Podpis na ekranie dotykowym w PKO BP

Najpopularniejsze operacje: potwierdzanie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu podpisem na ekranie dotykowym dostępne jest już w 56 oddziałach banku PKO BP – do końca czerwca 2020 roku w 500.

Zastosowane rozwiązanie gwarantuje szybszy czas obsługi, automatyczną cyfrową archiwizację i znaczną redukcję zużywanego papieru. Bank pracuje nad rozszerzeniem katalogu usług, do których wykorzystywane będą ekrany. Potwierdzanie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu podpisem na ekranie dotykowym dostępne jest już w 56 oddziałach PKO Banku Polskiego – do końca czerwca 2020 roku urządzenia pojawią się w 500.

Doradcy wykorzystują je również do edukowania klientów i prezentowania możliwości serwisu transakcyjnego iPKO. Zastosowane rozwiązanie gwarantuje szybszy czas obsługi, automatyczną cyfrową archiwizację i znaczną redukcję zużywanego papieru. Wprowadzane rozwiązanie jest jednym z elementów optymalizacji i digitalizacji procesów obsługi klientów.

Potwierdzanie wpłaty i wypłaty gotówki oraz polecenia przelewu podpisem na ekranie dotykowym dostępne jest już w 56 oddziałach PKO Banku Polskiego – do końca czerwca 2020 roku urządzenia pojawią się w 500. Doradcy wykorzystują je również do edukowania klientów i prezentowania możliwości serwisu transakcyjnego iPKO. Zastosowane rozwiązanie gwarantuje szybszy czas obsługi, automatyczną cyfrową archiwizację i znaczną redukcję zużywanego papieru.

Wprowadzane rozwiązanie jest jednym z elementów optymalizacji i digitalizacji procesów obsługi klientów. Wdrażane przez nas rozwiązanie skraca czas obsługi co wpływa na większą satysfakcję klientów, a jednocześnie wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów i pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie wizerunku PKO Banku Polskiego jako instytucji nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, ale również wprowadzającej proekologiczne rozwiązania. Digitalizacja procesów jest jednym z kluczowych elementów strategii „PKO Bank Przyszłości” – mówi Bartłomiej Wypchło, dyrektor Departamentu Sieci i Wsparcia Sprzedaży

Do końca grudnia ub.r. stanowiska doradców w wybranych 56 oddziałach w Polsce zostały wyposażone w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla usług transakcyjnych: wpłata i wypłata gotówki w PLN i w walutach wymienialnych oraz polecenie przelewu w PLN. Klienci akceptujący swoje dyspozycje na ekranie dotykowym mogą otrzymać potwierdzenie ich realizacji na adres e-mail lub w tradycyjnej formie papierowej.

Urządzenie będzie wykorzystywane również do edukacji klientów w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej iPKO. Klienci w asyście doradcy mają możliwość sprawdzić jak wnioskować o produkty w iPKO, składać dyspozycje, realizować operacje. Do końca czerwca 2020 roku łączna liczba oddziałów wyposażonych w ekrany wyniesie 500. Rozwiązanie zostało przygotowane przez bank we współpracy z firmą Nanovo.

Bank od kilku lat wprowadza rozwiązania, które mają ograniczyć ilość zużywanego papieru. Istotną zmianą było wdrożenie w oddziałach banku w 2017 roku autoryzacji 23 operacji kodem z sms, bez konieczności składania podpisu.

Kolejne rozwiązania mające przynieść redukcję zużycie papieru to m.in. możliwość przesyłania do banku wybranych dokumentów np. – skan polisy ubezpieczeniowej do kredytu hipotecznego, legitymacji studenckiej, wdrożenie 40 różnych typów dyspozycji, jak np. pełnomocnictwo do rachunku bankowego, dyspozycja zastrzeżenia dokumentu, dyspozycja na wypadek śmierci i udostępnienie ich klientom w serwisie iPKO oraz ograniczanie korespondencji papierowej do klientów na rzecz elektronicznej.

To wszystko pozwoliło na istotną redukcję wykorzystywanego papieru. W pierwszej połowie 2019 roku bank kupił o ponad 50 proc. mniej pudeł niż w analogicznym okresie 2016 roku. Dzięki temu oszczędził już 3,82 ha lasu, co można przyrównać do powierzchni prawie sześciu ekstraklasowych boisk piłkarskich.