Rośnie zapotrzebowanie na systemy walki z praniem pieniędzy

Ewa Zdziarska, Asseco, Business Inteligence

Pandemia koronawirusa zwiększyła aktywność organizacji przestępczych szukających nowych możliwości pozyskiwania środków finansowych i wprowadzania ich do legalnego obrotu. Obecna sytuacja wymusza wdrożenie w bankach nowych mechanizmów monitorowania, zaznacza Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy w Pionie Business Intelligence, Asseco Poland.

„Wzrost liczby mobilnych transakcji, wypłat gotówkowych oraz transferu środków oznacza konieczność wzmożonej kontroli aktywności klientów. W wielu instytucjach finansowych systemy IT są rozproszone, a w przypadku bezpieczeństwa najlepiej sprawdzają się rozwiązania kompleksowe. W Asseco stworzyliśmy dwa zintegrowane ze sobą narzędzia – Asseco FDS (Fraud Detection System), który chroni przed fraudami oraz Asseco AML (Anti-Money Laudering) przeciwdziałające praniu pieniędzy. Wdrożenie takiego rozwiązania odbywa się zdalnie i można go zrealizować w zaledwie miesiąc – powiedziała Edyta Zdziarska.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej apeluje do instytucji finansowych o właściwe zabezpieczenie swoich systemów informatycznych. Ta sytuacja to dla nich duże wyzwanie, dlatego rośnie zapotrzebowanie na inteligentne systemy AML i antyfraudowe.

Instytucje finansowe notują większą aktywność cyberprzestępców, którzy podszywając się pod różne instytucje instalują na komputerach i urządzeniach mobilnych złośliwe oprogramowanie, zyskując w ten sposób dostęp do środków finansowych klientów.

Dodatkowo, niepewna sytuacja ekonomiczna wielu osób zwiększa ich zainteresowanie ofertami, umożliwiającymi szybkie pozyskanie funduszy. Są to sprzyjające warunki dla organizacji przestępczych, które szukają sposobów na wprowadzenie do obiegu pieniędzy pochodzących z szarej strefy. Mogą być nimi inwestycje w nieruchomości lub zagrożone upadkiem firmy.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej ostrzega polskie instytucje finansowe przed przypadkami wykorzystywania aktualnej sytuacji przez ugrupowania przestępcze i terrorystyczne do pozyskiwania lub przenoszenia funduszy. W komunikacie nr 23 GIIF [1] wskazał największe obszary ryzyka związane z procederem prania pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Są to m.in. transakcje niezgodne z dotychczasowym profilem klienta, przenoszenie działalności do nowego rodzaju biznesu, przepływy finansowe z sektorów gospodarki, które uległy spowolnieniu, jak również zwiększone wykorzystywanie schematów online i wirtualnych aktywów jako metod maskowania środków w celu prania pieniędzy.

Komisja Europejska zapowiedziała przedstawienie w drugiej połowie maja planu działań
przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także nową metodologię

[1] Komunikat nr 23 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w związku z zagrożeniami w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, powiązanymi z rozprzestrzenianiem się COVID-19 określania państw trzecich wysokiego ryzyka, które mają braki w krajowych przepisach dotyczących takich sytuacji.