PlayWay będzie miał 20 mocnych projektów w 2021 – mbank

Liczba projektów grupy PlayWay o wysokim potencjale komercyjnym wzrośnie z 4 w 2019 roku do 13 w 2020 roku i 20 w 2021 roku, szacują analitycy domu maklerskiego mBanku.

Grupa PlayWay specjalizuje się w tworzeniu średnio i niskobudżetowych gier na wszystkie platformy. Między latami 2016 i 2019 zysk netto PlayWay wzrósł z 5,7 mln zł do 87 mln zł.

Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii opartej o produkcję wielu gier o relatywnie niskim budżecie oraz atrakcyjnym koncepcie, co pozwala na minimalizację ryzyka operacyjnego.

W ślad za wzrostem wyników zwiększa się ilość zespołów deweloperskich oraz spółek zależnych/stowarzyszonych, których liczba wyniosła 11/38/50/63 odpowiednio w latach 2016/2018/2019/lipiec 2020.

Część ze spółek z Grupy zadebiutowało na GPW/NC, a wiele ma w planach debiut w najbliższych kwartałach. Zwracamy uwagę, że rosnący zasięg Grupy wśród graczy i doświadczenie biznesowe przekładają się na zwiększanie potencjału komercyjnego kolejnych gier.

Biorąc pod uwagę obecnie zapowiedziane gry oczekujemy wzrostu projektów o wysokim potencjale komercyjnym z 4 w 2019 roku do 13 w 2020 roku i 20 w 2021 roku (szacunki oparte na Steam Wishlist), co powinno mieć przełożenie na osiągane przez Grupę wyniki.

Zgodnie z zebranymi przez nas danymi Grupa ma zapowiedzianych 110 gier na kolejne lata, co stanowi około 12% ogólnej liczby gier na Steam Wishlist. Biorąc powyższe pod uwagę, zakładamy wzrost sprzedaży o 33%/106% odpowiednio w latach 2020/21 oraz wzrost zysku netto o 21%/74% r/r odpowiednio w latach 2020/21.

Doświadczenie procentuje

Grupa PlayWay udziela wszelkiego wsparcia przy produkcji i wydawnictwie gier spółek z Grupy. Zdobyte doświadczenie pozwala na lepszą weryfikację pomysłów, odpowiednie testy produkcji, efektywne budowanie wishlist, cross -promocje z innymi grami z Grupy. Od 2019 roku nacisk został położony na portowanie gier na inne platformy, aby zwiększyć ich potencjał komercyjny.

Utrzymanie dobrej dyscypliny kosztowej

Koszty produkcji gier spółek z grupy PlayWay są niskie i utrzymują się zazwyczaj w granicach kilkuset tysięcy PLN do miliona PLN. Częstą praktyką jest udział deweloperów w zyskach z produkcji, co przekłada się na niższe koszty wytworzenia gry oraz większa motywację przy tworzeniu projektu.

Koszty produkcji większości gier wydanych w latach 2017-19 zwróciły się w mniej niż 3 dniach od premiery. Wsparcie Grupy przy marketingu, księgowości i obsłudze prawnej pozwala na minimalizowanie kosztów.

Wysoka ilość premier w 4Q’20 i 2021 roku

Zgodnie z naszymi szacunkami całkowita Wishlist na niewydane gry wynosiła około 3,5 mln, a Wishlist Oustanding (zapisani gracze na gry wydane i niewydane) wynosiła 8,2 mln w lipcu 2020 (vs. 5 mln w czerwcu 2019). Istotny wzrost skali działalności przekłada się na większą ilość planowanych produkcji. Zgodnie z naszymi szacunkami oraz opublikowanymi
zapowiedziami Grupa PlayWay posiada ponad 110 zapowiedzianych gier.