Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmy Roland Berger i FM Logistic wskazuje na konieczność dalszych działań, by sprostać wyzwaniom logistyki miejskiej.

Należy się spodziewać, że rynek logistyki miejskiej do roku 2030 będzie rósł średnio 8 proc. rocznie ‒ tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez FM Logistic i firmę konsultingową Roland Berger. Jednocześnie należy podkreślić, że transport kołowy odpowiada za około 20 proc. ruchu i 30 proc. emisji dwutlenku węgla w miastach. Rozwój handlu internetowego (e-commerce) w powiązaniu z rozproszonym charakterem branży logistycznej i wysokim wskaźnikiem (do 30 proc.) niezrealizowania pierwszej dostawy utrudnia prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W świetle opracowania zatytułowanego „Urban logistics faced with economic and environmental challenges” („Logistyka w obszarach miejskich w obliczu wyzwań gospodarczych i ekologicznych”), jedynie bliższa współpraca prywatnych firm logistycznych, informatycznych, urzędów państwowych i lokalnych władz zapewni optymalizację przepływu towarów do miast i w ich granicach, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb klientów.

Boom w dostawach do domu

10 proc. mieszkańców miast w 13 krajach objętych badaniem odbiera jedną przesyłkę dziennie. Ponad jedna trzecia (37 proc.) mieszkańców miast we Francji korzysta z dostaw produktów spożywczych do domu, przy czym w Paryżu wskaźnik ten wynosi aż 60 proc. W ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza, coraz więcej miast uchwala przepisy ograniczające korzystanie z pojazdów napędzanych paliwami płynnymi. Od Kopenhagi po Stuttgart i Paryż ‒ miasta w całej Europie planują wprowadzić lub już wprowadzają zakaz korzystania z pojazdów zasilanych olejem napędowym.

Trzy propozycje poprawy wskaźnika zrównoważonej gospodarki

Wyniki badania wskazują na trzy możliwości optymalizacji efektywności branży logistycznej w obszarach miejskich:

  • wprowadzenie wspólnych norm, na przykład pod względem wymiarów przesyłek, by usprawnić obsługę przeładunku;
  • współdzielenie zasobów magazynowych i transportowych poszczególnych podmiotów;
  • optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury miejskiej: korzystanie z buspasów podczas przewozu towarów w porze nocnej, transport multimodalny (łączenie transportu kołowego, kolejowego, drogą morską) itp.

Trzy priorytety inwestycyjne

W badaniu opisano również trzy priorytety inwestycyjne w obszarze nowych technologii:

  • zbieranie i udostępnianie danych na temat przestrzeni miejskich, by zapewnić lepsze planowanie tras przejazdu i śledzenie przesyłek;
  • automatyzację obsługi magazynów, by zwiększyć tempo i poprawić dokładność realizacji zamówień;
  • korzystanie z efektywnych ekologicznie środków transportu (pojazdy zasilane energią elektryczną, gazem lub wodorem), które zapewniają wysoką wartość operacyjną i ograniczają wpływ na środowisko naturalne.

„Podmioty z branży logistyki w obszarach miejskich muszą wspólnie przemyśleć dotychczasowe praktyki, by reagować na potrzeby klientów a jednocześnie dbać o rachunek ekonomiczny i środowisko naturalne” ‒ powiedział Xavier Prévost, dyrektor ds. rozwiązań biznesowych i systemów informatycznych w FM Logistic.

Obiecujące inicjatywy

Na całym świecie uruchomiono liczne projekty służące optymalizacji przepływu towarów i informacji w aglomeracjach miejskich.

„Innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne pojawiają się na każdym etapie łańcucha wartości, od transportu i magazynowania po obsługę zwrotów. Zmieniają dotychczasowy sposób obsługi ostatniego etapu dostawy przez firmy logistyczne, a także nastawienie klientów i konsumentów, podnosząc jakość wskaźnika kosztu do gwarantowanej wartości i obsługi klienta, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne” ‒ powiedział Gabriel Schillaci, dyrektor ds. transportu, logistyki i usług mobilnych w paryskim oddziale firmy Roland Berger.

Przykładowo w Wielkiej Brytanii firma Mole Solutions uruchomiła pilotażowy projekt wykorzystania kapsuł w podziemnym transporcie towarów w Southampton.

We Francji FM Logistic i firma Novaxia z branży nieruchomości nawiązały współpracę w zakresie uruchamiania tymczasowych centrów usług logistycznych w opuszczonych obiektach w mieście. Współfinansowany przez region Ile-de-France projekt nosi nazwę „PLUME”.

W roku 2018 w Chapelle, międzynarodowej dzielnicy Paryża, otwarto centrum usług logistycznych „The Logistics Hotel”, wielokondygnacyjny magazyn z terminalem kolejowym, umożliwiającym ograniczenie transportu kołowego.

Metodologia

Badanie przeprowadzone wspólnie przez firmy Roland Berger i FM Logistic oparto na analizach wewnętrznych oraz na cyklu 20 wywiadów z ekspertami w dziedzinie logistyki w obszarach miejskich i spedytorami działającymi w różnych branżach.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments