Brand New Galaxy w 3. etapie budowania galaktyki

Brand New Media położy nacisk na poszerzenie swoich kompetencji oraz dynamiczną ekspansję geograficzną, zapowiada Michał Glapiński, Chief Growth Officer BNG (na zdjęciu).

„Ten rok jest dla nas szczególny – zaczynamy trzeci etap konsekwentnego budowania wartości Galaktyki, który skupiony będzie na zagwarantowaniu ciągłego, dynamicznego rozwoju i dalszym poszerzaniu naszej oferty, zapowiada Kacper Kłos, Chief Executive Officer Brand New Galaxy.

Stąd dwa główne obszary aktywności zarządu BNG: zabezpieczenie optymalnych możliwości rozwoju spółkom wchodzącym aktualnie w skład BNG oraz dołączanie nowych obszarów kompetencyjnych i geograficznych. W efekcie utworzyliśmy w dotychczasowym Zarządzie odpowiednio stanowiska: Chief Operating Officer oraz Chief Growth Officer” – dodaje Kłos.

Holistyczny wzrost to jeden z kluczowych tematów, na których koncentruje się Galaktyka.

Początkowo miał on charakter ponadprzeciętnego tempa rozwoju flagowych spółek platformy BNG. Obecnie, zgodnie z przyjętą i komunikowaną strategią, Brand New Galaxy położy nacisk na poszerzenie swoich kompetencji oraz dynamiczną ekspansję geograficzną. To są kierunki, którymi jako CGO będę się zajmował i w których pierwsze duże i strategiczne ruchy będziemy ogłaszać już w najbliższych dniach – dodaje Michał Glapiński, Chief Growth Officer BNG.

Siłą Galaktyki są ludzie – obecnie to już prawie 350 specjalistów.

Od początku istnienia platformy staramy się stworzyć dla każdej ze spółek przestrzeń, która z jednej strony pozwoli jej na jak najlepszy rozwój usług i produktów w danej specjalizacji. Z drugiej – przyciągnie do nas najlepszych specjalistów z rynku. Dodatkowo ukonstytuowane w swoich wartościach, wyjątkowych talentach i know-how, spółki mają naturalną skłonność do szukania komplementarnych rozwiązań. Chcemy jeszcze tę kooperację pogłębić, poprzez ulepszenie istniejących i wprowadzenie nowych procesów, inicjatyw czy narzędzi, czyli wzmacniając nasze dotychczasowe operacje – podkreśla Jakub Krawczyk, Chief Operating Officer BNG.

Brand New Galaxy (BNG), niezależna platforma integrująca tzw. „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii. Łącznie w ramach BNG pracuje ponad 350 specjalistów i ekspertów.

Wszyscy zatrudnieni są w ośmiu podmiotach:

 Pathfinder 23 – agencja aktywująca marki w obszarze E-commerce

 Synthrone – platforma do automatyzacji wdrożeń oraz analityki obecności marek w E -commerce
 Spacecamp – agencja digitalowa
 Life on Mars – agencja kreatywna cross-channel
 8.54 – dom produkcyjny o specjalizacji digital
 Stratosfera – firma konsultingowa marketingu strategicznego
 Man on the Moon – agencja konsultingowa w obszarze HR
 New Gravity – software house automatyzujący procesy biznesowe