Unijne gwarancje InnovFin COVID-19 ruszyły w Polsce

Marcin Leja, prezes CVI Dom Maklerski, w rozmowie z ISBtech o unijnych gwarancjach COVID-19, które ruszyły w Polsce.

Na czym polega wsparcie oferowane firmom w ramach gwarancji InnovFin-Covid i programu Horyzont 2020?

Celem programu InnovFin od początku było ułatwienie dostępu do finansowania w formie dłużnej dla innowacyjnych małych i średnich firm. Pozyskane środki miały służyć wprowadzaniu nowych produktów, usług, finansowaniu zmian technologicznych czy procesowych.

Kryteria programu są bardzo szerokie, ale podporządkowane promowaniu działań innowacyjnych prowadzonych przez te podmioty. Epidemia Covid-19 sprawiła, że te firmy mają jeszcze większe problemy z finansowaniem swojej działalności.

Ostatnie zmiany wprowadzone przez EIF zwiększają gwarancję dla finansowania udzielanego tym firmom, zwiększając tym samym dostępność środków finansowych, ale też pozwalają wykorzystać pozyskane pieniądze na finansowanie kapitału obrotowego.

W zamyśle EIF ma być formą wsparcia innowacyjnych firm tak, by pomóc im przejść przez trudny okres spowodowany pandemią.

Czym gwarancje InnovFin-Covid różnią się od innych form wsparcia przedsiębiorców?

Nie jest to finansowanie bezzwrotne tak jak np. środki z tarczy antykryzysowej. Są to jednak pieniądze, które mogą być komplementarne w stosunku do innych źródeł pomocy, zarówno już wykorzystanych przez spółkę, jak i przyszłych.

Gwarancja EIF pozwala na uzyskanie finansowania dłużnego dla projektów obarczonych wyższym ryzykiem. Takie projekty zazwyczaj nie otrzymują finansowania dłużnego przez co muszą być finansowane przez instrumenty właścicielskie jak akcje czy udziały. Może to prowadzić wręcz do utraty kontroli przez obecnych właścicieli spółek. Z ich perspektywy instrument dłużny jest bardzo ciekawą alternatywą.

Jaką rolę odgrywa CVI i dlaczego firma zdecydowała się być partnerem programu?

CVI jest instytucją zarządzającą portfelami funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że jeśli udzielamy finansowania w ramach InnovFin, środki pochodzą od naszych inwestorów, a nie od EIF.

Otrzymujemy jednak gwarancję od EIF w wysokości 50-80% zaangażowanych środków. Oznacza to, że EIF skompensuje nasze potencjalne straty kredytowe właśnie w tym zakresie. Zaangażowaliśmy się w ten program, bo pozwala nam finansować ciekawe,
rozwojowe spółki.

Oczywiście równie istotny jest aspekt współpracy z EIF. Jesteśmy niezwykle dumni, że EIF wybrał nas do tej roli.

Proszę wymienić główne korzyści, jakie mogą uzyskać firmy dzięki programowi?

Najważniejsza rzecz to dostęp do finansowania, którego bez tego programu mogłoby po prostu nie być. Dodatkowo po zmianach Covid-19 poszerzył się katalog celów finansowania i obecnie można całość środków wykorzystać na kapitał obrotowy w celu zmitygowania skutków pandemii.

Jak długo potrwa program i dla jakich firm jest przeznaczony?

Nasz mandat trwa do końca przyszłego roku. Obecnie o finansowanie mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 3000 pracowników, ale muszą też spełniać jedno z 27 kryteriów innowacyjności. Jest to jednak bardzo szeroki katalog.

Co dla zainteresowanych programem oznacza zwiększenie gwarancji z 50% do 80%?

Ponieważ ryzyko jest zmniejszone przez gwarancję, koszt finansowania powinien też być mniejszy. Dodatkowo być może zrealizujemy takie projekty, na które nie zdecydowalibyśmy przy niższej gwarancji.

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, która w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od 2012 r. zrealizowała ponad 800 transakcji, inwestując ponad 12 miliardów zł, w tym ponad 500 typu private debt. CVI zarządza portfelami funduszy na zlecenie Noble Funds TFI o różnych strategiach inwestycyjnych i łącznych aktywach przekraczających 4,2 miliarda zł.