„Widzimy symptomy powrotu do quasi-normalności”

Prof.Konrad Świrski, prezes Transition Technologies

Wielokrotnie prognozowaliśmy nadchodzący kryzys, choć oczywiście nikt nie mógł przewidzieć samego koronowirusa i obecnej skali problemów, mówi prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Transition Technologies.

Przygotowane plany kryzysowe zadziałały, a samo przejście prac firmy w tryb zdalny w praktyce trwało jeden dzień. Na razie wciąż przychody są rekordowo wysokie, a nasza baza klientów jest stosunkowo mniej dotknięta spowolnieniem, choć w drugim kwartale, podobnie do całego sektora IT w Polsce, widzimy postępujące sygnały zmniejszania zamówień. Bardziej dotyczy to przychodów z gospodarki światowej, mimo, że koniunktura jest radykalnie słabsza także w kraju. Widzimy też symptomy powrotu do quasi-normalności, co budzi nadzieję na ożywienie gospodarcze, szczególnie na rynkach europejskich, gdzie uruchomiono znacznie większe pakiety pomocowe dla biznesu” – mówi prof. Świrski.

Grupa Kapitałowa Transition Technologies (GK TT) – lider IT w obszarze energii, gazu, informatyki medycznej i przemysłu, podsumowała wyniki I kw. 2020 i prognozy pierwszego półrocza b.r. Przychody wyniosły ponad 100 mln zł i były wyższe o 25% od analogicznego okresu ubiegłego roku.

Ten trend będzie utrzymany przez całe pierwsze półrocze 2020 i grupa osiągnie przychody brutto ponad 210 mln złotych. GK TT ocenia, że koronawirus nie miał do tej pory negatywnego wpływu na działalność organizacji i ma ona szansę przejść przez obecną recesję kontynuując trend wzrostowy przychodów w całym roku 2020.

„Gwałtowna cyfryzacja kolejnych obszarów gospodarki przyniosła GK TT w I kw. 2020 znaczny wzrost biznesu w obszarze managed services (w tym z sektora public) oraz medycznym – np. nowe rozwiązania dla pacjentów onkologicznych. Firma kontynuowała realizację kluczowych projektów dla sektora energetycznego i przemysłowego, w których analityka informatyczna oraz zaawansowane rozwiązania cyberochrony infrastruktury krytycznej są w trendzie wzrostowym. Grupa Transition Technologies cały czas nieprzerwanie obsługuje rynki globalne ze swoich 14 biur w Polsce, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pracy zatrudnionych ponad 1800 osób. Kwestie pracy zdalnej i systemów informatycznych decydują dziś o odporności biznesu na ograniczenia. Spowolnienie gospodarcze postrzegamy jako niepowtarzalną szansę dla sektora IT” – dodaje Świrski.

Przyszłość wciąż jest niepewna, ale liczymy na uspokojenie globalnej sytuacji gospodarczej i utrzymanie naszego dwucyfrowego trendu wzrostowego w pierwszym półroczu roku 2020 – możemy osiągnąć nawet ponad 25 procentowy wzrost obrotów, podsumował prezes.