3 stycznia 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. W czasie obrad podjęto uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Do Zarządu powołani zostali pani dr Anna Pruska na stanowisko Prezesa Zarządu oraz panowie Marcin Warwas i Marcin Kaleta na stanowiska Wiceprezesów Zarządu.
Jako członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. NWZA powołało panią prof. dr hab. Marię Jolantę Flis.

Prezes Zarządu dr Anna Pruska

Wierzę, że to będzie mocny rok dla Comarch. Zamierzamy nadal dynamicznie się rozwijać i zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych, nie odpuszczając wyzwań rynku polskiego. Chcemy stanąć na wysokości zadania i wzmacniać markę znaczącej polskiej firmy IT za granicą. Stawiamy na jeszcze większą innowacyjność produktów Comarch, co będzie możliwe dzięki inwestycji w najnowsze technologie IT oraz budowanie coraz mocniejszego zespołu specjalistów w tych dziedzinach. – podkreśla Prezes Zarządu dr Anna Pruska.

Marcin Warwas, który odpowiada w Comarch między innymi za produkcję, sprzedaż i wdrożenia systemów lojalnościowych, systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz usługi infrastrukturalne, podkreślił, że: Comarch konsekwentnie od prawie 30 lat inwestuje we własne produkty i usługi, które następnie sprzedaje i wdraża na całym świecie.

Marcin Warwas

Wymaga to wykorzystywania często zmieniających się najnowocześniejszych technologii IT, inwestycji w ludzi, ciągłego wzmacniania globalnych struktur biznesowych. To jest strategia rozwoju oparta na wiedzy, na jej konsekwentnym kumulowaniu, na adresowaniu dzięki niej potrzeb klientów. Takie podejście umożliwia skuteczne zaadresowanie najnowszych trendów rynkowych takich jak digitalizacja, personalizacja, AI, przetwarzanie w chmurze i optymalizacja kosztów. – dodał Marcin Warwas.

Sylwetki nowo powołanych członków Zarządu Comarch:

dr Anna Pruska z wykształcenia jest ekonomistą. W 2003 roku ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość, uzyskując tytuł magistra ekonomii. W latach 2001-2003 studiowała makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji,
w Niemczech, skąd w roku 2003 wyjechała na studia podyplomowe do Genewy, gdzie uzyskała certyfikat ukończenia studiów na kierunku Ekonomia Rozwoju.
W 2019 roku obroniła tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2004 r. dr Anna Pruska rozpoczęła pracę w firmie Comarch. Jako Prezes Comarch Software AG, w latach 2004-2008, zajmowała się rozwojem businessu i tworzeniem od podstaw struktur firmy w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji oraz Belgii). Na tych rynkach odpowiadała za sprzedaż produktów Comarch w sektorach Telekomunikacyjnym, ERP oraz Finanse, Bankowość i Usługi.

Od 2013 roku pełni funkcję prezesa Rady Nadzorczej Comarch Swiss AG. Od roku 2013 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Comarch SA. 2 października 2023 roku została delegowana czasowo przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch SA. 3 stycznia 2024 r. została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Comarch S.A.

W latach 2015-2019 dr Anna Pruska była członkiem Rady Ekonomicznej przy Uniwersytecie Jagiellońskim, aktualnie jest członkiem Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Marcin Warwas jest absolwentem Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. W 1996 roku rozpoczął pracę w Comarch S.A., obejmując stanowisko członka Zarządu Comarch Systemy Sieciowe. W latach 1997-1998 pełnił funkcję dyrektora oddziału Comarch S.A. w Warszawie. Od 1998 roku pracował jako dyrektor ds. sprzedaży, a od 2007 r. jako dyrektor sektora Usługi i Wiceprezes Zarządu Comarch S.A.

W latach 2007 – 2023 Marcin Warwas pełnił funkcję członka Zarządu Comarch S.A. oraz członka zarządów i rad nadzorczych spółek z Grupy Comarch.

Marcin Kaleta

Marcin Kaleta jest absolwentem Informatyki na Politechnice Krakowskiej.
W 2010 roku rozpoczął pracę w Comarch jako programista w projektach telekomunikacyjnych. W roku 2015 objął stanowisko Solution Managera, budując rozwiązania BSS dla klientów z Europy oraz Ameryki Północnej i Łacińskiej. W latach 2016 – 2018 był odpowiedzialny za aspekty DevOps oraz Managed Services projektów bankowości korporacyjnej w sektorze Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia (FBU).

W latach 2018 – 2023 Marcin Kaleta był dyrektorem ds. innowacji Grupy Kapitałowej Comarch oraz dyrektorem Centralnych Zespołów Kompetencyjnych. W 2020 roku równolegle objął Business Unit Egeria w sektorze APUS. Od 2021 r. przewodniczył Radzie ds. Cyber Security w Comarch. W 2023 roku został Dyrektorem Sektora Telekomunikacji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments