„Pandemia pokazała wyższość chmury hybrydowej”

Stanisław Leszczyński, Nutanix

Pandemia COVID-19, z którą od kilku miesięcy walczy światowa gospodarka, zweryfikowała gotowość przedsiębiorstw do radzenia sobie w sytuacjach nadzwyczajnych. Niemal z dnia na dzień przedsiębiorstwa musiały przekształcić swoją infrastrukturę do wdrożenia pracy zdalnej, wskazuje Stanisław Leszczyński regionalny dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za Europę Wschodnią w firmie Nutanix.

Epidemia pokazała, że architektura chmurowa jest obecnie najskuteczniejszą i najbardziej
elastyczną metodą zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwach. Firmy, które już miały
wdrożone takie rozwiązania mogły umożliwić pracę z domu niemal z dnia na dzień, podczas
gdy firmy takich rozwiązań pozbawione musiały najpierw zbudować odpowiednie
środowiska, co zajmowało im nawet kilka tygodni” – powiedział Stanisław Leszczyński.

Wyraźnie widać, że uproszczenie infrastruktury pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć
czaso- i pracochłonność zarządzania, a więc i szybkość reagowania czy koszty zarządzania
infrastrukturą. Dzięki temu w nagłych przypadkach zespoły IT mogą reagować znacznie
szybciej”.

Tymczasem według dorocznego raportu Nutanix Enterprise Cloud Index 1 przygotowanego
przez firmę Nutanix, z infrastruktury chmury hybrydowej – obejmującej chmurę publiczną
i prywatną – korzystała tylko jedna ósma badanych firm (13%), a w przypadku firm z sektora finansowego – jedna na pięć (18%). Zarazem jednak w ciągu poprzedniego roku prawie ¾ respondentów (73%) przeniosło lub planowało przenieść aplikacje z chmury publicznej do środowiska prywatnego.

Przyczyn tego trendu można upatrywać z jednej strony w dojrzewaniu aplikacji i coraz większej przewidywalności ich zachowania (co zmniejsza korzyści z korzystania z chmury publicznej), a z drugiej – w potrzebie zachowania kontroli nad miejscem przetwarzania danych, a zwłaszcza danych osobowych.

Chmura publiczna i prywatne data center świetnie się uzupełniają. Jednak warunkiem optymalnego wykorzystania zalet obydwu środowisk jest uproszczenie zarządzania infrastrukturą własną poprzez wdrożenie chmury prywatnej oraz ujednolicenie zarządzania całym środowiskiem IT. Dzięki temu w zależności od potrzeb organizacje mogą płynnie przenosić aplikacje pomiędzy własnym data center a chmurą publiczną, czy pomiędzy operatorami różnych środowisk chmurowych, cały czas zachowując pełną kontrolę nad wykorzystywanymi zasobami, wydajnością i kosztami” – dodał Stanisław Leszczyński.

Nutanix dostarcza globalnie oprogramowanie chmurowe oraz pionierem rozwiązań infrastruktury hiperkonwergentnej, dzięki którym złożoność rozwiązać IT zostaje ukryta przed użytkownikiem. Przedsiębiorstwa i inne organizacje na całym świecie wykorzystują rozwiązania firmy Nutanix, żeby z poziomu jednej platformy zarządzać 1 Raport Nutanix Enterprise Cloud Index przygotowano na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej na 2650 decydentach w obszarze IT na całym świecie dowolną aplikacją, z dowolnego miejsca, bez względu na to, czy pracuje ona w chmurze prywatnej, hybrydowej czy publicznej.