Polska nanotechnologia podbija w Europę

W Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Belgii i Luksemburgu będą wprowadzane polskie rozwiązanie wywodzące się z branży spożywczej, pozwalające na skuteczne i trwałe zabezpieczenie antywirusowe i antybakteryjne powierzchni z wykorzystaniem nanocząsteczek dwutlenku tytanu.

Wyłączną umowę licencyjną na te rynki z polskim producentem preparatu Titansolid – firmą Lumichem – podpisał niderlandzki holding Reco. TitanSolid to jedyne rozwiązanie świecie, które tworzy powłoki fotokalityczne aktywujące swoje naturalne właściwości dezynfekcyjne pod wpływem świata naturalnego i sztucznego.

TitanSolid został stworzony w 2017 r. w wyniku współpracy ekspertów Lumichem z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego. W efekcie, wypracowana została specjalna receptura zawiesiny dwutlenku tytanu, która w połączeniu z technologią Lumiboost zapewnia unikatowe w skali świata właściwości powierzchniom pokrytym preparatem TitanSolid.

Pod wpływem światła – zarówno słonecznego, jak i sztucznego – uruchamiają one występujący naturalnie w przyrodzie proces utleniania, w trakcie którego wirusy, bakterie, grzyby i inne drobnoustroje zmieniane są w  dwutlenek węgla, wodę i proste jony nieorganiczne. W rezultacie powierzchnie pokryte TitanSolid pozostają sterylne, a sama aplikacja preparatu i zachodząca następnie samodezynfekcja są w pełni bezpieczne dla zdrowia i środowiska. 

„TitanSolid został stworzony w odpowiedzi na potrzeby przemysłu spożywczego, by zapobiegać niepożądanym procesom fermentacji. W związku z pandemią koronawirusa, wobec podwyższonych standardów higieny na całym świecie, nasza technologia znajduje powszechne zastosowanie, zwłaszcza w miejscach użyteczności publicznej czy biurach.” – komentuje Bartosz Sosnowski, członek zarządu Lumichem.

„Skutecznie zastępuje bowiem uciążliwe procesy dezynfekcji, zapewniając wolne od wirusów i bakterii powierzchnie, a przy okazji oczyszcza także powietrze. Nasze rozwiązanie jest na tyle skuteczne i unikatowe, że otrzymujemy zapytania z całego świata. Podpisaliśmy właśnie umowę dotycząca wykorzystania TitanSolid w krajach Beneluksu i Wielkiej Brytanii z firmą Reco, ale rozmawiamy też na przykład o zabezpieczeniu całego metra w Lizbonie.” – dodaje Bartosz Sosnowski.

Pierwsze wykorzystanie TitanSolid miało miejsce w spółdzielni mleczarskiej Spomlek w 2017 r. W ostatnich miesiącach rozwiązanie to znajduje zastosowanie w bardzo wielu branżach. Lumichem pokrywa obecnie swoim preparatem obiekty użyteczności publicznej, środki transportu, biura, oddziały bankowe, placówki kulturalne i inne.  

„Z naszego rozwiązania skorzystało niedawno Centrum Nauki Kopernik, gdzie zabezpieczaliśmy całą wystawę, planetarium i części wspólne. Rozpoczęliśmy też ostatnio proces aplikacji w całym taborze pociągów Kolei Śląskich. Umowę z nami podpisała też wiodąca firma w kraju produkująca obiekty małej architektury, Budotechnika, która będzie pokrywać TitanSolid toalety publiczne i wiaty przystankowe. Z kolei Saternus będzie produkować place zabaw z naszą powłoką.” – wymienia Bartosz Sosnowski. 

TItanSolid po aplikacji wiąże się na stałe z pokrytą powierzchnią tworząc system powłok fotokatalitycznych o właściwościach przeciwwirusowych i antybakteryjnych, które aktywują się pod wpływem światła. Jednocześnie, oczyszczają one powietrze, neutralizują zapachy, likwidują lotne związki organiczne (LZO) i pochłaniają promienie UV.

TitanSolid jest przy tym bezwonny, bezbarwny i całkowicie niewidoczny dla oka. Nie wnika tez do organizmu. Utrzymuje się nawet na silnie eksploatowanych powierzchniach, jak włączniki czy klamki, przez co najmniej 12 miesięcy i jest odporny także na ścieranie i mycie z użyciem tradycyjnych środków chemicznych.

Usuwają go tylko preparaty z chlorem. Może być stosowany na wszystkich rodzajach podłoża: plastiku, ceramice, szkle, stali, tekstyliach, akrylu, betonie czy drewnie. Aktywność i skuteczność powłoki jest okresowo potwierdzana w specjalistycznych testach kontrolnych.