Allegro podało szczegóły swojej oferty publicznej

Allegro.eu ogłosiło zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji skierowanej do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. Allegro zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie akcji zwykłych Grupy do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mam przyjemność poinformować Państwa o zamiarze wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Allegro jest spółką, która odniosła wyjątkowy sukces, przekształcając się na przestrzeni 20 lat z lokalnego startupu w gracza europejskiego formatu na rynku e-commerce. Dysponując bazą 12,3 mln aktywnych kupujących i 117 tys. sprzedających, jesteśmy liderem transformacji cyfrowej, jaka dokonuje się w polskiej gospodarce, podnoszącym codzienny standard życia milionów Polaków i tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Allegro może się poszczycić wyjątkowym wzrostem, rentownością i przepływami pieniężnymi, które generujemy od dłuższego czasu przy dużej skali działalności. W ostatnich trzech latach, dzięki naszym strategicznym inicjatywom oraz inwestycjom, obserwowaliśmy przyspieszenie wzrostu. W 2019 r. roczna wartość sprzedanych produktów (GMV) i przychody netto wzrosły odpowiednio o około 25% i ponad 30%, zaś w pierwszej połowie 2020 r. oba te wskaźniki wzrosły o ponad 50%. Podobną tendencję zanotowaliśmy pod względem skorygowanego wyniku EBITDA, który wzrósł
o 20% w 2019 r. oraz o 28% w pierwszej połowie 2020 r., przy marżach przekraczających 45%” – stwierdził prezes Allegro François Nuyts.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Allegro w zdecydowanej ofensywie medialnej

Dodał, że ten dzień wyznacza nowy etap w rozwoju Allegro, który opiera się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w spółce, przyciąganiu jeszcze większej liczby klientów do naszej platformy, inwestowaniu w naszych pracowników oraz zapewnianiu kupującym i sprzedającym jak najlepszych doświadczeń z korzystania z naszych usług.

Oczekuje się, że Oferta obejmie emisję nowych akcji ze spodziewanymi wpływami brutto dla Grupy w kwocie ok. 1,0 mld zł, oraz sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym fundusze private equity oraz część dyrektorów i członków kierownictwa Grupy.

Grupa zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy swojej dźwigni netto.

Grupa i akcjonariusze sprzedający zamierzają przydzielić inwestorom detalicznym około 5% ostatecznej łącznej liczby oferowanych akcji.

Ponadto, Grupa zawarła promesę z kredytodawcami na nowy pięcioletni zabezpieczony kredyt niepodporządkowany o wartości 5,5 mld zł i wielowalutowy kredyt odnawialny w kwocie (równowartości) 500,0 mln zł, na zrefinansowanie całości zadłużenia Grupy wynikającego z istniejącego kredytu.

Wśród inicjatyw strategicznych wymieniono:

Rosnące zadowolenie kupujących i sprzedających: Grupa w dalszym ciągu rozwija i inwestuje w podnoszenie poziomu zadowolenia kupujących i sprzedających oraz skupia się na szeregu inicjatyw, w tym dalszej automatyzacji i optymalizacji głównych procesów dotyczących sprzedających oraz doskonalenia procesu wyszukiwania, znajdowania i nabywania produktów, zwiększenia zaangażowania użytkowników mobilnej strony internetowej i aplikacji, rozbudowując asortyment produktów, skupiając się na zwiększaniu liczby polskich i międzynarodowych sprzedawców na platformie, poprawie konkurencyjności cenowej oraz doskonaleniu usługi SMART! i wzroście poziomu zadowolenia kupujących z procesu realizacji dostaw.

Dalszy rozwój programu SMART! i usług dostawy: Na dzień 30 czerwca 2020 r., jedynie 17% aktywnych kupujących miało subskrypcje SMART!, co daje duże pole do wzrostu w przyszłości. Allegro zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać swoje sukcesy w obszarze dostaw, przez zwiększanie udziału dostaw realizowanych w ciągu jednego do dwóch dni, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw następnego dnia, dalszy rozwój sieci skrytek w terenie i punktów nadawczo-odbiorczych, ekspansję w obszarze innowacyjnych usług dostawczych, w tym zwiększenie udziału dostaw tego samego dnia oraz wprowadzenie dostaw „ultraszybkich” lub „natychmiastowych”. Te inicjatywy będzie wspierać uruchomienie Allegro Fulfilment, które będzie wykorzystywane jako narzędzie uzupełniające w wybranych przypadkach, jak w przypadku sprzedawców międzynarodowych i innych wybranych sprzedających, celem skrócenia czasu dostawy i zapewnienia precyzyjności realizacji obiecanych dostaw.

Dalszy rozwój w obszarze reklamy i porównywania cen: Allegro uważa, że istnieje duży potencjał zwiększenia przychodów z reklam poprzez dalszą monetyzację swojego szerokiego zasięgu, ulepszenia w technologii reklam i dzięki sprzyjającym trendom rynkowym w zakresie reklamy internetowej. Grupa uważa, że posiada atrybuty umożliwiające jej pozyskanie dużego udziału w rynku reklam cyfrowych poprzez skalowalne, zautomatyzowane i wspomagane przez sztuczną inteligencję rozwiązania wykorzystujące ruch i dane Grupy. Ponadto Grupa odnosi korzyści z działalności Ceneo, wiodącej porównywarki cenowej w Polsce, zwiększającej ruch przekierowywany do platformy e-commerce Grupy, oraz zapewniającej rozszerzony zasięg reklam.

Podnoszenie ambicji w obszarze FinTech: Na przestrzeni lat Grupa korzystając z dostawców zewnętrznych zbudowała odnoszący sukcesy biznes w zakresie usług finansowych. Grupa jest jednak przekonana, że istnieje duży potencjał integracji świadczonych usług finansowych z jej platformą podstawową, służącej lepszemu wykorzystaniu szans oferowanych przez polski rynek, którego wartość jest szacowana na ok. 300 mld PLN w całym obszarze kredytów konsumpcyjnych i pożyczek dla małych średnich przedsiębiorstw. Grupa niedawno uruchomiła Allegro Pay, ofertę własnego fintecha Allegro, którego testy beta będą kontynuowane do końca 2020 r.

Rozszerzenie platformy i ekspansja geograficzna: Grupa uważa, że istnieje wiele możliwości wzmocnienia jej obecności biznesowej w wybranych pokrewnych obszarach, które obejmują B2B, sprzedawców międzynarodowych oraz pokrewne piony rynkowe, w których Allegro obecnie nie prowadzi działalności lub prowadzi działalność na małą skalę, lub poprzez rozbudowę rozwiązań łańcucha wartości, takich jak usługi logistyczne. W średniej perspektywie czasowej Grupa ma również ambicję rozwoju poza terytorium Polski.