Open source w telekomunikacji wg Red Hat

AXICOM. RED HAT

 Sukces firm telekomunikacyjnych będzie uzależniony od ich zdolności do wykorzystania społeczności, wskazuje Santiago Madruga, VP, EMEA Telco & ICT Vertical, Red Hat.

Odnoszący sukcesy dostawcy usług telekomunikacyjnych nie będą ograniczać się tylko do zapewnienia łączności. Proponowaną przez nich wartością dodaną będzie możliwość przetwarzania danych rozproszonych na brzegu sieci” – mówi Madruga.

Dzięki temu w ciągu nadchodzących miesięcy będziemy mogli obserwować znaczną poprawę w poniższych obszarach:

  • Swoboda w wyborze dostawców technologii, a szczególnie odejście od tych, którzy spowalniają innowacje czy nakładają nieopłacalne składniki kosztów, w szczególności dotyczących technologii sieciowej.
  • Zmiana struktury organizacyjnej, odejście od modelu zamkniętego na rzecz przekrojowych rozwiązań, metodologii oraz kultury DevOps i Agile.
  • Transformacja do postaci organizacji definiowanych programowo, wykorzystujących rozwiązania open source, będące motorem innowacji i wykorzystywane przez takich dostawców OTT, jak Google czy Uber.
  • Automatyzacja wszystkiego, co możne zostać zautomatyzowane w celu zapewnienia największej sprawności i wydajności.

Tworzenie i wykorzystywanie ekosystemów (wraz z innymi organizacjami, dostawcami i klientami) w celu przetwarzania firmowych danych na brzegu sieci wymagać będzie ponownej przebudowy aplikacji i przeniesienia ich do formy konteneryzowanej i infrastruktury NFV (wirtualizacji funkcji sieciowych, ang. Network Function Virtualization) na niższym poziomie” – dodaje przedstawiciel Red Hat.