja odpowiada założeniom inwestora, a systemy zostały wykonane zgodnie z projektem. BMSCare wskaże niewłaściwą pracę urządzeń, czujników i liczników. Przeanalizuje również, czy automatyka budynkowa poprawnie ocenia aktualną sytuację w biurowcu, a także pozwoli na optymalizację działania oraz sposobu sterowania systemów.

Mniejsze zużycie energii i koszty, wyższy komfort pracy

Szczególnie ważne dla zarządców budynków może być potencjalne obniżenie kosztów, możliwe dzięki BMSCare. Narzędzie pozwoli na ograniczenie zaangażowania działu technicznego oraz zapewni dane do analizy i optymalizacji działania budynku. Ponadto, wskaże możliwe oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii przez budynek, jego emisyjności oraz obciążającego wpływu na środowisko.

Dla biurowców Skanska, które już teraz charakteryzują się wysoką jakością, przewidujemy dodatkowe oszczędności na poziomie 5-10%, przy dodatkowym zmniejszeniu ryzyka technicznego – dodaje Tomasz Augustyniak, CEO Go4Energy.

Nowoczesne powierzchnie biurowe muszą oferować swoim użytkownikom wysokie parametry środowiska pracy. Chodzi tu m.in. o jakość powietrza, odpowiednią temperaturę czy wilgotność. Jest to szczególnie ważne dziś, w dobie pandemii koronawirusa. Odpowiedni komfort jest związany z wyższym zużyciem energii. BMSCare pozwala na jego zmniejszenie, a co za tym idzie, na ograniczenie śladu węglowego.

Wspólny projekt Skanska, Go4Energy i Transition Technologies wpisuje się więc w szeroko pojęty zielony zwrot, mający na celu między innymi bardziej racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments