SAP Ariba – historie skutecznych wdrożeń u polskich klientów

Produkcja leków to na pierwszy rzut oka branża, w której digitalizacja nie musi odgrywać kluczowej roli w rozwoju biznesu. To jednak pozory… Przykłady implementacji platformy zakupowej SAP Ariba w Adamed i Takeda pokazują jakie oszczędności i wzrost efektywności są w stanie osiągnąć firmy kojarzone z tradycyjną gospodarką, dzięki odpowiedniemu zastosowaniu narzędzi cyfrowych.

Adamed jest jedną z najszybciej rozwijających się firm farmaceutycznych w Polsce, a dodatkowo bardzo intensywnie inwestuje również w rozwój międzynarodowy.

W związku z tym, do realizacji naszych aktywności zakupowych potrzebowaliśmy narzędzia innowacyjnego i globalnego, które pozwoli nam na efektywne działanie w obszarze całej organizacji. Zależało nam, aby narzędzie wspierało nas w transformacji zakupów, które zmieniają swój charakter z transakcyjnego na strategiczny” – wskazuje Katarzyna Kaczyńska, Procurement Excellence Manager w firmie Adamed.

Zaznaczyła, że początkowo firma miała obawy czy SAP Ariba, będzie narzędziem, które dostosuje się do unikalnych potrzeb i procesów Adamedu.

Jednak w efekcie platforma zaskoczyła nas swoją dużą elastycznością i możliwością dopasowania się do organizacji. Dzięki bardzo szybkiemu i sprawnemu wdrożeniu, udało nam się zoptymalizować i usprawnić proces zakupowy, a w dodatku zwiększyliśmy jego przejrzystość dla biznesu oraz biorących w nim udział dostawców” – dodaje Kaczyńska.

Stwierdziła, że razem z pojawieniem się nowej platformy, Adamed zyskał szerokie możliwości raportowania, a także umocnił aspekty archiwizacyjne danych procesu zakupowego.

W efekcie praca zakupow jest bardziej ustandaryzowana, a poprzez przyśpieszenie procesów, zyskaliśmy zasoby do strategicznego zarządzania kategoriami zakupowymi. Zależy nam, aby współpraca z Departamentem Zakupów była transparentna i jeszcze sprawniejsza, a podejmowane przez nas działania były wsparciem dla całej organizacji” – wskazała menedżer Adamedu.

Innym przykładem firmy z sektora, która skutecznie realizuje projekty transformacji cyfrowej jest międzynarodowy koncern Takeda. Jest to przede wszystkim biznes farmaceutyczny, który koncentruje się na dobru pacjenta.

Zależało nam, aby proces zakupowy był możliwie jak najszybszy, wręcz intuicyjny, przyjazny dla użytkownika i przejrzysty, zgodny z polityką zakupową firmy jak i innymi wytycznymi i procedurami, które musimy przestrzegać. Położyliśmy nacisk na automatyzacje procesów, aby wszystkie transakcje i proces zakupowy oraz finansowy były połączone na jednej platformie w chmurze. Wdrożenie SAP Ariba pozwoliło nam na m.in. na daleko idącą automatyzację oraz otworzyło dostęp do danych, które wcześniej były dla nas niedostępne” – wymieniła Wioletta Wilczek-Dolacińska, Global Buying Channel Manager w firmie Takeda.

Dodała, że firma znacząco poprawiła również pokrycie faktur zamówieniami, dzięki wdrożeniu rozwiania Guided Buying, które dostarcza „zupełnie przełomowe” doświadczenie zakupów użytkownikom.

Wdrożyliśmy wszystkie moduły SAP Ariba od potrzeby zakupowej do płatności. Efekty to chociażby skok produktywności działu księgowości o 70%, między innymi dzięki pojawieniu się możliwości wystawienia elektronicznych faktur przez naszych dostawców. Niedawno Takeda przejęła dużą firmę Shire i szybko zapadła decyzja o wprowadzeniu tam również rozwiązań SAP Ariba” – dodała manager Takeda.

Wilczek-Dolacińska obserwuje jednocześnie, że zmienia się profil kupca – z dotychczas bardzo transakcyjnego do strategicznego.

Automatyzacja procesów i korzystanie z o wiele większej ilości dostępnych danych pozwala kupcom aktywnie tworzyć strategie zakupową, prowadzić negocjacje, realizować przetargi zamiast angażować się w pracę czysto operacyjną. Wcześniej od kupca wymagano generowania oszczędności, a teraz dążymy do tworzenia wartości dodanej – pozyskania innowacyjnego dostawcy i budowania relacji. Tendencje mówią, że zakupy będą coraz bardziej automatyzowane, coraz ważniejsza będzie praca na danych” – podsumowała Wilczek-Dolacińska.