Head of people and culture jako nowa perspektywa w WEG

Do zespołu Warsaw Equity Group (WEG), prywatnej grupy inwestycyjnej realizującej inwestycje typu venture capital/private equity, dołączył Dawid Bieńkowski w roli Head of People & Culture.

Head of People and Culture to stanowisko, ale też nowa perspektywa, która pozwoli nam spojrzeć zarówno na naszą organizację, jak i nasze spółki portfelowe przez pryzmat tego, co najważniejsze – ludzi. Technologia, produkt, efektywność finansowa i ambitne cele są niezwykle ważne, jednak to zaangażowani pracownicy, inspirujący liderzy i magnetyczna kultura organizacyjna stanowią motor napędowy każdego przedsięwzięcia. Głęboko wierzymy, że wspólnie z Dawidem dodamy wszystkim naszym obecnym, jak również przyszłym spółkom portfelowym bardzo unikalną wartość, która wyróżni naszą grupę na rynku PE i VC – komentuje Przemysław Danowski, członek zarządu Warsaw Equity Group.

Dawid Bieńkowski od ponad 15 lat związany jest z branżą HR. Doświadczenie zdobywał, pracując dla takich organizacji jak: Bridgestone, Whirlpool czy Opera Software w Polsce i na świecie. Posiada rozległą wiedzę w obszarze budowania programów przywódczych, kultury organizacyjnej i systemów zaangażowania pracowników. Miał istotny udział w sukcesie wielu projektów M&A.

Rolą Dawida Bieńkowskiego będzie aktywne wspieranie WEG i wszystkich spółek portfelowych w procesie zarządzania kapitałem ludzkim, budowania i wzmacniania zaangażowania pracowników oraz zwiększania kompetencji organizacyjnych. Bieńkowski zajmie się też wsparciem w rekrutacji na kluczowe stanowiska.

Transformacja i tempo rozwoju naszych inwestycji w coraz większym stopniu zależą od zaangażowania pracowników i kompetencji przywódczych liderów. Ambicją WEG jest kompleksowe wspieranie spółek portfelowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej również w obszarze kapitału ludzkiego – komentuje Krzysztof Dziewicki, prezes zarządu Warsaw Equity Group.

Warsaw Equity Group to prywatna grupa inwestycyjna realizująca inwestycje typu venture capital/private equity. WEG jest zarządzany przez doświadczonych przedsiębiorców, którzy inwestując własny kapitał w przedsięwzięcia biznesowe, dostarczają jednocześnie wsparcie operacyjne i strategiczne. Firma inwestuje średnio od 10 do 40 mln zł w jedną spółkę. Obecnie w portfelu WEG znajduje się 11 inwestycji przede wszystkim w spółki z branży technologicznej i produkcyjnej.