SaaS-owa optymalizacja transportu z Chin do Europy

DHL, jedna z największych logistycznych firm na świecie, wdrożyła rozwiązanie Mixmove w celu obsługi transportu na potrzeby platformy sprzedażowej Amazon z Chin do Belgii. Na zdjęciu dyrektor generalny Mixmove Knut Fredrik Ramstad.

Rozwiązanie Mixmove zapewnia pełną przejrzystość całego łańcucha dostaw, dając jasną i precyzyjną informację o tym, na jakim etapie transportu znajduje się przesyłka. Wspiera ono również procesy związane z bardziej efektywnym układaniem ładunku w pojazdach co prowadzi do oszczędności i zmniejszenia emisji CO2.

Spółka DHL zapewnia firmie Amazon logistykę ponad 50 tys. paczek dziennie z Chin do terminala transportowego w Belgii. Przesyłki z belgijskiego centrum logistycznego są następnie dystrybuowane do trzydziestu trzech placówek Amazon na terenie Europy. Cały proces jest planowany i zarządzany przez rozwiązanie Mixmove.

Celem systemu Mixmove jest prawidłowe oznaczenie indywidualnymi kodami kreskowymi każdej paczki na etapie konfekcjonowania. Proces ten obejmuje ładunki przesyłane drogą lotniczą, morską i lądową. Dzięki wyeliminowaniu błędów na tym etapie łańcucha dostaw, możemy osiągnąć optymalną wydajność logistyki – wyjaśnia Knut Fredrik Ramstad, dyrektor generalny Mixmove.

Nasza współpraca z DHL trwa nieprzerwanie już od kilku lat. W tym czasie zrealizowaliśmy wiele projektów, spośród których warto wymienić choćby działania dla 3M. Po wdrożeniu rozwiązania Mixmove udało nam się obniżyć koszty transportu o 35 proc. i emisję CO2 o połowę – dodaje Knut Fredrik Ramstad.

Flota samolotów i ciężarówek zmniejszona o połowę

Dotychczas transport między Chinami a Europą odbywał się tylko drogą powietrzną, co jest rozwiązaniem kosztownym i niesie negatywne skutki dla środowiska. Po wdrożeniu rozwiązania, które optymalizuje proces logistyczny i zwiększa ładowność pojazdów, transport stał się tańszy i bardziej wydajny – mówi Ramstad.

Oprócz zwiększonej efektywności i obniżonych kosztów, rozwiązanie Mixmove zapewnia również korzyści dla środowiska.

Ważne jest, aby maksymalnie wykorzystać potencjał floty. Gdyby wszystkie firmy korzystały z naszych rozwiązań, moglibyśmy być bliżej osiągnięcia światowych celów w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Łączna flota samolotów, statków i ciężarówek przewożących ładunki zostałaby zmniejszona nawet o połowę na całym świecie. Te pojazdy generują znacznie więcej CO2 niż jakikolwiek prywatny transport – mówi Ramstad.

MIXMOVE to innowacyjne rozwiązanie Software as a Service (SaaS) do współpracy i optymalizacji łańcucha dostaw. Łączymy partnerów łańcucha dostaw, nadawców i dostawców usług logistycznych w otwartą sieć współpracy. MIXMOVE zapewni ci przewagę konkurencyjną, której potrzebujesz w konkurencyjnym środowisku i pomoże osiągnąć doskonałe wyniki w logistyce. Nasze rozwiązanie pomogło już klientom z 19 krajów znacznie poprawić swoją rentowność. Ponad 2 000 000 jednostek ładunkowych jest obsługiwanych przez system każdego miesiąca. 16 Hubów Logistyki Miejskiej obsługuje 20 miast w Europie.