„Wycieki danych stają się prawie niemożliwe” – o cyfryzacji w Pekao Financial Services

Pekao Financial Services, pierwszy agent transferowy na polskim rynku kapitałowym, wdrożył szereg technologii VMware.  Już niemal 70 proc. krytycznej infrastruktury informatycznej Pekao Financial Services zostało zwirtualizowane dzięki technologiom amerykańskiej firmy.

Wirtualizacyjne przyspieszenie

Spółka wskazuje, że odpowiedni dobór technologii pozwolił ograniczyć nieplanowane przestoje aplikacji i systemów operacyjnych oraz skrócił czas reakcji na pojawiające się problemy. Przede wszystkim jednak wirtualizacja przyspieszyła wdrażanie i wprowadzanie nowych produktów oraz usług finansowych, które teraz trafiają do klientów w znacznie krótszym czasie.

„Wdrożone platformy VMware Horizon i vSphere skróciły czas potrzebny na uruchomienie nowych systemów i środowisk projektowych, co pozwala użytkownikom na sprawniejsze testowanie nowych systemów i aplikacji biznesowych. W efekcie, wirtualizacja przyspiesza procesy nie tylko w dziale IT, ale i w całej firmie, ponieważ nasi pracownicy są w stanie dostarczać klientom finalnym gotowe produkty znacznie szybciej. Dzięki wirtualizacji stanowisk pracy mogą ponadto robić to z dowolnego miejsca” – tłumaczy Łukasz Zaśko, Administrator Systemów w  Departamencie Technologii Informatycznych Pekao Financial Services.

Bezpieczny pracownik, to wydajny pracownik

Branży finansowej bardzo mocno dają się we znaki cyberprzestępcy, chcący przejąć dane oraz pieniądze i wykorzystujący w tym celu ataki DDoS lub phishing. W tym drugim przypadku nieświadomą ofiarą i jednocześnie przyczyną wycieku danych często staje się sam pracownik, który otwierając podejrzany mail może narazić firmę na straty. Tego typu zagrożenia w znacznym stopniu zmniejsza jednak wirtualizacja stanowisk pracy.

W Pekao Financial Services już 60 proc. środowisk pracowniczych zostało zwirtualizowanych. Takie stacje robocze pozwalają bowiem nie tylko usprawnić zarządzanie stanowiskami pracy, ale także dzięki mechanizmom podnoszącym bezpieczeństwo, zwiększają wydajność i komfort pracy samych pracowników.

„Zcentralizowane zarządzanie wirtualnymi stanowiskami pracy, dzięki rozwiązaniu VMware Horizon daje nam możliwość kontrolowania tego, co się dzieje ze środowiskiem danego pracownika. Gdyby nieświadomie otworzył on jakiś niebezpieczny mail czy plik, w ciągu kilku sekund jesteśmy w stanie odciąć stację od sieci blokując niepożądany ruch. Możemy jednocześnie niemal natychmiast uruchomić nową stację, która zapewni ciągłość pracy użytkownika”  – opowiada Zaśko.

Wskazuje, że wycieki danych stają się zatem wręcz prawie niemożliwe, a sama wydajność pracownika rośnie, ponieważ w razie problemu natychmiast można odtworzyć projekt, nad którym pracował. W normalnych warunkach pracownicy tracą czas oczekując na naprawę i rozruch swoich systemów IT. Dzięki VMware Horizon, dział IT jest w stanie szybko przywrócić wirtualne środowiska pracy do działania, a tym samym nie ma mowy o przerwaniu jego ciągłości, podkreśla administrator.

Idąc za ciosem

Firma podaje, że swoje pierwsze kroki w stronę cyfrowego biznesu postawiła już w 2004 roku, wdrażając wtedy pierwsze rozwiązania technologiczne amerykańskiej firmy z Palo Alto. Narzędzia te pozwoliły zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność – zarówno działu IT, jak i całej firmy.

Pekao Financial Services nie zwalnia tempa cyfryzacji. Planuje w najbliższej przyszłości inwestycje w technologie, które znacząco zwiększą przestrzeń do przechowywania danych. To kluczowe zadanie, biorąc pod uwagę analizy, według których do roku 2026 ilość danych będzie się podwajać co każde dwa lata. Najważniejszym jednak kierunkiem rozwoju dla firmy jest pełna automatyzacja działań systemowych – zarówno w kontekście tworzenia nowych środowisk, jak procesów naprawczych po wystąpieniu potencjalnych awarii.