Badanie przeprowadzone przez Dell Technologies wśród przedstawicieli generacji „Z” przynoszą dobre wieści: nie wychowaliśmy pokolenia robotów.

Choć przedstawiciele generacji „Z” biegle posługują się nowymi technologiami, nie są pewni swoich umiejętności miękkich i potrzebują więcej bezpośrednich kontaktów z ludźmi. Mimo to, starsi specjaliści obawiają się, że zostaną wyparci przeztzw. ‘digital natives’.

• ‘Digital natives’ zmieniają świat pracy: 80% przedstawicieli generacji „Z” chce pracować z najnowocześniejszymi technologiami, a ponad jedna trzecia jest zainteresowana karierą w sektorze informatycznym

• Generacja „Z” świetnie sobie radzi z nowymi technologiami, ale nie jest pewna swoich umiejętności miękkich. Choć 77% jej przedstawicieli wyraża chęć szkolenia kolegów, 94% obawia się, że nie ma potrzebnej do tego wiedzy i umiejętności

• Firmy muszą pomóc pracownikom, którzy reprezentują dziś pięć generacji, w znalezieniu płaszczyzny porozumienia

Generacja „Z” wchodzi na rynek pracy, wnosząc ze sobą sposób myślenia zorientowany przede wszystkim na technologie. To nowe podejście sprawi, że firmy jeszcze szybciej wkroczą w erędigitalizacji, z drugiej jednak strony może pogłębić podziały między pracownikami, którzy reprezentują pięć różnych generacji.

Jak wynika z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie Dell Technologies, postmilenialsi, tj. ludzie urodzeni po 1996 roku, określani również jako generacja „Z”, mają dogłębną i szeroką wiedzę o nowych technologiach i ich potencjale. Wiedzą, że technologie te mogą zmienić sposób, w jaki żyjemy i pracujemy.

Można było oczekiwać, że tzw. ‘digital natives’wykażą się zaawansowanymi umiejętnościami w dziedzinie technologii i analizy danych. Zaskakuje jednak poziom cyfrowej dojrzałości przyszłych pracowników” ― powiedziała Jenn Saavedra, wiceprezes ds. HR w firmie Dell Technologies. „Ich zdaniem technologie nie tylko są narzędziami postępu, lecz także pomagają w wyrównywaniu szans. To wizjonerski sposób myślenia.”.

Dzięki badaniu, w których wzięło udział ponad 12 000 uczniów szkół średnich i studentów wyższych uczelni z 17 krajów, możemy poznać poglądy młodego pokolenia na technologie i perspektywy kariery zawodowej.

W szczególności:
• 98% respondentów korzystało z nowych technologii w ramach formalnej edukacji;
• 91% twierdzi, że wybierając jedną z kilku podobnych ofert pracy, weźmie pod uwagę technologie oferowane przez pracodawcę;
• 80% chce pracować z najnowszymi technologiami, przy czym 38% przedstawicieli tej grupy jest zainteresowanych pracą w sektorze informatyki, 39% chce zajmowaćsię cyberbezpieczeństwem, a 46% ― pracami badawczo-rozwojowymi w dziedzinie najnowszych technologii;
• 80% uważa, że technologia i automatyzacja stworzą bardziej sprawiedliwe środowisko pracy, wolne od uprzedzeń i dyskryminacji.
Aż 89% ankietowanych zgadza się z opinią, że wchodzimy w erę współdziałania człowieka z maszyną. Zdaniem 51% respondentów, ludzie i maszyny będą pracować jako zintegrowane zespoły, podczas gdy 38% uważa maszyny za narzędzia, z których ludzie mogą korzystać w razie potrzeby.

Brak doświadczenia i potencjalny rozdźwięk między generacjami

Większość przedstawicieli generacji „Z” czuje się pewnie w świecie nowych technologii, jednocześnie mając wątpliwości, czy sprosta wymaganiom pracodawców pod względem umiejętności miękkich i doświadczenia. 73% ocenia swoją znajomość technologii jako dobrą lub doskonałą, a 68% deklaruje umiejętność kodowania na poziomie powyżej przeciętnej.

Warto podkreślić, że 77% chętnie podejmie się szkolenia starszych współpracowników, którzy mogą sobie gorzej radzić z nowymi technologiami. Mimo to, prawie wszyscy (94%) absolwenci mają pewne obawy dotyczące przyszłej kariery zawodowej.

• Tylko około połowa (57%) respondentów ocenia swoje wykształcenie jako dobre lub doskonałe pod względem przygotowania do pracy.
• 52% uważa, że ma wymagane przez pracodawcę kompetencje technologiczne, ale niekoniecznie posiada umiejętności innego typu

Równocześnie starsi specjaliści obawiają się, że zostaną w tyle, a w przyszłości większość stanowisk kierowniczych obejmą tzw. ‘digital natives’. W poprzednim badaniu zleconym przez Dell Technologies, 87% liderów przedsiębiorstw wyraziło obawę, że nie będzie w stanie zapewnić równych szans pracownikom należącym do różnych pokoleń.

Firmy, które wprowadzają kulturę zorientowaną na technologie cyfrowe, zatrudniają przedstawicieli nawet pięciu generacji. Muszą więc pomóc pracownikom w znalezieniu płaszczyzny porozumienia. Interdyscyplinarne zespoły złożone z osób, których umiejętności wzajemnie się uzupełniają, zachęcają do wymiany wiedzy i świeżego podejścia do rozwiązywania problemów. Dzięki stażom, programom rotacyjnym i innym możliwościom rozwoju na początkowych etapach kariery, młodzi specjaliści mogą zdobyć doświadczenie i umiejętności miękkie w miejscu pracy. Z kolei programy odwróconego mentoringu, w których nowe kierunki wyznacza generacja „Z”, mogą podnieść poziom kompetencji technicznych w całym przedsiębiorstwie.

Draper odnosi sukcesy dzięki współpracy interdyscyplinarnej. Zapraszamy na przykład ekspertów ds. wojskowości, naukowców zajmujących się rakietami kosmicznymi i studentów miejscowych uczelni, aby wspólnie rozwiązywali problemy o najwyższym stopniu trudności” — powiedział Mike Crones, dyrektor ds. IT w firmie Draper. „Włączenie studentów w pracę nad rozwiązaniami zapewnia unikalną perspektywę. Wiele technologii, nad którymi obecnie pracujemy, ma charakter wysoce interaktywny. Generacja «Z», z jej otwartym podejściem i orientacją na użytkownika, pozwala nam dostrzec rozwiązania, które w innym przypadku umknęłyby naszej uwadze.”

Czynnik ludzki

Choć przedstawiciele generacji „Z” korzystali z urządzeń elektronicznych praktycznie od urodzenia i dorastali razem z mediami społecznościowymi, tęsknią za bezpośrednimi relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy.

• Preferowaną metodą kontaktów ze współpracownikami jest komunikacja bezpośrednia (43%). Następne miejsce zajęły rozmowy telefoniczne(21%), a na końcu znalazły się aplikacje do przesyłania wiadomościtekstowych.
• 75% ankietowanych oczekuje, że będzie się uczyć w trakcie pracy od współpracowników i innych osób poprzez bezpośredni kontakt, nie w trybie online.
• 82% uważa, że media społecznościowe mogą być wartościowym narzędziem w miejscu pracy.
• Ponad połowa badanych (53%) woli pracować w biurze niż z domu, a 58% chętniej pracuje w zespole niż indywidualnie.