Polska może przewodzić wodorowej ewolucji gospodarki

Marcin Lewenstein, Innovation Officer, EIT InnoEnergy Central Europe, o rynku wodoru w Polsce i inicjatywie European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC), wspierającej wykorzystywanie zielonego wodoru jako niskoemisyjnego źródła energii. Celem jest rozwój unijnego rynku zielonego wodoru, aby w 2025 roku osiągnął on wartość nawet 100 mld euro, a także stworzenie w sposób bezpośredni i pośredni, nawet 500 000 miejsc pracy w podmiotach tworzących łańcuch wartości w branży związanej z zielonym wodorem.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że Polska jest trzecim co do wielkości graczem na europejskim rynku produkcji wodoru. Mamy więc w kraju kompetencje i potencjał do szerokiego wdrożenia ambitnego planu transformacji energetycznej także w oparciu o zielony wodór. Inicjatywy takie jak European Green Hydrogen Acceleration Center dają szansę na szybszy rozwój tego perspektywicznego segmentu, jednak wzrost znaczenia wodoru będzie w dużej mierze pochodną rozwoju OZE” – mówi ISBtech Lewenstein.

Jeśli więc Polska chce odegrać kluczową rolę w wodorowym wyścigu technologicznym, będziemy musieli zdecydowanie postawić na rozwój energetyki wiatrowej, ale także fotowoltaiki i to w większej skali niż do tej pory. Rozwój technologiczny wodorowego łańcucha wartości musi też uzyskać większe wsparcie kapitałowe i skorzystać ze zmian w prawie, które mogą umożliwić szybsze wejście konkretnych rozwiązań na rynek – na przykład w obszarze magazynowanie energii, wykorzystania sieci gazowych do transportu wodoru, zastosowania wodoru na kolei czy w transporcie publicznym” – dodał przedstawiciel funduszu.

Kluczowe będzie też pobudzenie popytu w sektorach, które potrzebują czystego wodoru – nie tylko w transporcie, ale też w sektorze rafineryjnym, nawozowym czy metalurgicznym. Naszym zdaniem, z uwagi na rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wodór ma szanse w pierwszej kolejności zrewolucjonizować przemysł energochłonny. W krótszej perspektywie równolegle widzimy też duży potencjał dla biometanu, który mógłby być wykorzystywany jako źródło zielonego wodoru czy komponent do produkcji zielonych paliw.

EIT InnoEnergy, europejski fundusz i akcelerator inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, uruchomił European Green Hydrogen Acceleration Center (EGHAC). Jest to bezprecedensowy projekt wspierający wykorzystywanie zielonego wodoru jako niskoemisyjnego źródła energii. Celem jest rozwój unijnego rynku zielonego wodoru, aby w 2025 roku osiągnął on wartość nawet 100 mld euro, a także stworzenie w sposób bezpośredni i pośredni, nawet 500 000 miejsc pracy w podmiotach tworzących łańcuch wartości w branży związanej z zielonym wodorem. Inicjatywa jest wspierana przez Breakthrough Energy, sieć podmiotów założoną przez Billa Gatesa i światowych liderów w dziedzinie technologii i biznesu w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię.

Zielony wodór jest kluczową siłą napędową transformacji europejskiego sektora energetycznego i katalizatorem dekarbonizacji przemysłu. Jako sprawdzone, niskoemisyjne źródło energii ma wszelkie podstawy, by stać się centralnym elementem neutralnej klimatycznie gospodarki UE. Może przyczynić się też do osiągnięcia przez Europę większej niezależności energetycznej, zmniejszając uzależnienie Unii od importu paliw kopalnych, na które co roku wydajemy 320 mld euro.

Aby wykorzystać ten potencjał, Europa musi stworzyć środowisko inwestycyjne, pozwalające na przyspieszenie innowacji i zwiększenie zdolności produkcyjnych. EGHAC obiecuje przyspieszyć produkcję zielonego wodoru do rzędu gigawatów, pozwalających na realizację dużych projektów przemysłowych w całej Europie. Aby zrealizować europejską wizję, EGHAC chce stać się kluczowym podmiotem w ekosystemie zielonego wodoru w Europie. Będzie też współpracować z innymi podmiotami w tej dziedzinie.

Jednym z najpilniejszych krótkoterminowych priorytetów jest zniwelowanie różnicy cenowej pomiędzy technologiami emitującymi węgiel, a zielonym wodorem, co doprowadziłoby do szybkiego wypierania węglowodorów z energochłonnych procesów przemysłowych (m.in. w sektorze stalowym, cementowym, chemicznym), w transporcie ciężkim (tj. morskim i o dużej nośności) oraz w rolnictwie (nawozy). Zielony wodór może być również wykorzystywany do magazynowania energii, co czyni go kluczowym czynnikiem wspomagającym rozwój źródeł odnawialnych, w szczególności energii wiatrowej i słonecznej.

„Komercjalizacja zielonego wodoru jest absolutnie niezbędna, jeżeli Europa ma osiągnąć swoje ambitne cele i stać się pierwszym kontynentem o zerowej emisji netto do roku 2050. Nie ma lepszego sposobu na dekarbonizację przemysłu i transportu ciężkiego. Zielony wodór może również odegrać znaczącą rolę we wspieraniu elastyczności sieci elektroenergetycznych, umożliwiając magazynowanie energii elektrycznej” – dodał Jacob Ruiter, członek zarządu EIT InnoEnergy.

EGHAC będzie zarządzał kilkoma określonymi procesami, w tym promocją i współtworzeniem projektów przemysłowych w całym łańcuchu wartości, budową powiązań z innymi przemysłowymi i energetycznymi łańcuchami wartości  przyspieszeniem rozwoju technologii, stymulowaniem wzrostu rynku, akceptacją społeczną oraz lukami w zakresie kompetencji.

EIT InnoEnergy wnosi cenne doświadczenia z inicjatywy European Battery Alliance (EBA), która stała się bardzo udanym projektem rozwoju łańcucha wartości w przemyśle bateryjnym w Europie, przynoszącym znaczące efekty ekonomiczne w rekordowym tempie. Według szacunków, roczna wartość rynku baterii już w 2025 roku ma osiągnąć 250 miliardów euro. Budowa lokalnego łańcucha wartości dla baterii to warunek konieczny dla skutecznej transformacji europejskiej energetyki oraz utrzymania konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Cieszymy się, że możemy stać na czele tej inicjatywy przy wsparciu Breakthrough Energy. Mamy nadzieję, że będziemy pracować nad zmniejszeniem kosztów produkcji zielonego wodoru, stymulować jego wprowadzanie na rynek i budować silny europejski łańcuch wartości zielonego wodoru, tak szybko jak to możliwe. Najważniejsza jest szybkość działania” – dodał Ruiter.

„Europejski Zielony Ład jest doskonałym punktem wyjścia dla European Green Hydrogen Acceleration Center. Bazując na dobrym klimacie politycznym, Centrum wykorzysta zielony wodór jako siłę napędową dla dogłębnej dekarbonizacji przemysłu europejskiego. Stworzy szereg pionierskich projektów na dużą skalę, zapoczątkuje nową generację partnerstw
publiczno-prywatnych i przyspieszy dostarczanie wodoru z ilości mierzalnej megawatami
do ilości mierzalnej gigawatami” – wskazała Ann Mettler, starszy dyrektor w Breakthrough Energy

EIT InnoEnergy jest wiodącą siłą napędową innowacji i przedsiębiorczości w dziedzinie zrównoważonej energii w całej Europie i poza nią.   EIT InnoEnergy zainwestował i dostarczył usługi o wartości dodanej dla około 300 innowatorów powiązanych ze zrównoważoną energią; spośród nich ponad 20 pozostaje w obrębie łańcucha wartości wodoru; natomiast ponad 40 z nich zajmuje się produkcją energii odnawialnej, która jest kluczowym elementem zielonego wodoru. Na mocy upoważnienia Komisji Europejskiej, EIT InnoEnergy przewodzi przemysłowemu projektowi European Battery Alliance od 2017 r., inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu zbudowanie silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu bateryjnego; inicjatywa EGHAC ma na celu powtórzenie tego sukcesu w ramach zielonej rewolucji wodorowej.

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments