Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 4-8 stycznia br.

BIZNES I FINANSE: RYNEK 

Telekomunikacja: Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 377 133 w IV kwartale 2020 r. „W wyniku przenoszenia numerów Orange Polska zyskał ponad 14 tys. nowych użytkowników kart SIM, a Polkomtel (operator sieci Plus) ponad 7 tys. Straciły P4 (operator sieci Play), z puli którego odeszło ponad 55 tys. numerów i T-Mobile, który stracił ponad 5 tys. numerów” – podało UKE. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 158 006 w IV kw. 2020 r.  Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały Orange Polska (52 697) Enter T&T (8 484) i StarNet Telecom (1 397), zaś największy ujemny – Netia (-39 664), Netia (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) – 25 185 i T-Mobile (-8 020). Źródło: ISBnews

Sektor IT: Sektor powinien pozostać wśród branż względnie odpornych na kryzys związany z koronawirusem ze względu na rolę IT we współczesnym świecie i chęć zachowania ciągłości kluczowych procesów i zmian. Od II poł. 2021 r. sektor powinien powrócić na trajektorię dynamicznego wzrostu wraz z ożywieniem gospodarczym na świecie, przewidują analitycy Banku Pekao w raporcie „Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary”.  Źródło: ISBnews

IT: W ostatnich latach w Polsce liczba transakcji zwiększyła się około dwukrotnie, a ich wartość co najmniej kilkukrotnie i należy się spodziewać dalszego wzrostu w tym zakresie, oceniają analitycy Banku Pekao w raporcie „Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary”. Atrakcyjnych transakcji poszukują zarówno inwestorzy branżowi (dążący do konsolidacji i/lub poszerzenia portfolio), jak i finansowi (np. fundusze private equity, które obecnie posiadają dużą płynność i aktywnie szukają ciekawych spółek z odpornych sektorów), zauważyli analitycy.  Źródło: ISBnews

Cyfryzacja: Pomimo obaw o kondycję przedsiębiorstw w obliczu COVID-19, wydatki na transformację cyfrową będą nadal rosły w głównych sektorach gospodarki – handlu (rozwój e-commerce) i przemyśle (automatyzacja) – oraz większości obszarów usługowych, oceniają analitycy Banku Pekao w raporcie „Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary”.  Źródło: ISBnews

Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) rozpoczęło nabór do konkursu Infostrateg dla projektów z zakresu sztucznej inteligencji, podało NCBR. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 60 mln zł. Agenda badawcza startującego konkursu skupia się na tematach rozpoznawania obrazów medycznych w zakresie dróg oddechowych (w szczególności w związku z zagrożeniami COVID-19), raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn, a także weryfikowania źródeł informacji i detekcji fake newsów, podano.  Źródło: ISBnews

Rynek IT: W czasie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 branża oprogramowania i usług IT okazała się być jednym z sektorów najbardziej odpornych na załamanie gospodarcze – wynika z raportu przygotowanego przez ekonomistów Banku Pekao. pt. „Oprogramowanie i usługi IT. Charakterystyka branży, perspektywy rozwojowe, główne obszary”. Nagłe przeniesienie części życia zawodowego i prywatnego do kanałów zdalnych przyspieszyło proces transformacji cyfrowej, a istotną rolę odegrał w tym również wzmożony popyt na rozrywkę domową. Wg firmy analitycznej Gartner globalny rynek IT w 2019 r. był warty nieco ponad 2,4 bln USD. W latach 201219 rósł on średnio w tempie 3,4%. Większość przyrostu została wygenerowana w ostatnich 3-4 latach, a dynamika zapotrzebowania na IT we współczesnych gospodarkach utrzymywała się na poziomie CAGR 6,5%. Pandemia wprawdzie istotnie spowolniła dotychczasowy rozwój globalnego rynku (ok. 10% spadek wartości w 2020 roku), lecz oczekiwane szybkie i płynne odbicie w tym sektorze powinno pozwolić na powrót do wolumenu sprzed kryzysu już w perspektywie 2022 roku. W Polsce branża IT generuje przychody rzędu 85 mld złotych (nie licząc obrotów mikrofirm). Na sektor oprogramowania i usług IT przypada ok. 55 mld zł, stanowiące ok. 2/3 całej branży informatycznej w naszym kraju. Udział ten systematycznie rośnie i zmierza do wartości powyżej 70%. Segment oprogramowania i usług IT charakteryzował się w ostatnich latach szczególnie dynamicznym tempem rozwoju, przekraczającym 12% średniorocznie. To jeden z najlepszych wyników sektorowych, dwa razy lepszy od średniej dla polskiej gospodarki w tym samym czasie. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: W ostatnich 2 miesiącach 2020 roku odnotowano 45% wzrost ataków na sektor opieki zdrowotnej na całym świecie. Najbardziej dotkniętym regionem była Europa Środkowa z 145% wzrostem. Natomiast krajami – Kanada (+250%) i Niemcy (+220%). Pod koniec 2020 roku ofiarą wirtualnego przestępstwa padł łódzki szpital Pirogowa. Przestępcy, fałszując dokumenty finansowe wyłudzili blisko pół miliona zł.  Opieka zdrowotna jest obecnie najczęściej atakowanym celem hakerów – donoszą specjaliści z Check Point Research. W ostatnich dwóch miesiącach na całym świecie odnotowano 45 proc. wzrost ataków skierowanych w szpitale i laboratoria medyczne, natomiast w Europie Centralnej wzrosty sięgnęły aż 145 proc.! Analitycy cyberbezpieczeństwa podkreślają, że szpitale są często bardziej skłonne przystać na żądania okupu w celu odblokowania systemów informatycznych przez co stają się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Firma Trend Micro wspólnie z Europolem i Międzyregionalnym Instytutem Badań nad
Przestępczością i Sprawiedliwością ONZ (UNICRI) opracowała raport w który, wskazuje sposoby nadużywania sztucznej inteligencji przez cyberprzestępców: Deepfake, Odgadywanie haseł przy pomocy AI, Podszywanie się pod użytkowników mediów społecznościowych, Hakowanie przy wsparciu AI. „Spodziewamy się, że w przyszłości cyberprzestępcy będą wykorzystywać AI na różne sposoby. Bardzo prawdopodobne, że będą kierować swój wzrok w stronę AI z zamiarem zwiększania zakresu i skali swoich ataków i unikania wykrycia. Przewidujemy, że będą wykorzystywać sztuczną inteligencję do prowadzenia szkodliwych działań opartych na taktykach inżynierii społecznej, których potencjalnym celem będą przedsiębiorstwa i instytucje” – wskazują eksperci Trend Micro. Źródło: ISBtech

E-commerce: Jakub Koba, CTO Kogifi Digital, partner technologiczny dla e-commerce, wyspecjalizowany w budowaniu strategii z zakresu Smart Commerce i Omni-Channel, wskazuje na najważniejsze trendy e-commerce: sztuczna inteligencja jako skuteczny asystent zakupowy, mobile shopping, AR, czyli wirtualne przymiarki, greenconsumerism, czyli odpowiedzialne zakupy, rozkwit zakupów społecznościowych i re-commerce, nowa era płatności online, bezpieczeństwo przede wszystkim. Źródło: ISBtech

Praca: Według raportu Capgemini przyszłość pracy zmienia się od modelu pracy zdalnej do hybrydowej. Praca zdalna zaczęła zyskiwać na znaczeniu jeszcze przed wybuchem pandemii. I choć prawie 70 proc. przedsiębiorców uważa obecnie, że wzrost wydajności pracy zdalnej będzie trwałym procesem i przyniesie korzyści także po zakończeniu pandemii, to stawka jest wyższa, niż jedynie obniżone koszty przestrzeni biurowych. Na dłuższą metę jedyny zrównoważony model pracy to taki, który oferuje pracownikom elastyczność i wybór, uwzględniając zmiany zachodzące w mentalności osób pracujących zdalnie, a organizacjom gwarantuje dobrą kondycję i efektywność biznesową, odporną na rynkowe wstrząsy. Raport pokazuje też słabe punkty modelu pracy zdalnej i nieuniknioną ewolucję w stronę pracy hybrydowej. Źródło: spółka

Rynek TV: Wyniki oglądalności w grudniu: Udział w oglądalności w Grupie Polsat (wiek 16-49) wyniósł 25,25% (+1,4p% r/r, +0,6%p m/m). W tym kanał główny 9.9% (-0,2p% r/r) i kanały tematyczne 15,4% (+1,6% r/r, w tym nowo nabyte kanały). Największy wzrost odnotował kanał Polsat News, o 0,6p% r/r do 1,5%, największy spadek TV4 o 0.6p% do 2.9%. Dane dla kanałów Fokus TV i Nova TV (łącznie 1,7% w grudniu) w wynikach Polsatu wliczane są od 18.09.2020. – W Grupie Discovery oglądalność wyniosła 24,45% (-0,3p% r/r, -2,7p% m/m). – Grupa TVP miała 19,73% udziału w rynku (-2,0p% r/r, +0,5p% m/m). Źródło: Trigon

Rynek prasy: Sprzedaż dzienników w listopadzie 2020 roku spadła r./r. o 18,7% do 460,4 tys. sztuk – ZKDP. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Stava, Pointpack: Stava, realizująca aktualnie emisję akcji w modelu crowdfundingu, oraz Pointpack podpisały list intencyjny w sprawie rozwoju wzajemnej współpracy. Obie spółki chcą wspólnie rozwijać segment lokalnych usług miejskich skoncentrowanych na niezawodnych dostawach, podała spółka. Źródło: ISBnews

Infor: Jacek Punda dołączył do polskiego zespołu na stanowisko Senior Account Managera. Jego rolą jest wzmocnienie obecności Infor w Polsce poprzez bezpośrednią sprzedaż do największych i najbardziej wymagających klientów w kluczowych branżach. „Infor ma wiele do zaoferowania w obszarze aplikacji zwiększających efektywność procesów w wielu branżach produkcyjnych, w tym spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej, chemicznej, czy maszynowej. Chmura w połączeniu ze specjalizacją branżową daje ogromne możliwości zwiększenia produktywności i szybkości wdrażania innowacji. Jesteśmy przekonani, że jest to oferta atrakcyjna dla firm działających w Polsce, a także w całym regionie CEE” – mówi Alain Raflé, Regional Vice President Eastern Europe Channels. Źródło: ISBtech

OPPO: Otwiera laboratorium ds. innowacji sieci 5G w swoim ośrodku Badań i Rozwoju Hyderabad. Firma będzie prowadzić tam prace nad rozwojem podstawowych technologii produktowych dla połączonych ekosystemów 5G. Uruchomienie nowego laboratorium to ambitny krok OPPO, który ma przyczynić się do popularyzacji wdrażania sieci 5G na skalę komercyjną, a także wzmocnić technologiczną pozycję Indii w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze. Źródło: ISBtech

Daimler AG, Infosys: Ogłosiły długoterminowe partnerstwo strategiczne. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń koncern wspólnie z Infosys przeprowadzi transformację swojego modelu funkcjonowania IT i krajobrazu infrastruktury, obejmującego usługi w miejscu pracy, punkty obsługi, centrum danych, sieci i SAP Basis. Partnerstwo pozwoli Daimlerowi na silniejsze skoncentrowanie się na inżynierii oprogramowania oraz stworzenie modułowej cyfrowej infrastruktury IT na żądanie oraz swobodnie dostępnego miejsca pracy. Źródło: ISBtech

FREE NOW: W Polsce odnotowało 6 mln zamówień w 2020 roku i ponad 2 mln użytkowników platformy. Platforma dokonała również integracji usług mikro-mobilności i carsharingu (pilotażowo w Niemczech) oraz planuje rozwijać partnerstwa w innych krajach. w ostatnim kwartale siostrzana marka Kapten przeszła całkowity rebranding na FREE NOW, dzięki czemu usługa stała się dostępna m.in. we Francji. Źródło: ISBtech

Transition Technologies: Wraz z Skanska oraz Go4Energy realizują wspólny projekt BMSCare i zastosowana w nim technologia umożliwi lepsze wykorzystanie danych pochodzących z budynków biurowych, a co za tym m.in. idzie – zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie śladu węglowego. Pierwszymi budynkami, w których będzie testowany BMSCare, są warszawski Generation Park Y oraz łódzka Brama Miasta. Źródło: ISBtech

Oponeo.pl: Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w grudniu 2020 roku wyniosła 117,19 mln zł, co oznacza spadek o 24% r/r. Narastająco od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 982 566 tys. zł, co stanowi 7% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 918 190 tys. zł. Źródło: ISBnews

Polkomtel:  Ponad 7 mln mieszkańców Polski znajduje się w zasięgu sieci 5G w Plusie według stanu na początku stycznia 2021 r. Zgodnie z planami operatora, w 2021 r. najnowocześniejsze 5G 2600 MHz TDD od Plusa obejmie zasięgiem łącznie ponad 11 mln mieszkańców Polski.  Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Answear.com: Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w piątek. Kurs akcji Answear.com wzrósł na debiucie o 19,6% wobec ceny emisyjnej do 29,9 zł. Answear.com jest 434. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 2. debiutem na tym rynku w 2021 roku. Cena emisyjna została ustalona na 25 zł, co oznacza, że do spółki trafiło około 45 mln zł, a wartość całej oferty wyniosła przeszło 80 mln zł. Źródło: ISBnews

JR Holding: Spółka dokonała aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022, zgodnie z którą spółka zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł oraz rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także zainwestować w latach 2021-2022 środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business. Źródło: ISBnews

e-Muzyka: Cena nabycia jednej akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji e-Muzyka została podniesiona do 3,94 zł z 3,91 zł, podał wzywający – Empik oraz Trigon Dom Maklerski (podmiot pośredniczący). Pod koniec grudnia 2020 r. Empik ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 484 848 akcji spółki e-Muzyka, stanowiących 19,75% kapitału zakładowego i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Empik chce osiągnąć 100% udziału w spółce i wycofać ją z obrotu na rynku NewConnect. Źródło: ISBnews

Agora:  Spółka nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK o zakazie dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet i skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „Szacując na poziomie 70%  łączny udział w rynku ogólnopolskiej reklamy radiowej dwóch największych graczy po połączeniu Agory z Eurozetem, prezes UOKiK mija się z prawdą. Ten udział po koncentracji wyniósłby niespełna 65%, z czego blisko 39% to udział obecnego lidera rynku” – komentuje decyzję spółka.  Źródło: ISBnews

Agora: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie wyraził zgody na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę, podał urząd. Transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup oraz stacji radiowych – dwie wiodące grupy radiowe (Eurozet i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70% udział w rynku. Źródło: ISBnews

Action: Podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 308tys. zł do kwoty 2mln zł.  Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Spółka zależna Apator Rector zawarła umowę z Tauron Dystrybucja o wartości ok. 26,3 mln zł na świadczenie w latach 2021-2024 usług serwisu, wsparcia i rozwoju systemu informatycznego w Tauron Dystrybucja, podał Apator. Źródło: ISBnews

Rząd chce w I kwartale br. przyjąć projekt uchwały ws. ustanowienia wieloletniego programu rządowego pod nazwą Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (PRKC) do roku 2030, którego celem będzie wypracowanie systemowego podejścia do rozwoju kompetencji cyfrowych, poprawa edukacji cyfrowej, a także powstanie na bazie bibliotek, szkół czy innych instytucji Klubów Rozwoju Cyfrowego. Źródło: ISBnews

Dell Technologies: Zaprezentował nowe produkty oraz oprogramowanie, które „pomaga zredefiniować pracę w 2021 roku”. Tegoroczne nowości obejmują: Oprogramowanie Dell Optimizer – wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do automatycznego dostosowywania wydajności aplikacji, żywotności baterii, jakości dźwięku i łączności w każdym urządzeniu. Monitory i peryferia, m. in. Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor – pierwszy na świecie 34-calowy, monitor z zakrzywionym ekranem do wideokonferencji czy Dell UltraSharp 40 Curved WUHD – 40-calowy, ultraszeroki, zakrzywiony monitor 525K z systemem ComfortView, redukującym emisję szkodliwego światła niebieskiego, bez uszczerbku na odwzorowaniu kolorów. Seria Latitude: z systemem ComfortView: m. in. Latitude 5000, Latitude 7520 czy Latitude 9420 i 9520, które dostarczają zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak SafeShutter – pierwszą w branży automatyczną osłonę kamery internetowej. Seria OptiPlex: OptiPlex 3090 Ultra z pierwszą w swoim rodzaju modułową obudową, skrywającą komputer w podstawce monitora i OptiPlex 7090 Ultra, który obsługuje teraz do czterech monitorów 4K jednocześnie. Precision 3650 – obok Latitude 5000 to pierwszy pecet, do którego konstrukcji wykorzystano biotworzywa z odpadów drzewnych.  Źródło: ISBtech

Epson: Otwiera nowe wirtualne Centrum Rozwiązań Branżowych dla europejskich klientów i partnerów.  Źródło: ISBtech

HomeDoctor: Klienci Allegro, największej platformy e-commerce w Polsce, mogą kupić vouchery na usługi medyczne świadczone zdalnie, w formie telefonicznej, chatu lub online. Pierwszą firmą sprzedającą usługi w nowo powstałej kategorii „Telemedycyna – vouchery” jest HomeDoctor, który umożliwia konsultacje 24/7 z lekarzami ponad 20 specjalizacji i zapewnia pierwszy kontakt z pacjentem w ciągu 15 minut od zgłoszenia. Po rejestracji, lekarz dzwoni do pacjenta, przeprowadza przez telefon wnikliwy wywiad chorobowy, analizuje przesłane drogą elektroniczną zdjęcia, stawia diagnozę i wdraża leczenie. W razie potrzeby może wystawić zwolnienie lekarskie, e-skierowanie oraz recepty niezbędne do leczenia. Źródło: ISBtech

HTC: Zaprezentowała zupełnie nową kategorię produktową w swojej ofercie – bezprzewodowe słuchawki dokanałowe. HTC Earbuds Wireless to znakomity dźwięk w przemyślanej, ultralekkiej, komfortowej konstrukcji, zapewniającej stabilną łączność i mieszczącą w sobie wysoce wydajną baterię, pozwalającą na długie godziny pracy. HTC Wireless Earbuds trafiły już do sprzedaży w Polsce. Źródło: ISBtech

Samsung: Podczas wirtualnego wydarzenia First Look, poprzedzającego CES 2021, firma Samsung zaprezentowała portfolio telewizorów na 2021 rok. Neo QLED, MicroLED i linia Lifestyle TV to produkty, które poprzez nowe rozwiązania i technologie zmieniają rolę telewizora w domu. Usługa SmartThings Find, dostępna w aplikacji SmartThings, umożliwia szybkie odnalezienie powiązanych ze sobą urządzeń Galaxy, wykorzystując do tego technologię Bluetooth Low Energy (BLE) i UWB Firma Samsung Electronics zaprezentowała SmartThings Find1 – nowe rozwiązanie, które umożliwia szybką lokalizację urządzeń z rodziny Galaxy.  Źródło: ISBtech

Unidevelopment: Umożliwił rezerwację mieszkań online we wszystkich swoich inwestycjach w Warszawie, Radomiu oraz Bielsku Podlaskim. Na przełomie stycznia i lutego planuje wprowadzić ją również w inwestycjach w Poznaniu. Deweloper oferuje także pełne spektrum narzędzi internetowych służących do zapoznania się z ofertą.  Źródło: ISBtech

Daimler: MBUX Hyperscreen to jeden z najważniejszych elementów EQS-a – nowego elektrycznego modelu klasy wyższej. Wyposażony jest w sztuczną inteligencję (AI): samouczące się oprogramowanie. MBUX Hyperscreen jest również asystentem pasażera z przodu. Źródło: ISBtech

Lenovo: Zaprezentowała nowe możliwości urządzeń połączonych z siecią 5G dla użytkowników indywidualnych w modelu ultramobilnym Lenovo IdeaPad 5G. Firma przedstawiła też Lenovo Tab P11 oraz wprowadza tryb Amazon Alexa Show Mode w wybranych komputerach Lenovo.  Źródło: ISBtech

Grupa Empik: W 2021 roku otworzy ok. 20 nowych salonów i 10 sklepów Papiernik by Empik. W identyfikacji lokalizacji z największym potencjałem Empik korzysta ze sztucznej inteligencji, w oparciu o innowacyjne modele opracowane i wdrożone przez wewnętrzny Zespół Data Science. Źródło: ISBtech

Elzab: Aktywnie rozwija produkcję kontraktową. Spółka wykorzystując fakt, że Polska jest jednym z europejskich liderów w obszarze dostarczania nowoczesnych usług dla biznesu. Spółka z Zabrza dysponuje ponad 20 różnego rodzaju technologiami do produkcji urządzeń oraz podzespołów elektronicznych i mechanicznych. Także dla motoryzacji. „Mijający rok oznaczał dla wielu branż wyjątkowo twarde lądowanie. Bez zapowiedzi, bez ostrzeżeń w ciągu kilkunastu dni świat zatrzymał się i zarówno dosłownie, jak i w przenośni wstrzymał oddech” – mówi Jerzy Popławski, wiceprezes Elzab. „Okazało się, że globalizacja i rozbudowane łańcuchy logistyczne, które pozwalały wielu przedsiębiorstwom na racjonalizację kosztów i elastyczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania rynkowe, stały się wczesną wiosną tego roku przekleństwem i przyczyną wstrzymywania produkcji, czymś nie do pomyślenia jeszcze w roku 2019″ – dodaje Lucyna Tumasz, dyrektor Pionu Produkcji i Logistyki.  Źródło: spółka

Play: Do oferty VOD w wypożyczalni na platformie PLAY NOW i PLAY NOW TV jeszcze w styczniu trafi kilkadziesiąt filmów wytwórni Sony Pictures, a kolejne będą sukcesywnie dodawane w następnych miesiącach.  Źródło: spółka

Transition Technologies: Jako dostawca rozwiązań informatycznych bierze udział w międzynarodowym projekcie One Network for Europe (OneNet), którego celem jest stworzenie wspólnych dla Europy rozwiązań dla rynku energii. Na działania polscy partnerzy otrzymali 1 424 147 euro dofinansowania z Horizon2020, a ich realizacja przewidziana jest na 36 miesięcy.  Źródło: spółka

HP: Nadszedł czas innowacji Extended Reality (xR) – VR i machine learning będą kształtować przyszłość gier, pracy oraz edukacji. Przedstawiciele firmy HP i wizjonerzy technologii VR dyskutowali o tym jak ewoluuje i jak zmienia się na naszych oczach technologia VR, w specjalnie przygotowanym na tę okazję wirtualnym środowisku na platformie Altspace VR,.  Zaprezentowano także cyfrową prezentację gogli HP VR Reverb G2 i najnowsze oprogramowanie HP Omnicept Edition oraz HP Omnicept Solution. Źródło: ISBtech

Fortinet: Wprowadził na rynek firewall FortiGate Rugged 60F oraz odmianę tego modelu z wbudowanym modemem LTE. Są to pierwsze w branży rozwiązania SD-WAN certyfikowane do użytkowania w środowisku technik operacyjnych (OT), przeznaczone np. dla przedsiębiorstw działających w branży energetycznej, produkcyjnej czy transportowej. Mogą być wdrażane na platformach wiertniczych, podstacjach elektrycznych, liniach montażowych, na kontenerowcach i w innych trudnych warunkach środowiskowych. Źródło: spółka

Iglotex: Lider na rynku mrożonej żywności w Polsce, w związku z przyjętą strategią rozwoju kanałów komunikacji digital postawiła na wdrożenie systemu e-point zarządzania informacjami produktowymi. „Przed wdrożeniem PIM w naszych informacjach produktowych dominowały raczej atrybuty operacyjno-logistyczne, była to raczej kartoteka niż oferta. Dziś możemy nie tylko wystawiać atrakcyjną, bogatą i przejrzystą ofertę w kanałach digital, ale też daliśmy funkcjonalne narzędzie naszym handlowcom do lepszego zapoznania się z naszą ofertą i zaprezentowania jej naszym klientom” – mówi Józef Kostecki, dyrektor ds. zarządzania procesami i projektami Iglotex. „Za wdrożenie systemu odpowiadała spółka e-point, która od ponad 20 lat projektuje, buduje, rozwija i utrzymuje portale oraz platformy wspierające sprzedaż. Projekt był podzielony na 4 etapy: analizę i wybór narzędzia, development, wdrożenie i miesięczną stabilizację powdrożeniową, która zakończyła się sukcesem. Dostarczyliśmy klientowi narzędzie, które umożliwia kompleksową konsolidację danych, ich obsługę, weryfikację, możliwość edycji oraz dystrybucji z jednego, centralnego miejsca. W trakcie trwania projektu dodaliśmy także możliwość dodatkowych migracji danych z innych źródeł niż zakładane na początku projektu, przez masowy import danych z plików” – dodaje Paweł Łąka, pełnomocnik zarządu, dyrektor projektów e-point. Źródło: spółka

Lenovo: Podczas targów CES Lenovo przedstawia ofertę eleganckich urządzeń dla użytkowników indywidualnych, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania: innowacyjny komputer stacjonarny all-in-one Yoga AIO 7 wyposażony w obracany wyświetlacz i zajmujący mniej miejsca na biurku, dwa eleganckie i smukłe monitory IPS dla użytkowników indywidualnych: Lenovo L24i-30 i Lenovo L27e-30. Dodatkowo Lenovo prezentuje kilka wyjątkowych produktów spółki joint venture z NEC założonej w 2011 roku: zmodernizowany laptop LAVIE Pro Mobile, który z pewnością będzie zwracać na siebie uwagę i kieszonkowy LAVIE MINI — koncepcyjny komputer konwertowalny oferujący ogromne możliwości oraz łączność do gier. Źródło: spółka

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments