A. Miękina o inicjatywach technologicznych Asseco Data Systems

Asseco Data Systems (Asseco DS) pracuje obecnie nad zdalnymi metodami weryfikacji tożsamości i podpisami jednorazowymi, które mają wzbogacić ofertę podpisu elektronicznego, poinformował ISBtech dyrektor sprzedaży projektów kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco DS Artur Miękina.

Rozwijamy nasze portfolio w zakresie usług kwalifikowanych. Szczególnie interesujące dla nas są dwa zagadnienia, które chcemy jak najszybciej zrealizować. Pierwszy to zdalne metody weryfikacji tożsamości, na bazie których będzie możliwe wydanie certyfikatu kwalifikowanego do e-podpisu. Druga kwestia to tzw. podpisy jednorazowe, które można porównać do transakcji SMS, którego podanie będzie jednocześnie elementem złożenia oświadczenia woli na danym dokumencie. To są dwa główne elementy, nad którymi teraz pracujemy i myślę, że w niedługim czasie powinny ujrzeć światło dzienne” – powiedział ISBtech Miękina.

Zaznaczył, że e-podpis to dopiero „wejście do systemu”, sam w sobie nie załatwia digitalizacji cyklu życia dokumentu.

Później jest kwestia chociażby archiwizacji. Mamy mechanizm pieczęci elektronicznej, gdzie automatycznie można potwierdzać wszelkiego rodzaju oświadczenia, zaświadczenia, wyciągi, wszędzie tam, gdzie do tej pory te procesy były niezabezpieczone, albo wysyłane były za pośrednictwem e-mail w otwartym pliku. Widzimy zainteresowanie zabezpieczaniem takich transakcji. Nowy niedoceniony jeszcze aspekt, który jeszcze raczkuje to walidacja i konserwacja tak podpisanego dokumentu, czyli sprawdzenie pod kątem poprawności złożenia podpisu pod dokumentem, jak również zatwierdzenia jego ważności w długim okresie” – dodał dyrektor.

Jak ocenił, linia produktowa elektronicznych narzędzi autoryzujących nabiera znaczenia w portfolio Asseco.

Zaczynaliśmy od klientów indywidualnych, następnie rozszerzaliśmy zastosowanie o kolejne sektory. Jest cały wątek związany z zagranicą, gdzie uregulowania prawne w UE dla tych narzędzi są jednolite. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy mamy zamknięte granice i czynności formalno-prawne są utrudnione. W efekcie w naturalny sposób nasze elektroniczne narzędzia wpisują się w portfolio grupy Asseco. Gdy spojrzymy na poszczególne filary (np. telco, banki) to te narzędzia są uzupełnieniem produktów dedykowanych tym sektorom i zwiększają atrakcyjność oferty jako całości” – podsumował Miękina.