Zarządzanie złożem i obsługa klientów, czyli cyfrowy PGNiG

Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju w komentarzu dla ISBtech o cyfrowych projektach grupy.

Grupa Kapitałowa PGNiG od dawna inwestuje w narzędzia cyfrowe związane, między innymi, z obsługą klientów, ale także z wydobyciem ropy naftowej i gazu (np. projekt „Cyfrowe Złoże”).

Epidemia koronawirusa pokazała, że inwestycje PGNiG w rozwój zdalnej obsługi klientów było słuszną decyzją. Liczba umów na dostawy gazu zawartych przez PGNiG Obrót Detaliczny online wyniosła w kwietniu 7100. Dla porównania – w lutym, a więc przed zamknięciem tradycyjnych Biur Obsługi Klienta, takich umów było tylko 250.

Co ciekawe, liczba umów zawieranych przez Internet rosła również w maju, a więc już po ponownym otwarciu Biur Obsługi Klienta. To pokazuje, że wielu klientów preferuje obsługę cyfrową. PGNiG wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu i dalej będzie rozwijać kanały zdalnej obsługi, m.in. rozszerzając je o nowe funkcjonalności.

Jesteśmy zainteresowani jak najefektywniejszym wykorzystaniem możliwości, jakie oferują współczesne technologie. Obecnie nasza spółka zależna, PGNiG Ventures (fundusz typu CVC) prowadzi nabór wniosków i poszukuje ciekawych projektów  i podmiotów, w które będzie mogła zainwestować. Nie zamykamy się na segment ropy i gazu, lecz jesteśmy również otwarci na inne obszary nowoczesnej gospodarki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opracowało Zintegrowany System Zarządzania Złożem, który zoptymalizuje działalność wydobywczą Spółki. Oprócz poprawy wyników operacyjnych i finansowych w kraju, nowe narzędzie będzie wspierać ekspansję PGNiG na rynkach zagranicznych.

W procesie poszukiwania i eksploatacji złóż biorą udział m.in. geolodzy, inżynierowie złożowi i produkcyjni oraz ekonomiści. W każdej z tych dziedzin wykorzystuje się inne oprogramowanie i zestawy danych, co utrudnia wspólną pracę. Trudności te rozwiązuje platforma „Cyfrowe złoże”, która integruje wyniki pracy specjalistów z różnych dyscyplin w jeden model złożowy. Taki model, obejmujący cały proces wydobywczy, pozwala m.in. symulować różne scenariusze wydobycia z kilku złóż jednocześnie, zwiększyć dokładność prognoz, optymalizować program wierceń, analizować efekty planowanych inwestycji (CAPEX) oraz optymalizować zużycie energii (OPEX) i łańcuchy dostaw.

– „Cyfrowe złoże” to narzędzie, które umożliwi PGNiG jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zasobów ropy i gazu. Zintegrowane zarządzanie złożami na etapie poszukiwań, eksploatacji i inwestycji przyczyni się do zwiększenia sczerpania i przedłużenia żywotności złóż a jednocześnie do obniżenia kosztów produkcji i większego zwrotu z inwestycji w wydobycie – wyjaśnia Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Korzyści z wdrożenia systemu pokazują wyniki pilotażu przeprowadzonego na złożu Załęcze eksploatowanym od ponad 40 lat. PGNiG wykorzystała narzędzie do analizy różnych scenariuszy modernizacji kopalni gazu. Pozwoliło to na wybór optymalnego wariantu inwestycji, którego efektem jest wzrost prognozowanego wydobycia ze złoża o 800 mln m3 gazu ziemnego. Zwiększenie  przewidywanej produkcji przełożyło się z kolei na poprawę efektywności ekonomicznej samej inwestycji – NPV (wartość bieżąca netto) w wariancie wybranym przy pomocy „Cyfrowego złoża” jest o ponad 200 proc. wyższy niż dla inwestycji zaprojektowanej w tradycyjny sposób.

Przedstawiciele PGNiG podkreślają, że efekty wdrożenia systemu będą różne dla poszczególnych złóż, jednak w każdym przypadku zastosowanie platformy będzie prowadziło do wyboru najlepszej strategii zarządzania złożem i optymalizacji parametrów jego produkcji.

– Polska nie jest krajem szczególnie bogatym w węglowodory, dlatego musimy dobrze wykorzystać te zasoby, którymi dysponujemy – mówi Piotr Wożniak. – To zresztą jest trend światowy, widoczny również tam, gdzie ropy i gazu jest pod dostatkiem. Dlatego „Cyfrowe złoże” pomoże nam także w realizacji planów zagranicznych – do naszej wiedzy i doświadczenia dołożyliśmy nowoczesne narzędzie, które zwiększa atrakcyjność PGNiG jako partnera na koncesjach.

Docelowo platforma „Cyfrowe złoże” będzie wykorzystywana przez GK PGNiG w kraju i zagranicą. Priorytetem jest jednak Polska, gdzie Spółka eksploatuje ponad 2000 odwiertów na ponad 200 złożach. Kolejnym etapem wdrożenia będzie budowa kompatybilnej z systemem Zintegrowanej Bazy Danych gromadzącej wszystkie informacje geofizyczne, geologiczne, eksploatacyjne i finansowe dotyczące wydobycia. Baza pozwoli znacznie skrócić średni czas akwizycji danych potrzebnych do tworzenia modeli złóż. PGNiG jest w trakcie prac nad pilotażową wersją systemu zintegrowaną z bazą danych.