Banki za 5 lat będą wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. W obliczu zmieniających się oczekiwań konsumentów, nowych technologii i alternatywnych modeli biznesowych, instytucje finansowe już wdrażają strategie, które pomagają im przygotować się na przyszłość. Marcin Gwóźdź, prezes zarządu Polcom, o trendach w biznesie chmurowym.

Ważnym elementem w zmieniającym się otoczeniu biznesowym staje się chmura obliczeniowa. I o ile technologia ta nie jest nową koncepcją, to ze względu na splot czynników w 2020 roku – m.in. Covid-19 – chmura może być jednym z kluczowych narzędzi pozwalającym na dalszy rozwój i zmiany w sektorze finansowym.

Pozycja chmury w świecie finansów

Coraz bardziej powszechnym wśród globalnych liderów bankowości i rynków kapitałowych staje się przekonanie, że chmura obliczeniowa to coś więcej niż tylko technologia. Banki i inne firmy świadczące usługi finansowe przechowują dane i aplikacje lub korzystają z zaawansowanego oprogramowania za pośrednictwem chmury, ponieważ pozwala im ona na szybkie dostosowywanie się do wymagań biznesu. Tym samym cloud computing staje się podstawowym narzędziem procesu cyfrowej transformacji w tym obszarze. 

Jak wskazuje Związek Banków Polskich w raporcie „Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym, na świecie, w Europie i w Polsce” usługi chmurowe stają się biznesową codziennością. Świadczą o tym dane rynkowe, wg których światowe przychody z publicznych usług w chmurze IT osiągnęły w 2018 r. 182,5 mld USD. Szacuje się też, że w 2023 r. globalny rynek usług chmurowych będzie wart 492 mld USD. Daje to średnioroczny wzrost rzędu 21,9 proc. Oznacza to, że rynek ten rozwija się cztery razy szybciej niż rynek ICT.

Chmura pomaga bankom we wdrażaniu nowych modeli biznesowych i operacyjnych wynikających z potrzeb klientów, dostosowania się do wytycznych regulatorów oraz ograniczenia kosztów. Pozwala też na szybkie i skuteczne dostarczanie produktów istotnych dla rynku, pomocy w monetyzacji aktywów związanych z danymi oraz zapewnieniu odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa” – mówi Marcin Gwóźdź, Prezes Zarządu Polcom.

„Zgodnie z raportem Market Data Forecast, rynek pamięci masowych w chmurze ma potroić swoją wartość do ponad 100 mld USD rocznie do 2024 roku. Wpływ na to ma bez wątpienia sektor finansowy. Według badań przeprowadzonych przez Greenwich Associates, około 93 proc. specjalistów ds. danych rynkowych twierdzi, że planuje wykorzystać chmurę do zarządzania danymi” – dodaje Prezes Zarządu Polcom.

Nie dziwi więc zapowiedź globalnego konsorcjum SWIFT z ostatnich dni. Firma zdecydowała się w ciągu najbliższych dwóch lat ulepszyć swoją platformę w oparciu o interfejsy API i technologię chmury. Dzięki temu chce zapewnić dostęp do wspólnych usług przetwarzania transakcji. W efekcie gruntownie zmieni to przetwarzanie płatności i papierów wartościowych. Planowane ulepszenia mają umożliwić instytucjom finansowym natychmiastowe przelewy z dowolnego miejsca na świecie, z zachowaniem pełnej transparentności i bezpieczeństwa. 

Ponadto wirtualny bank z Hongkongu, WeLab Bank, pracuje nad stworzeniem komunikacji z wieloma dostawcami usług cloudowych. Chce on uruchomić całą swoją infrastrukturę na wielu chmurach, aby zapewnić dobrą ochronę i bezpieczeństwo informacji o klientach. Dzięki temu partnerstwu, bank może również nadal dostarczać wszystkim klientom innowacyjne produkty finansowe.

Z kolei główny bank w Ameryce Północnej znajduje się obecnie zarówno w chmurze prywatnej, jak i  publicznej. W ramach dalszych inwestycji, instytucja  planuje w ciągu najbliższych czterech lat wykorzystywać wiele chmur obliczeniowych. Także główne światowe giełdy papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, w celu zaspokojenia potrzeb klientów, przenoszą się do chmury. 

Według analityków, przedsiębiorstwa z sektora bankowego, usług finansowych i ubezpieczeń (BFSI) coraz częściej stosują rozwiązania oparte na chmurze, aby zminimalizować ryzyko, zmaksymalizować wydajność i zaoferować klientom innowacyjne metody dostarczania usług” – wskazuje Marcin Gwóźdź. 

Jak wynika z analiz GlobalData Market Opportunity Forecasts Model, przychody z chmury w sektorze BFSI wzrosną o 8,2 proc. w latach 2019-2024 do 27,8 mld USD w 2024. 

Cloud computing a polskie finanse

Dostarczamy usługę cloud computingu co najmniej 10 dużym, polskim instytucjom finansowym. Są to m.in. banki i podmioty, dla których utrzymanie ciągłości działania na poziomie informatyki ma wpływ na krajową politykę informacyjną w zakresie ekonomii. Widzimy, że rodzimy sektor finansowy coraz bardziej otwiera się na usługi chmurowe, szczególnie świadczone przez polskich usługodawców” – wymienia Marcin Gwóźdź. 

Również w Polsce regulatorzy rynku finansowego zdają się otwierać na chmurę. W styczniu br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze. Urząd określił w nim nowy, minimalny zestaw wymagań wobec dostawców chmury obliczeniowej, np. ISO 27017. KNF rekomenduje dla operatorów usług kluczowych wykorzystywanie w pierwszej kolejności data center zlokalizowanych w Polsce. 

Sytuacja spowodowana pandemią Covid-19 wpływa na decyzje wielu przedsiębiorstw i instytucji. Podmioty, które nie chcą budować wewnątrz organizacji specjalistycznej wiedzy lub alokować środków na własną infrastrukturę IT, mogą szczególnie interesować się rozwiązaniami i usługami opartymi na chmurze. Według pierwotnych prognoz IDC, do końca 2020 r. wydatki na IT wzrosną o ponad 4 proc. W pesymistycznym scenariuszu, w związku z obecną sytuacją, może to być zaledwie 1 proc. Trzeba też liczyć się z tym, że może to być jeszcze mniej” – podkreśla Marcin Gwóźdź.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments