Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 15-19 stycznia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Kadry IT: Podwyżki w 2023 r. otrzymało 70% badanych specjalistów IT, wynika z raportu „Co z tym eldorado” przygotowanego przez Just Join IT we współpracy z Experis. Jednocześnie rynkowi daleko jeszcze do zaspokojenia ich oczekiwań. We wszystkich 23 analizowanych kategoriach pracownicy branży oczekują dalszego wzrostu wynagrodzenia od 5 do 30%.

AI: Zdaniem 73% respondentów z Polski codzienne życie ulegnie zmianie i będzie wyglądało inaczej za 5 lat dzięki sztucznej inteligencji, wynika z przeprowadzonej przez Ipsos na zlecenie Google ankiety na temat AI. Ankietowani przyznali również, że sztuczna inteligencja już wpływa na sposób, w jaki szukamy informacji (70%), uczymy się (65%) czy pracujemy (61%). Liczba związanych z AI wyszukiwań w wyszukiwarce Google wzrosła w naszym kraju o 300% w minionym roku i o 1 020% w ciągu ostatnich pięciu lat.

AI: Pomimo trwającej niepewności gospodarczej sztuczna inteligencja jest głównym priorytetem inwestycyjnym dla 68% prezesów z Polski i 69% CEO z największych światowych gospodarek, wynika z badania „KPMG CEO Outlook”. Według respondentów z Polski, największymi atutami płynącymi z wdrożenia AI w ich organizacjach są personalizacja usług uwzględniająca zaangażowanie klientów oraz nowe produkty i możliwości rozwoju rynku.

NCBR: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która przewiduje, że nadzór nad NCBR obejmie minister nauki, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wprowadzona zostanie także konieczność zgody ministra na powołanie przez NCBR m.in. spółek czy obejmowanie oraz nabywanie udziałów i akcji.

AI: Dostęp do co najmniej jednej aplikacji wykorzystującej generatywną sztuczną inteligencję (AI) każdego miesiąca uzyskuje ponad 10% pracowników przedsiębiorstw, w porównaniu do 2% rok temu, wynika z raportu Netskope. W 2023 roku ChatGPT był najpopularniejszą aplikacją generatywnej sztucznej inteligencji, stanowiąc 7% wykorzystania tego typu narzędzi w przedsiębiorstwach.

e-faktury: Przetarg na przeprowadzenie audytu zewnętrznego krajowego systemu e-faktur KseF zostanie opublikowany dziś, a system zostanie wdrożony po audycie tak szybko, jak to jest możliwe, poinformował minister finansów Andrzej Domański. Według niego prowadzenie działalności gospodarczej nie może wiązać się z wysokim poziomem nieprzewidywalności, do którego prowadziłoby wprowadzenie KSeF 1 lipca 2024 r.

Telekomunikacja: RFBenchmark podsumował grudzień 2023 pod kątem jakości i szybkości Internetu mobilnego świadczonego przez polskich operatorów komórkowych. Liczba pomiarów wyniosła 475 490. Pomiary z wykorzystaniem 5G stanowiły 70 651 testów (ok. 14,86%). W technologii 4G LTE z kolei wykonano 392 672, co stanowi ok. 82,58% wszystkich przeprowadzonych testów. W analizie średnich prędkości pobierania danych w sieci 5G w Polsce operator Plus zajął ponownie czołowe miejsce, osiągając wynik 142,1 Mb/s. Pod względem LTE najszybszy był T-Mobile (Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (42,9 Mb/s)).

Cyberbezpieczeństwo: Nawet 1 na 10 organizacji na świecie doświadczyła próby ataku z wykorzystaniem ransomware. To wzrost o 33% względem 2022 roku. Średnia liczba wszystkich ataków na pojedynczą organizację w skali roku sięgała z kolei 60 tysięcy, wynika z danych ujawnionych przez Check Point Research. Branżą o największym przyroście cyberincydentów był hurt i detal.

Technologie: Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ricoh wynikło, że 42% badanych uważa, iż ich pracodawca pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie technologii, które przyniosłyby im realne korzyści w pracy. Co trzeci ankietowany twierdzi, że sprzęt i systemy, z których korzysta podczas pracy zdalnej, ograniczają produktywność, a ponad połowa (59%) jest przytłoczona dużą liczbą zadań o charakterze administracyjnym. 64% europejskich pracowników uważa, że ich pracodawcy zapewniają technologie niezbędne do wykonywania swoich obowiązków na satysfakcjonującym poziomie. 69% badanych jest przekonanych, że mogliby wnieść większą wartość do swojej firmy, gdyby mieli możliwość korzystania z odpowiednich narzędzi technologicznych.

Cyberbezpieczeństwo: 26% firm na świecie zostało w ubiegłym roku zaatakowanych przez ransomware co najmniej 4 razy – wynika z badania Veeam Data Protection Trends Report 2024. Inne wnioski z raportu to m.in.: cyberataki pozostają główną przyczyną przestojów w działalności firm; 32% przedsiębiorstw może w ciągu tygodnia odzyskać pełną sprawność, nawet po niewielkim ataku lub awarii; mimo zwiększania wydatków na odpieranie ataków, decydenci IT czują się coraz słabiej chronieni i bardziej zaniepokojeni ograniczonymi możliwościami odzyskiwania danych; 47% badanych wyraziło zamiar poszukiwania nowej pracy poza obecną firmą w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

Cyberbezpieczeństwo: Przestępcy wykorzystują ransomware w 82% cyberataków, które są motywowane finansowo. Jednak tylko co trzecia firma po takim incydencie odzyskuje dostęp do danych. Raport „Global Ransomware 2023” firmy Fortinet pokazuje, że płacenie okupu nie jest rozwiązaniem w przypadku kradzieży danych. Eksperci Fortinet podkreślają, że w obliczu ataku z użyciem ransomware firmy powinny: jak najszybciej odłączyć zainfekowane urządzenie od internetu; przeskanować pamięć i twardy dysk komputera przy pomocy oprogramowania antywirusowego; usunąć wykryte niebezpieczne pliki; użyć programu deszyfrującego do odblokowania dostępu do cyfrowych zasobów; przywrócić dane z tworzonych regularnie kopii zapasowych.

Cyberbezpieczeństwo: Hakerom coraz bardziej zależy na rozgłosie w mediach i zmienianiu narracji na swój temat, wskazują specjaliści firmy Sophos. Atakujący często grożą swoim ofiarom, że jeśli nie otrzymają okupu, przekażą poufne dane dziennikarzom, aby zwiększać presję zapłacenia. Według raportu Sophos w 2023 roku 70% firm z branży medialnej na świecie doświadczyło ataku ransomware.

Chmura: Według danych Eurostat, na które powołuje się Operator Chmury Krajowej, rok 2023 przyniósł rekordowy skok w poziomie uchmurowienia firm w Polsce, do poziomu 55,7%. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii pomiarów nasz wynik jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej (45,2%). Jak pokazuje wykres Eurostat, ostatnie 5 lat było dla Polski czasem aktywnego wdrażania technologii chmurowych w przedsiębiorstwach. W 2018 roku było to zaledwie 11,5%, w 2020 r. – 24,4%, a rok 2023 przyniósł rekordowy wynik 55,7%. W ciągu ostatnich pięciu lat Polska awansowała na 9 miejsce z niemal samego końca stawki (3 od końca w 2018 r.). Po raz pierwszy w historii badań Eurostat, procentowa liczba polskich przedsiębiorstw wykorzystujących usługi chmurowe jest wyższa niż średnia unijna, która w 2023 r. wyniosła 45,2%. Dane dowodzą, że sukcesywnie rośnie nie tylko poziom adopcji chmury, ale także jej tempo. Porównanie lat 2018 i 2020 to wzrost o 12,9 pkt proc., a lata 2021 i 2023 przyniosły ponad dwa razy lepszy wynik (27 pkt proc.).

Rynek SVOD w Polsce po IV kw. 2023 według JustWatch

Streaming: Według danych JustWatch prawdziwym gigantem udziałów w rynku SVOD w IV kw. 2023 pozostaje Netflix (33%), który prowadzi w zestawieniu, mając ponad dwa razy więcej udziału w rynku niż drugie HBO Max (15%). Samo HBO Max także ma silną pozycję, a jego udział jest równy sumie udziałów w rynku Apple TV+ (9%) i Player (7%). Prime Video ma 12%, a Disney+ 11%. Udział Disney+ zwiększył się z końcem roku o 2 pkt proc. Równolegle, w zeszłym roku traciło Viaplay, którego udział w rynku spadł łącznie o 2 pkt proc. do 6%.

Rynek SVOD w Polsce po IV kw. 2023

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

XTPL: Miało 4,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2023 r., w porównaniu do 3,41 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Spółka szacuje, że w całym 2023 roku przychody sięgnęły 13,57 mln zł, w porównaniu do 10,04 mln zł w 2022 roku.

Raiffeisen Digital Bank: Liczba klientów banku w Polsce wzrosła w 2023 r. niemal 12-krotnie r/r, podał bank. W tym okresie nastąpił wzrost sprzedaży pożyczek gotówkowych, a wartość portfela na koniec roku była większa o ponad 200% w porównaniu do 2022. Ponadto bank zaoferował nowe produkty, takie jak pożyczka konsolidacyjna, konto osobiste i konto oszczędnościowe.

Merlin Group: Złożyła w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. W załączniku do wniosku przedstawiono m. in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci spółce zdolność do wykonywania zobowiązań.

Cyfrowy Polsat: Rada nadzorcza Telewizji Polsat oddelegowała wiceprzewodniczącego rady Piotra Żaka do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, podała spółka. Stanisław Janowski, pełniący dotychczas funkcję prezesa, wejdzie w skład rad nadzorczych Telewizji Polsat i Polsat Media, w których będzie nadzorował obszar związany z rynkiem reklamowym.

ICEA: Zwiększyła przychody do 31,8 mln zł w 2023 roku z 30,6 mln zł rok wcześniej i zanotowała 7,46 mln zł w EBITDA, co oznacza wzrost o 125% r/r, podała spółka. Na 2024 r. prognozuje odpowiednio: 35,9 mln zł przychodów i 11,2 mln zł zysku EBITDA. Zarząd zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

STS: Odebrał sześcioletnie zezwolenie ministra finansów na urządzanie oraz prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez sieć internet, podała spółka. Obecnie zdecydowana większość obrotów bukmachera generowana jest przez kanał online, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

TenderHut: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 55,89 mln zł w 2023 r., co stanowi spadek o 18% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. W samym grudniu ub.r. skonsolidowane przychody wyniosły 4,02 mln zł, co stanowi spadek o 28% r/r.

Sescom: Celuje w dalszy wzrost EBITDA i zrealizowanie w tym roku akwizycji; ponadto liczy, że przy przepracowaniu pełnego roku brytyjski PCB do dotychczas wypracowanych w ramach grupy 27 mln zł sprzedaży może dołączyć dodatkowe 20-30 mln zł, poinformował ISBtech prezes Sławomir Halbryt.

Vigo Photonics: Zanotowało skonsolidowane przychody w wysokości 22,1 mln zł (+9% r/r) IV kw. 2023 r. i 75,7 mln zł w całym 2023 r. (+11% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

InPost: Francisco Javier van Engelen Sousa zastąpi Adama Aleksandrowicza na stanowisku dyrektora finansowego (CFO) InPostu od 2 kwietnia 2024 r., podała spółka.

Brand24: Powtarzalne miesięczne przychody (MRR) Brand24 wzrosły o 37% r/r i 8% kw/kw do 2,4 mln zł (572 tys. USD) na koniec IV kw. 2023 r., podała spółka. Jednocześnie o 50% – z 310 tys. USD do 465 tys. USD – wzrosło rok do roku MRR na klientach zagranicznych.

Proacta: Funkcję prezesa objął Paweł Ciesielka, który wcześniej pełnił funkcję CTO oraz wiceprezesa spółki Proacta sp. z o.o. W zarządzie znaleźli się również Maciej Grzywacki oraz Arkadiusz Zachwieja. Zmiany są następstwem konsolidacji podmiotów w jedną spółkę akcyjną.

Wizaz.pl: Agnieszka Rowicka obejmuje obowiązki redaktorki naczelnej serwisu, który jest liderem w kategorii Moda i Uroda.

Loando: Dominik Ciula, dotychczasowy Chief Sales Officer (CSO), objął stanowisko country managera. Jednocześnie współzałożycielom Loando – Tymonowi Zastrzeżyńskiemu i Maciejowi Suwikowi – powierzone zostały nowe funkcje w globalnych strukturach grupy Clar, będącej właścicielem polskiego finansowego brokera cyfrowego. „Dziękuję za okazane mi zaufanie, cieszę się bardzo z objęcia stanowiska country managera Grupy Loando, która jest wiodącym brokerem online w Polsce. Wraz z zespołem Loando w 2024 roku zamierzamy przede wszystkim rozwijać współpracę z obecnymi oraz nowymi partnerami. Szczególnie chcemy się skupić na segmencie klienta premium i poszerzyć ofertę bankową, która obecnie stanowi ok 40% wartości wypłacanego przez nas finansowania. Ponadto w planach mamy dalszy rozwój technologiczny umożliwiający automatyzację procesów sprzedażowych oraz skuteczne pre-weryfikowanie i profilowanie klientów, dostosowując ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Jestem przekonany, że dzięki takim działaniom Loando będzie nadal świadczyć partnerom usługi na najwyższym poziomie, odpowiadając na ich potrzeby oraz będzie wspierać dalszy rozwój ich biznesu” – powiedział Dominik Ciula, country manager Grupy Loando.

Digiservice: Firma Hikvision, światowy lider innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwarzania obrazu i wideo wybrała spółkę na autoryzowanego dostawcę usług serwisowych dla ekranów LED i wyświetlaczy komercyjnych Hikvision w Polsce. Ta strategiczna współpraca umożliwia Digiservice funkcjonowanie jako oficjalne centrum serwisowe Hikvision, oferując usługi naprawy oraz obsługi zwrotów (RMA) dla produktów tej firmy.

Goodyear: Rozszerzył integrację swojej technologii SightLine z systemem autonomicznej jazdy ciężarówek Gatik, umożliwiając im bezpieczniejszą, bardziej przewidywalną i efektywniejszą jazdę. Połączenie systemów pozwoliło również wydłużyć czas pracy pojazdów, zwiększając pewność dostaw. Wyniki przełomowych testów zostały ogłoszone podczas targów Consumer Electronics Show 2024 w Las Vegas.

Hewlett Packard Enterprise Polska: Urszula Leciejewska dołączyła do Hewlett Packard Enterprise (HPE), gdzie jako Channel Director odpowiada za polski ekosystem partnerski. W swojej nowej roli zadba o relacje z obecnymi partnerami oraz o rozwój kanału dystrybucji, aby produkty i usługi oferowane przez HPE trafiały do coraz większej liczby odbiorców.

Toyota: W 2023 roku sprzedała w Polsce 70 303 hybryd – to 15. rok z rzędu wzrost sprzedaży hybryd marki. Hybrydy stanowią 78% sprzedaży Toyoty w Polsce. Polacy kupili ponad 272 000 hybryd Toyoty w 20 lat. Corolla najpopularniejszą hybrydą marki. Na drogi wyjechało 21 756 egzemplarzy.

Vectra: Obecna sytuacja gospodarcza wymaga od operatora urealnienia opłat, aby zapewnić naszym klientom usługi na oczekiwanym przez nich, wysokim poziomie. Proces dostosowywania opłat dotyczy klientów Vectry i Multimedia Polska, którzy zawarli nowe umowy lub zmienili już istniejące w okresie od września 2022 r. i nie byli objęci waloryzacją w drugiej połowie zeszłego roku. Poziom waloryzacji jest niezależny od spółki i zgodnie z zapisami umów wynika ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanego przez GUS, który został opublikowany 15.01.2024 r. i wynosi 11,4%, podała Vectra.

HONOR: Globalna marka technologiczna ogłosiła, że rozszerza swoje kanały dystrybucji na polskim rynku, nawiązując współpracę z czołowymi elektromarketami. Od 18 stycznia smartfony firmy HONOR pojawią się w otwartej sprzedaży w sieciach RTV Euro AGD, Media Expert oraz X-Kom zapewniając klientom większy dostęp do swoich urządzeń.

Saxo Bank: Duński bank dla inwestorów podał, że wprowadził dla polskich inwestorów niższe prowizje i stawki niż polskie banki. „Są one także konkurencyjne dla ofert brokerów: Saxo Bank zapewnia choćby pełne wsparcie w języku polskim, odsetki od wolnych depozytów, a także przygotowuje raport podatkowy. To szczególnie istotne w kontekście zmian w prawie podatkowym, np. tegorocznej, zgodnie z którą inwestorzy będą musieli samodzielnie rozliczać się z przychodów i strat poniesionych z funduszów inwestycyjnych” – podano w informacji.

Nexbike Polska: Liczy, że środki z KPO trafią nie tylko na rozwój OZE i zielonej energii, ale także na zeroemisyjny transport, a to może znacząco przyspieszyć rozwój polskiej mikromobilności miejskiej. „UE posiada liczne programy finansowe, które wspierają zrównoważony transport, w tym mikromobilność. Na przykład programy innowacyjności Horizon Europe czy programy regionalne np. Fundusz Spójności. Dla polskich samorządów kluczowe może okazać się też, że właśnie otrzymaliśmy 5 mld euro z programu RePowerEU, który jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Wedle zapowiedzi minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz pieniądze te nie będą przeznaczone tylko na rozwój OZE i zielonej energii dla Polaków, ale także na zeroemisyjny transport, a to może znacząco przyspieszyć rozwój polskiej mikromobilności miejskiej” – powiedział rzecznik Nextbike Polska Marcin Sałański.

Orbico: Orbico Toys, wchodząca w skład dystrybutora ponad 50 znanych światowych marek, dostarczającego pełną gamę usług z zakresu sprzedaży, trade marketingu, marketingu i szeroko rozumianej logistyki, rozpocznie współpracę z Hasbro.

SoftServe: Dołączył do międzynarodowej grupy, która ma w planach opracowanie technologii lądowania i platform startowych na Księżycu. Zespół robotyki i zaawansowanej automatyzacji SoftServe weźmie udział w projekcie, który jest finansowany w ramach programu STTR 2023 NASA. W skład zespołu wejdą również Polacy.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Cyfrowy Polsat: Podjął decyzję o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu wszystkich pozostałych w obrocie obligacji serii B i C o łącznej wartości nominalnej ok. 311,9 mln zł, podała spółka.

SpeedUp Energy Innovation: Fundusz należący do grupy SpeedUp w ciągu ostatnich 5 lat wsparł łącznie 15 europejskich spółek kapitałem sięgającym blisko 50 mln zł. Wśród czterech ostatnich inwestycji funduszu znalazły się trzy polskie firmy Orbify, ZEME, Vumo oraz czeski startup Partory. „Kończąc swój okres inwestycyjny, fundusz SpeedUp Energy Innovation w dalszym ciągu będzie dysponował kapitałem na inwestycje kontynuacyjne (tzw. follow-on) oraz naturalnie przechodzi do fazy aktywnego wspierania rozwoju spółek portfelowych. Jako zaangażowany inwestor, zawsze pomagamy naszym founderom nie tylko w rozwoju biznesu, ale także w pozyskiwaniu kolejnych rund finansowania czy ekspansji na nowe rynki. Jednocześnie jako grupa w dalszym ciągu pozostajemy aktywni inwestycyjnie, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach z obszaru klimatu, energetyki, edukacji oraz zdrowia” – skometował Bartek Gola, partner generalny SpeedUp Energy Innovation oraz CEO SpeedUp Group.

Sky Engine AI: Startup zakończył rundę serii A, pozyskując 7 mln USD, w której wzięły udział dwa polskie (VC Movens Capital i Cogito Capital Partners) oraz kilka zagranicznych funduszy. Startup chce wspomóc firmy technologiczne w poprawie przetwarzania obrazów (computer vision) poprzez Synthetic Data Cloud.

Wondrlab: Największa indyjska sieć platform MarTech, ogłosiła włączenie w swoje struktury agencji WebTalk. To z jednej strony krok milowy w historii agencji i jednocześnie ruch w stronę ustanowienia w Polsce strategicznego hubu dla europejskiej ekspansji holdingu. W czasie, gdy częściej obserwujemy akwizycje lokalnych firm przez zachodnie giganty, WebTalk i Wondrlab wspólnie ustanawiają nowy model rozwoju na arenie międzynarodowej. Firma ogłosiła również powołanie Jarka Ziębińskiego na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej swojego europejskiego hubu w Polsce. Z kolei Michał Dunin będzie odpowiedzialny za zarządzanie nowo utworzonymi europejskimi strukturami Wondrlab.

Hitachi Energy: Ogłosiło, że sfinalizowało przejęcie COET, wiodącego projektanta i producenta urządzeń zasilających dla elektromobilności, kolei i przemysłu. Transakcja wzmacnia globalną pozycję i ofertę Hitachi Energy w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy, energoelektroniki i grid edge.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Sygnity: Sygnity Business Solutions, spółka zależna Sygnity, zawarła z BNP Paribas Bank Polska umowę na świadczenie usług wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego klasy ERP w modelu Cloud. Umowa została zawarta na okres 8 lat, licząc od dnia jej zawarcia. Strony ustaliły, że całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty ok. 32,2 mln zł brutto, podało Sygnity.

Bank BNP Paribas i BNP Paribas Faktoring: Nawiązały współpracę z FinTechem Monevia, podał bank. Posiadacze rachunku firmowego w banku BNP Paribas zyskują m.in. darmowy limit faktoringowy do 100 tys. zł na start, brak prowizji przygotowawczej czy brak kar za spóźnioną zapłatę kontrahenta – do 30 dni po terminie.

Grupa InPost: Uruchomiła lotniskowe urządzenia Paczkomat w portach lotniczych we Wrocławiu i Katowicach i tym samym nowe miasta dołączyły do lotniska w Warszawie, gdzie Paczkomat InPost trafił we sierpniu ub.r., podała spółka.

Ognivo: Decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 10 531 osób w IV kw. 2023 r., podała spółka. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 3,9 tys. – wpłynęło w listopadzie.

Orange Polska: Wykorzysta rozwiązania EcoVadis do weryfikacji dostawców pod kątem wskaźników ESG, poinformowała ISBtech dyrektorka wykonawcza ds. transformacji i efektywności Orange Polska Olga Złotnicka.

Creotech Instruments: Podpisał umowę o wartości 400 tys. euro z firmą OHB System AG, na przygotowanie satelity opartego na platformie HyperSat, podała spółka. Creotech wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum pod przewodnictwem OHB, które zrealizuje misję dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

OVHcloud: Ogłosił otwarcie nowej strefy przeznaczonej do obsługi produktów z certyfikatem SecNumCloud w swoim centrum danych w Gravelines we Francji. Nowa strefa, zaprojektowana z myślą o hostowaniu certyfikowanego przez Grupę rozwiązania SecNumCloud Hosted Private Cloud, uzupełnia istniejące strefy w Roubaix i Strasbourgu. Oferowane przez OVHcloud rozwiązania Private Cloud otrzymały certyfikat SecNumCloud 3.2.

TMF Group: Firma specjalizująca się w świadczeniu usług administracyjnych ze 125 biurami w 86 jurysdykcjach podatkowych, w tym z dwoma biurami w Polsce, wprowadziła usługę globalnego i lokalnego wsparcia firm w raportowaniu ESG. Z usługi będą mogły skorzystać polskie firmy obecne na zagranicznych rynkach lub planujące ekspansję międzynarodową oraz firmy raportujące w Polsce.

Plus: Marka Plush udostępnił ofertę nielimitowanego dostępu do internetu. Płacąc złotówkę, użytkownicy Plusha na Kartę przez 24 godziny mogą streamować filmy, słuchać muzyki online, grać w gry czy surfować po internecie bez obaw o limit danych.

Asseco: Oferta spółki za 84 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czteroletni kontrakt dotyczy wsparcia systemu elektronicznych ksiąg wieczystych (EKW).

HP Inc.: Podał, że zapoczątkował na targach CES 2024 nową erę komputerów osobistych dzięki najnowszej ofercie laptopów, monitorów i urządzeń peryferyjnych, wyposażonych w nowe, bardziej spersonalizowane rozwiązania. Najnowsze laptopy HP Spectre x360 to urządzenia, które dostosowują się do wymagań użytkowników, dzięki wbudowanym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, z kolei słuchawki Poly Voyager Free 20 wireless earbuds mogą pochwalić się świetnym dźwiękiem i nienaganną stylistyką. Na targach CES 2024 po raz pierwszy pokazano również nowe urządzenia peryferyjne HP, w tym ergonomiczną klawiaturę HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard oraz konfigurowalną klawiaturę mechaniczną Bluetooth – HP 430 Programmable Wireless Keypad.

Veeam: Ogłosił aktualizacje programu Veeam ProPartner Network. Zmiany koncentrują się na: wspieraniu rentowności partnerów i zapewnieniu im bezpiecznej współpracy; wsparciu marketingowym i szkoleniowym z zakresu cyberbezpieczeństwa, odzyskiwania danych, SaaS, ochrony danych w środowiskach Kubernetes i rozwiązań Public Cloud Veeam ProPartner Network obejmuje 35 tys. partnerów technologicznych, działających w ponad 150 krajach.

Freedom Finance Europe: Wprowadził nową ofertę dla klientów przechowujących wolne środki pieniężne na platformie inwestycyjnej Freedom24. Teraz odsetki wypłacane od lokat w USD i EUR będą powiązane ze zmiennymi stopami SOFR i EURIBOR. Freedom24 podnosi oprocentowanie lokat pieniężnych do 6,41% w EUR i 8,76% w USD.

Viaplay Group: Wprowadził odświeżoną ofertę publicznego odtwarzania wydarzeń sportowych, skierowaną do właścicieli barów, restauracji i innych lokali gastronomicznych. Nowy pakiet 12-miesięczny umożliwia prezentowanie atrakcyjnych transmisji sportowych na żywo za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay w cenie od 400 do 1 000 zł miesięcznie w zależności od powierzchni lokalu. Licencjonowane podmioty zyskują prawo do legalnego, wyświetlania wszystkich wydarzeń sportowych dostępnych za pośrednictwem Viaplay w Polsce. W ofercie platformy streamingowej Viaplay znajdują się m.in. transmisje wyścigów F1, gal KSW, meczów Premier League, Bundesligi, Ligi Konferencji Europy UEFA, Ligi Europy UEFA i turniejów DARTS.

Google: Wprowadza najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji do flagowych urządzeń Samsunga. Podczas wydarzenia Samsung Unpacked ogłosił pogłębienie współpracy w zakresie systemu Android, wyszukiwania i rozwiązań chmurowych. Samsung będzie korzystał z Gemini, najlepszego w swojej klasie podstawowego modelu AI od Google, aby zasilić następną generację możliwości AI w swoich smartfonach, począwszy od nowej serii Galaxy S24. Zaznacz, aby wyszukać (Circle to Search) to nowy sposób wyszukiwania czegokolwiek na telefonie z Androidem, bez przełączania aplikacji. Wciąż rozwijana jest usługa wiadomości w systemie Android. Magic Compose, teraz działający na urządzeniach przy użyciu Gemini Nano, pomaga tworzyć unikalne wiadomości w różnych stylach. Wykorzystując sztuczną inteligencję, Android Auto podczas jazdy automatycznie podsumuje długie teksty lub obsługiwane czaty grupowe, dzięki czemu możemy pozostać w kontakcie, koncentrując się na drodze. Android Auto zasugeruje również odpowiednie odpowiedzi i działania, które można wykonać bez dotykania telefonu.

Samsung: Ruszyła przedsprzedaż serii Galaxy S24. Z okazji premiery smartfonów z serii Galaxy S24 Samsung przygotował specjalne oferty przedsprzedażowe. Chętni na zakup nowych flagowców Galaxy mogą skorzystać z Programu Odkup i zyskać nawet do 3000 zł lub z oferty zwrot na kartę i zyskać 400 zł gwarantowanego zwrotu na kartę.

Play: Wprowadził do swojej oferty prawdziwie nielimitowany internet 5G – bez limitu prędkości i danych już od 85 zł miesięcznie po rabatach dla klientów Play. To idealne rozwiązanie zapewniające komfort i wolność korzystania z internetu. Surfowanie po sieci, praca zdalna, oglądanie nowości filmowych w jakości 4K czy cyfrowa rozrywka – to wszystko możliwe bez ograniczeń.

Realme: Sky Li, CEO producenta smartfonów przedstawił strategię produktową marki. Plan obejmuje rozszerzenie oferty produktowej realme zarówno w segmencie premium, jak i budżetowym. W najnowszym komunikacie założyciel marki zdradził, że zamierza wprowadzić na rynek nowe modele smartfonów z serii GT oraz Note. Narodziny serii Note to nie tylko wprowadzenie produktu i wyraz ambicji zwiększenia naszego udziału w rynku; to odpowiedź na wyzwania i oczekiwania, które przyniesie przyszłość.

Sygnity: Wprowadziło nowe narzędzie dedykowane branży bankowej. Moduł do obsługi płatności wysokokwotowych Sygnity – kompleksowe narzędzie zgodne z wymaganiami NBP i regulacjami, które wchodzą w życie od czerwca 2025 roku.

Bank Credit Agricole: Uruchamia usługę Księgowość dla Biznesu. Dostawcą usługi jest firma CashDirector. Księgowość dla Biznesu jest przeznaczona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz dla rolników indywidualnych. Z serwisu mogą korzystać również firmy, które nie mają konta bankowego w Credit Agricole. Usługa jest dostępna poprzez stronę bankowości elektronicznej.

DPD Polska: Rozbudowuje swoje możliwości operacyjne w oparciu o zieloną technologię. Niskoemisyjna flota samochodowa przekroczyła 500 pojazdów, w skład której wchodzą takie modele jak: eSprinter, eVito Furgon oraz MAN eTGE. Firma dodatkowo posiada flotę ponad 80 elektrycznych rowerów cargo. Inwestując w zielone środki transportu oraz infrastrukturę do jej obsługi, DPD zmierza w stronę ambitnego celu środowiskowego – NET-ZERO 2040.

Creotech: Podpisaliśmy umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na przygotowanie Fazy 0/A dla najważniejszej europejskiej misji związanej z mapowaniem Księżyca, podała spółka na LinkedIn.

ZUS: Konsorcjum Asseco Poland i NASK, IBM Polska i Transition Technologies złożyli wnioski o dopuszczenie do przetargu na utrzymanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

VeloBank: Wprowadza kolejne udogodnienie dla podróżujących i we współpracy z Autopay umożliwia użytkownikom aplikacji mobilnej wygodny zakup winiet elektronicznych. Pozwalają one na przejazdy płatnymi drogami w Czechach, Słowacji, Słowenii i Węgrzech.

Starcom: Agencja mediowa, należąca do Publicis Groupe, kontynuuje wieloletnią współpracę z Totalizatorem Sportowym. Na mocy rozstrzygniętego postępowania przetargowego Starcom pozostaje jedną z dwóch agencji, która będzie zajmować się strategią mediową Totalizatora Sportowego oraz planowaniem i zakupem mediów do jego kampanii.

PGE Energia Ciepła: Opracowała cyfrowy model sieci ciepłowniczej w Zgierzu. Model zgierskiej sieci ciepłowniczej jest pierwszym opracowanym przez Departament Badań i Rozwoju PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, w ramach projektu B+R, w którym docelowo mają powstać cyfrowe modele wszystkich sieci ciepłowniczych należących do spółki. Jest to ważny moment w realizacji projektu, ponieważ nabyte doświadczenie i kompetencje będą wykorzystane dla modelowania pozostałych sieci.

mBank: Nowa odsłona aplikacji mobilnej dla korporacji oferuje wiele funkcji, które umożliwią wydajniejszą i bardziej intuicyjną wymianę walut.

Plus: Podał, że w podsumowującym 2023 rok zestawieniu SpeedTest zwyciężył zarówno w kategorii 5G, jak i w rankingu ogólnym internetu mobilnego. Średnia 5G to 134,6 Mb/s, a w całej sieci Plusa we wszystkich technologiach to 49,3 Mb/s. Rok 2023 to również rekordowa średnia prędkość pobierania danych w historii rankingu SpeedTest.pl. Najwyższa historycznie w Polsce średnia prędkość pobierania korespondowała również ze wzrostem ilości przesyłanych danych. W 2023 roku w sieci mobilnej Plusa przetransmitowanych zostało rekordowe 2,3 eksabajta danych.

Stoen: Stołeczny Operator Systemu Dystrybucyjnego oddaje do użytku innowacyjne narzędzie, dzięki któremu odbiorcy energii mogą w prosty sposób zgłosić awarię sieci elektroenergetycznej lub sprawdzić w czasie rzeczywistym miejsca, w których aktualnie występuje brak zasilania. Stoen Operator, jako pierwszy OSD w Polsce, uruchomił platformę, która daje odbiorcom możliwość podglądu zarówno swojego zgłoszenia, jak i awarii zgłaszanych na bieżąco przez innych użytkowników.

Microsoft: Przedstawił nowe możliwości usługi Copilot, które pozwolą zaawansowanym użytkownikom i twórcom zwiększać produktywność i kreatywność przy użyciu sztucznej inteligencji. Ponadto, Microsoft rozszerza dostępność Copilota dla jeszcze większej liczby osób chcących czerpać korzyści z asystenta AI.Obejmują one Copilot Pro, zapewniający najbardziej zaawansowane funkcje i możliwości Microsoft Copilot. Nowe funkcje Copilota, w tym aplikacja mobilna Copilot dla systemów iOS i Android, aplikacja mobilna Copilot w M365 oraz możliwość tworzenia własnych Copilotów GPT. Zwiększenie dostępności Copilota w Microsoft 365: Copilot dla Microsoft 365 jest teraz ogólnie dostępny dla osób fizycznych, małych firm i przedsiębiorstw – bez minimalnej liczby stanowisk, z niższymi wymaganiami wstępnymi i większą liczbą sposobów zakupu za pośrednictwem partnerów.

Armatis: Outsourcer usług związanych z obsługą klienta i sprzedaży wdrożył system generatywnej AI wspomagający pracę agentów pracujących w contact center dla jednego z klientów firmy – globalnej firmy z branży transportu lotniczego. W planach na 2024 roku jest wdrożenie podobnych systemów dla wszystkich innych klientów Armatis, wykorzystanie AI do kontroli jakości rozmów, a także zaoferowanie na rynku stworzonego rozwiązania jako narzędzia do samoobsługi, wspomagającego pracę wewnętrznych działów call i contact center.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments