Mobilne Modułowe Jednostki Medyczne od BEP MED Center

W pełni autonomiczny, stworzony przez naszych polskich konstruktorów i konsultantów system Modułowych Jednostek Medycznych pozwala w bardzo szybkim czasie stworzyć szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. Nasze rozwiązanie sprawdzi się także w sytuacji konieczności przeprowadzenia remontu lub połączenia szpitali. Pozwala to na znaczne podwyższenie efektywności leczenia – mówi ISBtech Jerzy Drożniewski, prezes Biomass Energy Project.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoi obecnie społeczeństwo, firma BEP MED CENTER, należąca do Biomass Energy Project, opracowała i zbudowała prototyp Modułowych Jednostek Medycznych. Spółka stwierdza, że to „najnowocześniejsze rozwiązanie dla rozbudowy, bądź uzupełnienia infrastruktury szpitali”.

Projekt został zaplanowany w taki sposób, aby spełniać różnorodne potrzeby placówek medycznych o szerokim profilu działania. W zależności od wyposażenia może stanowić oddział intensywnej terapii, wzmożonego nadzoru, izolatki, czy też zwykłego archiwum, bądź punktu przyjęć.

Propozycja spółki jest efektywnym kosztowo i czasowo sposobem na poprawienie sytuacji służby zdrowia w Polsce i na świecie. Mając odpowiednią wiedzę i dysponując najnowocześniejszą technologią, BEP MED CENTER chce być partnerem dla rządów i samorządów w poprawie sytuacji oraz komfortu zdrowotnego społeczeństwa.

Pandemia COVID-19 uwypukliła wiele problemów, z którymi boryka się służba zdrowia w Polsce i na świecie. Mając na uwadze troskę o dobro i zdrowie społeczeństwa opracowaliśmy koncepcję modułowego szpitala specjalistycznego, która w pełni odpowiada na wymagania związane m.in. z epidemią” – mówi Jerzy Drożniewski.

„Najwyższy standard bezpieczeństwa”

Stworzony przez BEP MED CENTER system Modułowych Jednostek Medycznych (MJM) pozwala na szybkie zaprojektowanie układu jednostki medycznej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Spółka w projekcie uwzględniła: moduły dostarczające energię elektryczną, wodę wraz z systemem jej filtracji i sterylizacji, zbiorniki odpadów w tym kanalizację, systemy wytwarzania gazów medycznych oraz dezynfektory.

Rozwiązanie obejmuje także systemy wentylacji i klimatyzacji z filtrowaniem powietrza wchodzącego i wychodzącego, opcjonalnie z filtrami absolutnymi typu HEPAH14 i laminarnym oraz ukierunkowanym przepływem powietrza w izolatkach dla pacjentów, zapewniającym kurtynę powietrzną odgradzającą ich od czynników zewnętrznych. Obiekty wyposażone są też w śluzy ciśnieniowe, pozwalające na pełną izolację wydzielonych stref szpitala od świata zewnętrznego i zagrożeń mikrobiologicznych.

Elastyczność infrastruktury pozwala, w niezwykle szybki sposób, dostarczyć i zamontować system Jednostek wraz z infrastrukturą techniczną. Pozwala to na niemal natychmiastowe uruchomienie lub zmianę funkcjonalności Modułów w praktycznie każdym terenie, nawet bez możliwości podłączenia mediów zewnętrznych. Trwałość takiego rozwiązana szacowana jest na minimum 30 lat” – dodaje Prezes Biomass Energy Project.

„Funkcjonalność szyta na miarę potrzeb użytkowników”

Za pomocą MJM stworzyć można jednostki szpitalne o bardzo szerokim profilu działania. Pozwalają one na tworzenie modułów dedykowanych działalności w obrębie poszczególnych specjalizacji medycznych, jak np. kardiologii czy neurologii, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. MKJM może również służyć czasowemu zabezpieczeniu pacjentów z obniżoną odpornością i zagrożonych możliwością łatwego zainfekowania, jak tych leczonych po oparzeniach, czy też chorych po przeszczepach lub chemioterapii.

Podczas epidemii pełnić one mogą rolę oddziału zakaźnego lub obserwacyjnego z utrzymaniem wszystkich rygorów epidemicznych. Na wypadek klęsk żywiołowych, wojny lub nagłej potrzeby udzielenia pomocy sprawdzą się jako mobilny punkt medyczny.

MJM może być wyposażona w szereg modułów zwiększających jej uniwersalność. Oprócz izolatek dla pacjentów możemy instalować sale operacyjne z laminarnym przepływem  powietrza, sale dializ, terapii i diagnostyki inwazyjnej, specjalistyczne oddziały ginekologiczne i porodowe, moduły diagnostyki obrazowej czy centra rehabilitacyjne” – mówi Jerzy Drożniewski.

Możliwość leczenia pacjentów w warunkach najwyższego standardu epidemiologicznego,
zwiększa ich szansę na bezpieczny powrót do zdrowia. Dlatego MJM dedykowane są m.in .
wyzwaniom związanym z jednym najczęstszych powikłań medycznych tj. różnego rodzaju
zakażeniom. Dzięki swojej budowie jednostki są w stanie w w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko infekcji zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów.

Efektywność kosztowa i krótki czas prowadzenia inwestycji

Rozwiązanie BEP MED CENTRE umożliwia zarówno rozbudowę istniejącej bazy szpitalnej w miejscu lokalizacji stałego budynku szpitala, jak i tworzenia w ich otoczeniu nieistniejących wcześniej specjalistycznych oddziałów, z zachowaniem pełnych możliwości diagnostyki i leczenia stacjonarnego.

Prezes zaznacza, że jedną z najistotniejszych przewag MJM na rynku, oprócz krótkiego okresu prowadzenia inwestycji, jest czynnik ekonomiczny. Koszt budowy jednego miejsca jest ok. 3 krotnie niższy od tego w tradycyjnym szpitalu.

Jeśli natomiast chodzi o jego j jakość i standard, to są na bardzo wysokim poziomie. Podobna korzyść ekonomiczna ma zastosowanie w odniesieniu do innych funkcji medycznych MJM, jak np. diagnostycznej, czy ambulatoryjnej.

Biomass Energy Project S.A. to spółka początkowo powołana do działań w obszarze związanych z biomasą, roślinami energetycznymi i technologiami do ich innowacyjnych zastosowań. W okresie ostatnich 2-3 lat jej profil uległ zmianie i aktualnie pracowała głównie nad nowymi innowacyjnymi technologiami szczególnie w zakresie związanym z elektromobilnością oraz kontynuowała prace związane ze wzrostem potencjału badawczego. Od 2011 notowana na New Connect.