Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało raport „IoT w polskiej gospodarce”. Zostały w nim wskazane bariery prawne, które spowalniają rozwój Internetu rzeczy w Polsce. Kinga Palińska specjalista do spraw technologii i ochrony  danych z Magnusson Tokaj i Partnerzy ocenia raport.

Specjalistka zwraca uwagę, że w raporcie zdiagnozowano największe wyzwania stojące przed Polską w obliczu rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) w takich obszarach jak telekomunikacja, dane osobowe, bezpieczeństwo czy transport. Poziom szczegółowości postulatów Grupy Roboczej jest różny – od wskazania konieczności ustawowego zdefiniowania konkretnych pojęć, po ogólne zaakcentowanie potrzeby opracowania soft law i strategii dla rozwoju IoT.

„Pozytywnie należy ocenić szerszą analizę kwestii komunikacji M2M (ang. machine to machine). Grupa Robocza zaadresowała także problemy, o których mówi się od dawna – (cyber) bezpieczeństwo elementów tworzących IoT oraz wątpliwości związane z testowaniem pojazdów autonomicznych, w tym wymóg posiadania dwóch ubezpieczeń OC przez organizatora testów  takich pojazdów.” powiedziała Kinga Palińska

Dodała ,że niezmiernie cieszy również to, że dostrzeżono dynamikę charakteryzującą IoT i wskazano na konieczność odejścia od sztywnych rozwiązań legislacyjnych na rzecz bardziej elastycznego podejścia. Podczas prac legislacyjnych ustawodawca powinien mieć jednak na uwadze, że większa elastyczność aktów prawnych oznacza często więcej wątpliwości interpretacyjnych i trudności w stosowaniu takich przepisów.

„W przypadku IoT postulaty Grupy Roboczej dotyczące zmian są równie istotne jak to, w jaki sposób zmiany te będą dokonywane. Dlatego też faktyczna ocena propozycji Ministerstwa Cyfryzacji możliwa będzie dopiero wówczas, kiedy przedstawione zostaną projekty właściwych aktów prawnych ze szczegółowymi propozycjami rozwiązań” – podsumowała. Kinga Palińska

źródło: spółka

opracował: Arkadiusz Gawłowski