Monitorowanie zdrowia pracowników wg ai4HR

ai4HR to projekt mający na celu wsparcie działy HR i skierowany jest do firm produkcyjnych, zatrudniających pracowników, tak aby w sposób ciągły monitorować ich zdrowie i wydatnie wpływać na wydajność przedsiębiorstwa, podczas epidemii koronawirusa COVID-19.

Narzędzie ai4HR pozwala odpowiednio wcześnie wykrywać osoby, które potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe, bez konieczności wyłączania z pracy firmy. Moduł sztucznej inteligencji, dzięki wykorzystaniu danych analitycznych, przewiduje potencjalne zachorowania i ostrzega przed ewentualnymi brakami w obsadzie pracowniczej. W konsekwencji zapobiega powstawaniu przestojów osobowych.

Projekt koncentruje się na czterech kluczowych obszarach:
• aiHealth Security – Monitorowanie i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w
przedsiębiorstwie przed globalnymi kryzysami epidemiologicznymi.
• aiCosts Control – Zapewnienie ciągłości pracy, bez konieczności zatrzymywania produkcji lub świadczenia usług w przypadku podejrzenia zachorowania pracownika.
• aiCare – Ciągła profilaktyka zdrowia w czasie rzeczywistym połączona ze sztuczną inteligencją pozwoli pracownikom czuć się bezpiecznie w miejscu pracy.
• aiGDPR Compliance – pełna zgodność z regulacjami prawnymi związanymi z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

„Because time matters – czas ma znaczenie, to nasza dewiza. Nie tracąc czasu i nie czekając na dalszy rozwój sytuacji postanowiliśmy całą naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystać do zaprojektowania rozwiązania, które nie tylko pomoże w zachowaniu ciągłości operacji dziś, ale da możliwość śledzenia i analizowania sytuacji w czasie rzeczywistym także w momencie powrotu do „nowej normalności”.

„Zachowanie ciągłości operacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników wydaje się być kluczowym wyzwaniem na najbliższe miesiące dla wielu firm. Dzięki połączeniu sił z partnerami z obszaru AI i BigData powstał produkt, który w sposób ciągły monitoruje zdrowie pracowników i tym samym wydajność firmy, pozwalając odpowiednio wcześnie wykrywać pracowników, którzy potencjalnie mogą wykazywać objawy chorobowe, przewiduje globalnie potencjalne zachorowania i ostrzega przed ewentualnymi brakami w obsadzie pracowniczej” – komentuje Łukasz Chodkowski, dyrektor zarządzający Déhora Polska.

Bezpośrednie monitorowanie zdrowia pracowników odbywa się na kilku płaszczyznach. Są to:

• aiHealth Measure – Pomiar w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym temperatury ciała pracowników, dzięki nowoczesnym kamerom termowizyjnym / urządzeniom IoT, których dane będą wyświetlane na specjalnie przygotowanym dashboardzie. Podwyższona temperatura ciała pracownika jest pierwszym sygnałem do wykrycia potencjalnie chorej osoby. Dodatkowymi danymi, zwiększającymi efektywność systemu zdrowia pracownika, mogą być pomiary pulsu, ciśnienia, poziomu cukru oraz saturacji. Monitoring pozwala wspierać dobre nawyki żywieniowe pracowników.

• aiMotion Control – Dane dotyczące przemieszczania się i kontaktu pracownika z innymi osobami zatrudnionymi w organizacji oraz poza nią. Dostęp do danych dotyczących m.in. liczby osób na zmianie z którymi osoba chora miała kontakt, identyfikacja ich oraz obszarów odwiedzanych przez pracownika, pomoże w dokładny sposób określić mapę zachorowania wraz z możliwością wyeliminowania potencjalnych ryzyk na terenie firmy, które mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania zachorowań.

• aiWorking Time – Informacje na temat przepracowanych godzin na bieżącej zmianie lub podczas wielu zmian pod rząd, jak również tych w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Dodatkowe dane, takie jak kwalifikacje pracowników, ich unikalność oraz koszt, pomoże w doborze odpowiedniego zastępstwa w razie zachorowania, bez konieczności wyłączania danego obszaru firmy.

Pandemia koronawirusa na świecie bardzo jasno pokazuje, że trzeba wykorzystać każdą możliwość wynikającą z analizy posiadanych i dostępnych danych, tak żeby zabezpieczyć swój biznes i ciągłość jego działania oraz zdrowie pracowników i ich rodzin. Obecnie stoi duże wyzwanie przed działami HR, które muszą nauczyć się efektywnie używać zaawansowanych analiz i przejąć na siebie nowe obowiązki powstałe w trakcie pandemii, tak aby zabezpieczyć firmy w tym zakresie na nadchodzące wyzwania. Działy human resources z roli wsparcia biznesu wchodzą nową fazę zarządzenia ryzykami wychodzącymi daleko poza tego do czego były stworzone i dlatego muszą zostać forpocztą nowego podejścia do stworzenia komfortowego, ale co najważniejszego bezpiecznego miejsca pracy z dużą elastycznością wprowadzającego nowe zmiany i obostrzenia, które z pewnością pojawią się w nadchodzących miesiącach i latach” – zauważa Ziemowit Piesto, wiceprezes zarządu Crestt.

Pośrednie monitorowanie zdrowia pracowników odbywa się na kilku płaszczyznach. Są to:
• aiLabor Costs – Analiza wydatków ponoszonych przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników takich jak: koszty pracy, absencje chorobowe oraz przestoje danego działu lub całego zakładu. Moduł daje wgląd w stopień zaangażowania pracy działu przy zachowaniu ciągłości produkcji lub świadczenia usług. Pokazuje również braki zastępowalności na danych stanowiskach oraz podpowiada listę pracowników do zastąpienia.
• aiRegional Medical Data – Moduł zbierający zewnętrzne informacje medyczne dotyczące poziomu zachorowalności oraz liczby szpitali w regionie. Porównanie dostępnych danych zewnętrznych oraz wewnętrznych pozwoli na określenie stopnia ryzyka i wprowadzenie odpowiednich restrykcji na terenie zakładu pracy.
• aiRegional Labor Market Data – Moduł gromadzący informacje dotyczące regionu, w którym mieści się zakład pracy takich jak: stopa bezrobocia, liczba i dostępność agencji tymczasowych. Daje możliwość przewidywania przyszłych skutków braku pracowników na rynku oraz możliwość reagowania z dużym wyprzedzeniem na konieczne zastępstwa.

Świat wokół nas i my sami jesteśmy jednym wielkim polem informacyjnym. W każdym ułamku sekundy generowana jest przez nasze otoczenie i przez nas ogromna ilość informacji. Świadomie nasz umysł jest w stanie analizować i przyswajać tylko znikomą jej cząstkę. Wnosimy do projektu najnowsze zdobycze nauki i techniki Sztucznej Inteligencji i Uczenia Maszynowego wspomagające naszych klientów w poszerzaniu granic świadomego podejmowania istotnych decyzji biorąc pod uwagę wszelkie dostępne źródła informacji. Dzięki tym technikom, nasi klienci będą mogli bardzo skutecznie zadbać o zdrowie
swoich pracowników, planować swoje działania HR z dużą precyzją” – dodaje Aleksander Kwiatkowski, partner zarządzający w LogicAI.

Jego zdaniem tego typu działanie jest szczególnie istotne w sytuacji niespodziewanych globalnych zagrożeń (np takich jak Covid-19) co do których społeczeństwa nie ma jeszcze wypracowanych metod przeciwdziałania. Jak wynika z analiz otacza nas coraz większa ilość urządzeń pozwalających na zbieranie danych oraz ich agregowanie. Firmy z którymi współpracujemy coraz bardziej doceniają zgromadzone dane, tworzą z nich informację.

Wiedza powstała z wykorzystywania tej informacji pozwala im zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku na wielu polach. Jednym z kluczowych pól jest przyciąganie i utrzymanie wartościowych pracowników. Dbanie o ich zdrowie i efektywność działania, szczególnie w czasach pandemii jest bardzo istotne. Ponadto zdolność szybkiego przewidywania niedoborów kluczowych kadr w firmie i podjęcie wcześnie odpowiednich działań pozwala na unikanie przestojów oraz na minimalizację kosztów reakcji na stany kryzysowe” – wskazuje Kwiatkowski.

Firmy wspierające projekt ai4HR:

Déhora – specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w ujęciu długoterminowym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów czasu pracy oraz wiedzy z zakresu ergonomii i medycyny pracy. We współpracy z kancelarią Kibil i Wspólnicy ma możliwość kompleksowo doradzać we wszystkich obszarach nowych technologii, HR oraz ochrony danych osobowych.

LogicAl – specjalizuje się w dostarczaniu dedykowanych systemów informatycznych opartych na systemach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych.

Crestt – specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych w zakresie ekosystemów danych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji danych oraz zaawansowanej analityki.

Zgodność z RODO, dzięki współpracy z kancelarią Kibil i Wspólnicy.

Przed COVID-19 Urząd Ochrony Danych Osobowych podchodził bardzo konserwatywnie do zakresu danych pracowników jakie może przetwarzać Pracodawca. Trzeba sobie jednak zdać sprawę z tego, że ochrona zdrowia i życia pracowników jest wyższą wartością niż usilne ograniczania danych, do których pracodawca może mieć dostęp. Zarówno unijne instytucje odpowiedzialne za ustalanie zasad przetwarzania danych osobowych jak i Główny Inspektorat Sanitarny uważają, że nie tylko potrzebne jest umożliwienie pracodawcom zbierania danych o stanie zdrowia pracowników, ale też w okresach epidemii jest to całkowicie konieczne” – mówi Michał Kibil, Partner zarządzający w kancelarii
Kibil i Wspólnicy.

Dodaje, że pracodawca zbierając tego typu dane, zawsze powinien podchodzić do tego z dużą ostrożnością, kierując się zasadami minimalizacji i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Pracodawca, wdrażając w swoim zakładzie innowacyjne rozwiązań informatyczne z zakresu zapewniania bezpieczeństwa pracy pracowników oraz ograniczania szerzenia się epidemii, może korzystać z wielu mechanizmów ograniczających koszty takiej działalności badawczo rozwojowej. Popularna w ostatnim czasie ulga IP Box, ulga B+R, czy też zarządzanie własnością intelektualną pracowników, może nie tylko efektywnie obniżać koszty zatrudniania pracowników, ale też w określonych sytuacjach może skutkować obniżeniem podatku dochodowego. Ważne jest przy tym, aby dany pracodawca partycypował w tworzeniu danego rozwiązania, z czym będziemy mieli do czynienia szczególnie przy produktach wymagających stałego zaangażowania rozwojowego przedsiębiorstwa (np. opartych na rozwijanych wewnętrznie algorytmach sztucznej inteligencji)” – kończy adwokat.