Elektronizacja zamówień publicznych wg UZP

Hubert Nowak, prezes urzędu zamówień publicznych (UZP) o nowym prawie i elektronizacji zamówień publicznych podczas konferencji Państwo 2.0. 

– Główny problem to nieefektywny system zamówień publicznych. „Na 202-miliardowym rynku, uregulowanym mamy średnio 2 oferty na postępowanie” – wskazuje Nowak.

– Publiczni zamawiający rzadko stawiają na realną potrzebę, procedury są skomplikowane, obowiązki są umowne, wysokie kary nawet za drobne uchybienia, brak realnej konkurencji na rynku zamówień publicznych i zamknięcie rynku na zmiany – wymieniał prezes.

– Kluczem powinno być stworzenie ram efektywnego systemu i racjonalne wydatkowanie przez zamawiających.

– Tworzenie nowego prawa i zachęt do uczestnictwa – w efekcie powstaje całkowicie nowa ustawa obejmująca m.in. odrębną procedurę dla zamówień poniżej progów unijnych, nowa procedura konkursowa dla prac twórczych, ułatwienia w trybach negocjacji, tryb podstawowy, wstępne konsultacje rynkowe, analiza potrzeb, procedura koncyliacyjna, obowiązek współdziałania stron kontraktu, odformalizowanie procedur, zniesienie wadium, waloryzacja, przeprowadzenie analizy funkcjonalnej, raporty z realizacji, max limit kary umownej, zaliczki, płatności częściowe

– Projekt e-zamówienia – obejmuje budowę platformy, zapewni komunikacje, ofertowania elektronicznego i moduł analityczny. Będzie kompatybilny z nowym prawem zamówień publicznych,  obejmuje zbudowanie i udostępnienie API dla integracji, dostępność formularzy dokumentów

– „Mam nadzieję, że zaraz wejdziemy do procesu realizacyjnego. Liczę, że za rok będę mógł powiedzieć że projekt finiszuje” – zaznaczył Nowak.