„Chcemy być platformą technologiczną kreującą trendy”

Trendy na styku logistyka – technologie w obliczu aktualnej sytuacji, a także przyszłości przemieszczania się w miastach opisuje w komentarzu dla ISBtech Andrzej Padziński, członek zarządu, dyrektor ds. floty iTaxi.

Od początku naszej działalności opieramy się na rozwiązaniach technologicznych i analizie danych wspierających nasze codzienne decyzje. Obecna sytuacja pokazuje jak duże mają znaczenie w czasach dynamicznych zmian na rynku. Stosowane przez nas nowoczesne systemy i aplikacje ułatwiają proces adaptacji do zmian i wprowadzanie nowych usług.

Przykładem działań w pierwszych dniach pandemii była szybka reakcja na podejrzenie, że jeden z naszych klientów był osobą zakażoną. Na bazie naszych systemów błyskawicznie ustaliliśmy dane kierowcy, który wiózł tę osobę oraz wszystkich kolejnych pasażerów – od czasu jej przejazdu do momentu otrzymania zapytania od GIS.

Podobnie szybko byliśmy w stanie wdrożyć w aplikacji nowe rozwiązania wspierające możliwość zamawiania samochodów z przegrodą ochronną czy udostępniać kursy tylko kierowcom posiadającym środki ochronne i stosujących procedury bezpiecznej obsługi w warunkach zagrożenia.

W ostatnim czasie wdrożyliśmy nowe usługi tj. dowóz zakupów z różnymi sposobami dostawy wraz z wieloma metodami płatności. Cały czas udoskonalamy możliwości grupowania dostaw zakupów jednocześnie do kilku klientów. Dzięki zwizualizowaniu punktów dostaw na mapie, będziemy mogli je odpowiednio zoptymalizować tak, żeby kierowcy mogli sprawnie zrealizować kursy.

W tym celu wydzielamy również wirtualne grupy kierowców obsługujące różne projekty transportowo-logistyczne. Tak elastyczne podejście jest możliwe dzięki wspieraniu transportu technologią modyfikowaną do potrzeb biznesowych. Od początku pandemii do chwili obecnej zrealizowaliśmy tyle zmian funkcjonalnych aplikacji i systemów, co w ciągu całego minionego roku, podczas gdy konkurencyjne organizacje wykorzystujące technologie w mniejszym zakresie lub bazujące na gotowych rozwiązaniach rynkowych, prawie nie zmieniły swojego podejścia.

Przewidujemy szereg zmian w obszarze logistyki i transportu, które sprawią, że różne
gałęzie transportu osób i dostawy rzeczy (zakupy i transport miejski) będą się wzajemnie przenikać, uzupełniać i zastępować w zależności od aktualnych potrzeb rynkowych. Będzie to możliwe w systemach otwartych na zmiany, zintegrowanych lub obejmujących różne rodzaje usług transportowych, elastycznie dostosowywanych do potrzeb dostawców i odbiorców produktów i usług.

Już widzimy, że niektóre rozwiązania wprowadzone doraźnie w czasie epidemii musza być rozwijane i udoskonalane, gdyż wykorzystywane będą w dłuższym czasie i mogą stanowić nowe linie przychodowe.

Technologia to nie tylko wsparcie samej logistyki transportu i dostaw. To również rozwiązania płatności i rozliczeń. Z jednej strony technologia w iTaxi ułatwia proces zakupowy i realizację płatności w oparciu o wszystkie możliwe istniejące na rynku metody płatności zdalnych, odroczonych i bezkontaktowych.

Z drugiej są to rozwiązania rozliczeń z dostawcami umożliwiające szybką płynność, która zapewnia codzienne przepływy finansowe, poprawiające płynność w momentach kryzysowych, jak również pozwalające odzyskać środki za kredytowany zakup produktów.

W iTaxi działamy wielopłaszczyznowo i wielokierunkowo. Dzięki szybkiemu dostosowywaniu się do zmian na rynku i realizowaniu działań osłonowych, osiągniemy najlepszą pozycję. Liczymy na to, że będziemy postrzegani, jako platforma technologiczna
kreująca rynkowe trendy i wychodząca na krok przed konkurencją. Nadal będziemy nie tylko tworzyć innowacyjne rozwiązania, dopasowane do potrzeb konsumentów, ale będziemy również wiarygodnym, stabilnym finansowo i godnym zaufania partnerem dla współpracujących kierowców i dostawców.