Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora TMT z okresu 11-15 grudnia.

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Consumer electronics: 45% ankietowanych Polaków wskazało, że zna usługę wynajmu elektroniki i jest gotowa, by aktywnie z niej korzystać. Co trzeci ankietowany sięga po nią, aby obniżyć koszty dostępu do sprzętu elektronicznego, a dla 23% najem to możliwość testowania nowości rynkowych, wynika z badania zrealizowanego przez platformę Plenti.

Cyberbezpieczeństwo: Aspekt cyberbezpieczeństwa przy wdrażaniu sztucznej inteligencji analizuje 92% firm w Polsce, przy czym 37% z nich bierze pod uwagę ten obszar tylko w ograniczonym stopniu, wynika z badania EY Polska „Jak polskie firmy wdrażają AI”.

E-commerce: Trzy czwarte (74%) Polaków przynajmniej część świątecznych prezentów kupuje przez internet, a zdecydowana większość z nich – 70% – zamawia je do automatów paczkowych, wynika z badania CBRE.

E-commerce: Produkty zamówione w internecie zwróciło więcej niż raz 58% Polaków, wynika z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: trendy e-commerce 2023”. Ponadto 3/4 osób z tej grupy oddawało towar zamówiony w internecie w ciągu ostatniego roku. Rzadziej respondenci deklarowali, że zdecydowali się zwrócić produkty zamówione w e-commerce kilkanaście (8%) oraz kilkadziesiąt razy (4%).

E-commerce: Większość Polaków zamierza zrobić bożonarodzeniowe zakupy spożywcze głównie w sklepach stacjonarnych – 70,4%, wynika z raportu pt. „Plany zakupowe Polaków na święta 2023” przygotowanego przez UCE Research i Grupę Blix. Rok temu deklarowało tak 71% ankietowanych. Obecnie 25,9% konsumentów zapowiada, że kupi część żywności online, a resztę – offline. Podobnie było w zeszłym roku – 25%.

E-commerce: Udział rynku sprzedaży internetowej w Polsce wzrósł o 55% od końca 2019 roku do szczytu w czasie pandemii, wynika z raportu CBRE „E-commerce in the post-pandemic era”. Obecnie jego wartość jest jeszcze wyższa, dzięki czemu Polska wyprzedza prognozowany trend o prawie 3 lata. To najwyższy wynik biorąc pod uwagę kraje CEE i drugi najwyższy w Europie (po Portugalii).

Sygnaliści: Po październikowych wyborach i wyłonieniu składu nowego parlamentu jest szansa, że przepisy wynikające z projektu ustawy o sygnalistach zostaną wdrożone w przyszłym roku. To oznacza, że przedsiębiorstwa i instytucje będą musiały stosunkowo szybko wdrożyć rozwiązania dotyczące kanałów zgłaszania i zapewnienie sygnalistom ochrony, ocenia CEO spółki LOG Plus Grzegorz Filarowski.

Cyberbezpieczeństwo: Prawie 60% seniorów, którzy na co dzień korzystają z internetu, ocenia swoją wiedzę o cyberbezpieczeństwie jako przeciętną lub złą. Ci, którzy nie korzystają z bankowości online, boją się przede wszystkim oszustw, wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Chociaż większość seniorów uważa, że dobrze radzi sobie z technologiami, to jednocześnie średnio 47% twierdzi, że nowoczesne usługi finansowe nie powstają z myślą o nich. Ich odsetek rośnie wraz z wiekiem.

Ekologia i IT: 49% pracowników IT uważa, że ekologia cyfrowa to przede wszystkim odpowiedzialność branży IT, wynika z badania the:protocol. 39% osób pracujących w IT uważa, że kwestie ekologii cyfrowej już teraz wpływają na technologie tworzone przez ich firmę. 51% pytanych osób uważa, że ekologia cyfrowa i cyfrowy ślad węglowy wpłyną w najbliższych latach na zmiany w branży IT.

Cyberbezpieczeństwo: Niemal 80% instytucji finansowych część swojego budżetu w zakresie bezpieczeństwa sieci przeznacza na usługi świadczone przez podwykonawców, podczas gdy 21% ankietowanych nie zleca żadnej operacji związanej z cyberbezpieczeństwem na zewnątrz, wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Cybersecurity insights 2023: Budgets and benchmarks for financial services institutions”. Pozostała grupa korzysta z outsourcingu – 42% spośród tych respondentów deklaruje, że ponad jedną czwartą (<26%) swojego budżetu na cyberbezpieczeństwo przeznacza na zlecanie działań do zewnętrznych podwykonawców. Najliczniejszą grupę (58%) stanowią badani, którzy na outsourcing przeznaczają nie więcej niż jedną czwartą swojego budżetu.

E-commerce: Eksperci sektora handlowego zgodnie uznali politykę cenową, dostępność produktów online oraz dostępność aplikacji mobilnej za czynniki najważniejsze dla decyzji konsumenckich w kolejnych 12 miesiącach – odpowiednio: 70%, 48% i 42% wskazań, wynika z Barometru Retail firmy doradczo-technologicznej Future Mind.

AI Act: Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ustawy o sztucznej inteligencji (AI Act), podał Parlament. Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie ochrony praw podstawowych, demokracji, praworządności i równowagi środowiskowej przed sztuczną inteligencją wysokiego ryzyka.

AI Act: Parlament Europejski ogłosił wynik negocjacji w sprawie przyjęcia AI Act, który ma na celu uregulowanie systemów sztucznej inteligencji na całym świecie. „Nowa unijna regulacja dot. sztucznej inteligencji jest pierwszym na świecie międzysektorowym i transgranicznym aktem prawnym dotyczącym sztucznej inteligencji, ale chodzi w niej o znacznie więcej niż tylko współpracę państw członkowskich w ważnej kwestii dnia dzisiejszego. Rozporządzenie kładzie nacisk na bezpieczeństwo i zasady etyczne w samym sercu innowacji w zakresie sztucznej inteligencji i jest wyraźnym sygnałem, że rządy poważnie traktują implikacje etyczne – i wynikającą z nich konieczność zarządzania – w samym sercu tych szybkich postępów. Grzywny nakładane za nieprzestrzeganie przepisów są zgodne z dobrze ugruntowanym modelem egzekwowania RODO; grzywny ograniczają się do 7% globalnego obrotu w porównaniu z 4% w ramach RODO, co oznacza, że nie można krytykować tego, czy prawo to, jest zbyt surowe” – skomentowała CIO EMEA w Netskope Ilona Simpson.

Cyberbezpieczeństwo: Wystąpienie cyberincydentu potwierdza 68,9% polskich przedsiębiorstw, podaje raport: „Cyberbezpieczeństwo w polskich firmach 2023” firmy Vecto. Świadomość cyberzagrożeń wzrasta, ale wciąż zbyt wolno przekłada się ona na realne działania w obszarze ochrony danych i systemów IT. W zakresie świadomości istniejących rozwiązań zabezpieczających infrastrukturę informatyczną, respondenci mają dość konserwatywne podejście, a przygotowanie procedur na wypadek ataku hakerskiego przyznaje 26,4% badanych firm. W przypadku wystąpienia incydentu ransomware, 72,2% respondentów badania rozważyłoby zapłacenie okupu. Wśród branż szczególnie narażonych na cyberataki są: sektor bankowy i finansowy, branża medyczna i instytucje administracji publicznej.

E-commerce: Z badania przeprowadzonego przez eMarketer wynika, że 31,5% klientów decyduje się od razu na zakup produktu, który odkryje w sklepie. Zdecydowana większość konsumentów do podjęcia decyzji potrzebuje więcej informacji. 33,6% kupujących sprawdza dodatkowo produkt i markę w wyszukiwarce. Co piąty (21,8%) pyta o opinię rodzinę lub znajomych. Informacje dotyczące tego, jak kupują klienci są istotne z punktu widzenia sprzedawców, którzy robią wiele, aby mieć jak najlepsze wyniki. Okazuje się, że rola stacjonarnych punktów sprzedaży jest cały czas silna i klienci chętniej wybierają produkty, które są dobrze wyeksponowane.

Cyfryzacja: Transformacja cyfrowa powinna uzyskać w nowej Radzie Ministrów rangę priorytetową. Należy wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji oraz chmury obliczeniowej, zacieśniać współpracę państwa i biznesu dla rozwoju cyfrowego, ale także pamiętać o dalszej cyfryzacji edukacji i zadbać o silny głos Polski w sprawach cyfrowych na forum UE – eksperci Związku Cyfrowa Polska wskazują najważniejsze wyzwania w sferze cyfrowej stojące przed nowym rządem. „Liczymy, że nasze rekomendacje będą pomocne w kształtowaniu polityki rządu w zakresie nowoczesnych technologii. Cyfryzacja powinna zająć wysoką pozycję na liście priorytetów nowego rządu, ponieważ to nowoczesne technologie są dziś podstawą konkurencyjności polskiej gospodarki i jakości życia obywateli” – powiedział prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

AI: Sztuczna inteligencja jest technologią o ogromnym potencjale, która może zrewolucjonizować wiele dziedzin życia. Tymczasem projektowane unijne przepisy, które wprowadzają rygorystyczne ograniczenia zakazujące lub ograniczające niektóre zastosowania AI, mogą obniżyć konkurencyjność europejskiego rynku i spowolnić innowacje, tak eksperci Związku Cyfrowa Polska komentują postęp prac nad rozporządzeniem UE w sprawie sztucznej inteligencji. Związek Cyfrowa Polska wskazuje, że obecna propozycja władz UE wciąż budzi liczne wątpliwości i regulacje mogą odbić się niekorzystnie na konkurencyjności europejskiego rynku. Jak podkreślają eksperci organizacji w toku ponad dwuletnich prac nad przepisami wciąż nie uporano się z licznymi problemami, które rodzą ryzyko dla dostawców i użytkowników sztucznej inteligencji. „Niestety, mimo licznych apeli o rozwagę i stałego zaangażowania w proces konsultacji, u kresu negocjacji treści rozporządzenia przyjęto liczne propozycje, które dalece odbiegają od rozsądnego podejścia opartego na ryzyku zaproponowanego przez Komisję Europejską na wstępnych etapach prac” – ocenił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik. Dodał, że zabrakło pogłębionej dyskusji na temat wielu kluczowych elementów rozporządzenia. Pomimo apelu o rozwagę ze strony Niemiec, Francji i Włoch, „AI Act wprowadzi dwustopniowe podejście w regulowaniu sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia. Oznacza to, że modele wykorzystujące większą moc obliczeniową będą podlegały bardziej rygorystycznych wymogom” – podkreślił Kanownik.

GenAI: Do 2026 roku technologia generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) ma stanowić 20% początkowej konfiguracji sieci, wynika z przewidywań firmy Gartner. W 2023 roku wartość ta znajduje się na poziomie nieznacznie przekraczającym zero, co pokazuje rosnące zainteresowanie wykorzystaniem AI także w branży usług sieciowych. Gartner szacuje, że do 2026 r. ponad 80% przedsiębiorstw będzie korzystać z interfejsów lub modeli programowania aplikacji (API) opartych na generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) czy też wdrażać aplikacje obsługujące ten rodzaj AI w środowiskach produkcyjnych. W 2023 r. było to jedynie 5%. „Na rynku MNS – Managed Network Services – panuje duża konkurencja. Przedsiębiorstwa korzystają z zarządzanych usług sieciowych w celu zrównoważenia optymalizacji wydatków w kontekście jakości świadczenia usług sieciowych przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Stąd tak istotny jest wybór właściwego partnera biznesowego w tym zakresie” – skomentował ekspert ds. infrastruktury cyfrowej z NTT DATA Łukasz Bogucki.

Robotyzacja: Niemal połowa Polek i Polaków mogłaby polubić robota, wynika z raportu Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS i IDEAS NCBR. Z kolei już tylko 18% badanych byłoby gotowe się z nim zaprzyjaźnić. Co druga badana osoba odczuwa zaciekawienie wobec robota z cechami anatomicznymi człowieka, a 31% obawę. Respondenci przyjęliby pomoc robota w opiece nad rodzicami i dziadkami, jeśli chodzi o całodobowy monitoring bliskich (54%) i wyręczanie w niektórych czynnościach (49%). 2/3 ankietowanych uważa, że przez postępy robotyzacji liczba dostępnych miejsc pracy się zmniejszy. Przeciwnego zdania jest tylko 5%. Podczas gdy 14% ankietowanych zadeklarowało, że prace nad rozwojem robotów należy prowadzić bez ograniczeń, to jednocześnie 3/4 badanych chce rozwoju robotyki prowadzonego tylko z dużą ostrożnością i pod nadzorem.

Cyberbezpieczeństwo: Zespół FortiGuard Labs firmy Fortinet opublikował raport z prognozami zagrożeń na rok 2024. Wynika z niego m.in., że: grupy cyberprzestępcze będą koncentrować się nabardziej wyrafinowanych i destrukcyjnych atakach, przede wszystkim DoS (odmowa usługi) i wymuszeniach; głównym celem ataków ransomware będą podmioty infrastruktury krytycznej (ochrona zdrowia, finanse, transport, usługi użyteczności publicznej); należy spodziewać się ataków nawiązujących do ważnych wydarzeń w 2024 roku – jak wybory prezydenckie w USA czy igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Chmura: Firma Progress podaje, że 96% firm korzysta z chmury publicznej; 94% firm uważa przetwarzanie brzegowe za jeden z dziesięciu najważniejszych priorytetów inwestycyjnych; 70% przedsiębiorstw uważa, że zapewnienie pełnego wglądu w sieć jest bardzo ważne.

Centra danych: To filary cyfrowej rzeczywistości – to tam znajdują się dane, które konsumujemy, wymieniamy i generujemy w coraz większej ilości. Jak każda branża, również sektor centrów danych ulega zmianom i trendom. Analiza ekspertów Data4, inwestora i operatora centrów danych, wskazuje że na podium trendów kształtujących centra danych znalazł się dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji (AI). To właśnie AI będzie kształtować branżę w najbliższym okresie. Wśród innych kluczowych wyzwań pojawi się również kwestia optymalizacji i zarządzania energią, a także integracja centrów danych z krajową i lokalną gospodarką.

Kryptowaluty: Binance upublicznił wyniki badania, którego celem było poznanie najczęstszych powodów inwestowania w kryptowaluty. Badanie ujawniło, że dla prawie połowy respondentów (45%) głównym powodem takich inwestycji jest chęć wygenerowania dodatkowego dochodu, a zaraz potem znajdują się chęć zaoszczędzenia pieniędzy (19%) i zabezpieczenia się przed inflacją (9%). Ponad jedna trzecia respondentów wskazała także, że wysokie opłaty (19%) i wolny czas transakcji (14%) stanowiły największe wyzwania przy korzystaniu z tradycyjnych systemów finansowych i usług, które skłoniły ich do zainteresowania się kryptowalutami.

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Text: Odnotował 38,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2023/ 2024 (lipiec-wrzesień 2023) wobec 32,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orange Polska: Podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2024-2025, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1 100 pracowników, podała spółka. Zarząd wstępnie szacuje, że rezerwa na koszty rozwiązania stosunku pracy wynikające z wyżej umowy wyniesie ok. 130 mln zł, podano także.

XTB: Zatrudnił Tomasza Gawrona na stanowisku head of AI – pokieruje on nowo powstałym działem, w ramach zespołu odpowiedzialnego za produkt i technologie i będzie skupiał się na wdrożeniu technologii bazujących na sztucznej inteligencji (AI) zarówno w procesach biznesowych, jak i w platformie inwestycyjnej i aplikacji mobilnej, podała spółka.

Asseco BS: Rada nadzorcza ponownie powołała – z dniem 1 stycznia 2024 r. – do składu zarządu na nową czteroletnią kadencję, obejmującą lata obrotowe 2024-2027: Wojciecha Barczentewicza na stanowisko prezesa, Piotra Masłowskiego na wiceprezesa oraz Mariusza Lizona, Renatę Łukasik, Jacka Lisowskiego i Rafała Mroza na członków zarządu, podała spółka.

LOTTO SuperLIGA: Chce m.in. dzięki współpracy z nowym partnerem – współzałożycielem firmy Prof-IT Blockchain Technology Mykolą Udianskyim zmienić format postrzegania tenisa tak, by poza wydarzeniem sportowym było również medialnym, poinformował ISBnews.TV prezes SuperLIGI Patryk Gajda.

Cyfrowy Polsat: Podjął decyzję o emisji 400 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 400 mln zł, emitowanych w ramach programu obligacji, podała spółka. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do jednego podmiotu, podano.

Mazop Group: Polski producent opakowań dla e-commerce i przemysłu od stycznia do września osiągnął przychody na poziomie 30 mln zł, co oznacza wzrost o 14% r/r. W trzech kwartałach spółka wypracowała narastająco prawie 2,8 mln zł EBITDA oraz ponad 1 mln zł zysku netto.

Allegro: Allegro Mall Group w drodze przetargu wybrało dwóch wiodących dostawców opakowań tekturowych. Firma Mondi została wybrana jako główny dostawca na terenie Polski i Czech, natomiast Stora Enso Poland będzie pełnić rolę drugiego dostawcy opakowań w Polsce.

Intel: Greg Anderson został dyrektorem generalnym planowanego Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników firmy Intel­ (Wrocław Zachód). W czerwcu tego roku firma Intel ogłosiła plany budowy nowoczesnego Zakładu Integracji Testowania (Wrocław Zachód), dzięki czemu osiągnęła kolejny kamień milowy w tworzeniu kompleksowego, jedynego w swoim rodzaju łańcucha dostaw w produkcji półprzewodników w Europie. Firma planuje zainwestować w zakład do 4,6 mld USD, co zwiększy moce produkcyjne Intela i pomoże zaspokoić rosnący popyt na zaawansowane półprzewodniki. Budowa zakładu rozpocznie się po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Vehis: Planuje dynamicznie zwiększać miesięczny wolumen finansowania. We wrześniu wartość sfinansowanych przez VEHIS samochodów wyniosła 75 mln zł wobec 7 mln zł rok wcześniej. „To pokazuje jak szybko rośniemy. Chcemy utrzymać ten trend bardzo dynamicznego wzrostu. W związku z tym szczególnie mocno inwestujemy w nasz zespół oraz dalszą digitalizację procesu współpracy z dilerami. Inwestujemy w rozwój naszej platformy mającej oferować najszerszy wybór samochodów wraz z finasowaniem na rynku. Rozbudowujemy sieć doradców oferujących dopasowane i proste produkty finansowe ułatwiające nabycie samochodu zarówno przedsiębiorcom jak i konsumentom” – poinformował ISBtech Jacek Pasławski, członek zarządu VEHIS.

Nextbike Polska: Zakończył 12 sezon rowerowy, odnotowując 36% wzrost liczby wypożyczeń per rower. Stolica osiągnęła poziom 5 mln wypożyczeń z czego ponad 1 mln wygenerowały rowery elektryczne, stanowiące 10% warszawskiej floty rowerowej. Veturilo w wersji 3.0 przyciągnęło w sezonie nie tylko stałych, ale także nowych użytkowników. W marcu było to zaledwie 42 832 osób. Na koniec sezonu było już 236 866 unikalnych użytkowników. „Idealnym przykładem dynamiki są wyniki Veturilo, które w tym sezonie przekroczyły nasze oczekiwania – odnotowaliśmy milion wypożyczeń rowerów więcej, przy flocie mniejszej o blisko 1500 rowerów. Takie zainteresowanie usługami z zakresu bike sharingu świadczy dobitnie o ich rosnącej atrakcyjności dla użytkowników oraz znaczeniu dla rozwoju miast” – skomentował CEO Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz.

4F: Nawiązała współpracę z Envirly, polską firmą technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania śladem węglowym.

Ekstraklasa: Akcjonariusze ligowej spółki zatwierdzili sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w ramach którego Ekstraklasa osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 342,1 mln zł. Na tę kwotę złożyły się przychody Ekstraklasy w wysokości 290,4 mln zł oraz 51,7 mln zł wypracowanych przez ligową spółkę produkcyjną Ekstraklasę Live Park.

Secfense: Do grona doradców biznesowych firmy działającej w obszarze cyberbezpieczeństwa, dołączył Tomas Kratochvil. „W Secfense od początku postawiliśmy na współpracę z doradcami biznesowymi z całego świata. Nasze produkty są przeznaczone na zagraniczne rynki, zależy nam na tym, aby wchodzić do nowych krajów i zdobywać zaufanie kolejnych klientów. Jednocześnie mamy świadomość, że każdy z tych rynków ma swoją specyfikę, którą należy zrozumieć. To dlatego radzimy się ludzi, którzy specjalizują się w rozwoju firm w różnych warunkach i w różnych kulturach. Dzięki temu możemy działać skuteczniej i wydajniej” – powiedział współzałożyciel i CEO Secfense Tomasz Kowalski.

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Wealthon: Fintech pozyskał 12 mln zł od funduszu 4growth VC w koinwestycji z NCBR Investment Fund. Dodatkowo spółka zdobyła finansowanie dłużne w wysokości 20 mln zł od funduszy zarządzanych przez CVI Dom Maklerski, podał Wealthon. Pozyskane środki fintech przeznaczy na dalszy dynamiczny rozwój produktów oraz wzmocnienie pozycji rynkowej.

Text: Zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do rady nadzorczej z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023/24, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy to 41,97 mln zł (tj. nie więcej niż połowa zysku netto za I poł. r.obr.); zaliczką będzie objęte 25 750 000 akcji spółki, a kwota zaliczki na akcję wyniesie 1,63 zł. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki to 27 grudnia, a planowany dzień wypłaty zaliczki: 3 stycznia 2024 r.

Telemedi: Austriacki dostawca usług medycznych Mavie nabył większościowy pakiet udziałów w spółce Telemedi, co zaowocowało pełnym wyjściem z inwestycji dla Black Pearls VC, podał fundusz. W ramach długoterminowego partnerstwa Mavie zapewni wsparcie na poziomie strategicznym dla Telemedi, które nadal będzie rozwijane przez założyciela Pawła Sieczkiewicza.

Euvic: Do Grupy dołączyły kolejne trzy ukraińskie spółki: Artkai, 7devs oraz Lampa Software, podała spółka.

StockEasy: Goodspeed przejął 100% udziałów StockEasy – aplikacji monitorującej aktualne ceny produktów dla branży gastronomicznej, podała spółka.

Comperia.pl: Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji ze strony rady nadzorczej postanowiła o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dla działalności serwisu internetowego Telepolis.pl, podała spółka. Przedmiotem planowanego przeglądu będzie analiza możliwości zadysponowania składnikami majątkowymi służącymi działalności Telepolis, w szczególności poprzez ich zbycie w całości lub utworzenie wspólnego przedsięwzięcia z wybranym partnerem. Ewentualne środki pozyskane w ramach ww. procesu zarząd planuje przeznaczyć na inwestycje w segmencie e-commerce.

Healthnomic: Podpisał umowy inwestycyjne z inwestorami finansowymi. Zabezpieczenie finansowe wynosi do 3 mln zł (blisko 1/3 kwoty inwestycji już do spółki wpłynęła, a kolejne części będą realizowane w ramach poszczególnych projektów) i obejmuje finansowanie dłużne z opcją konwersji do 10% kapitału, co stanowi istotny element ambitnej strategii Healthnomic na rok 2024. Intencją stron jest zwiększenie kapitału spółki i umocnienie jej pozycji rynkowej przed planowanym wejściem na NewConnect. Healthnomic jest hubem technologii do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, opartym o autorskie rozwiązania, wspierane algorytmami AI.

Cyfrowy Polsat: Chce wyemitować obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 400 mln zł. Planowany dzień emisji obligacji to 21 grudnia 2023 roku, a planowana data wykupu to 11 stycznia 2030 roku.

Cloud Technologies: Zaprosił do sprzedaży do 125 tys. akcji własnych po 80 zł sztuka do 18 grudnia.

Viaplay: Canal+ i PPF mają dokapitalizować platformę i będą posiadać po 29,3% akcji (wobec odpowiednio 11,3% i 9,9% obecnie). Decyzja umożliwiająca dofinansowanie ma zapaść na walnym 10 stycznia. Viaplay informował o przesunięciu terminu wycofania się z Polski na najpóźniej lato 2025 roku.

Boxmarket: Platforma internetowa oferująca akcesoria do sprzedaży wysyłkowej i inne produkty niezbędne do prowadzenia działalności przez sklepy online, pozyskała 2 mln zł od funduszu Tar Heel Capital Pathfinder.

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

KBJ: Konsorcjum w składzie KBJ (członek konsorcjum) oraz BPX (lider konsorcjum) podpisało umowy ze spółkami: Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy na wdrożenie systemu SAP S/4HANA z wykorzystaniem SAP Model Company dla branży chemicznej i Best Practices, podał KBJ. Szacunkowy czas trwania umowy to 17 miesięcy, a jej całkowita wartość wynosi ponad 30 mln zł netto.

Play: Rozszerzy ofertę pakietów telewizyjnych o kolejne kanały Grupy Kino Polska – od stycznia 2024 r. w ofercie znajdzie się dziewięć nowych kanałów, w tym pięć z pakietu FilmBox, filmowy kanał Kino TV, jak również dokumentalny DocuBox HD, sportowy FightBox HD oraz nadający w jakości 4K FunBox UHD, podał Play.

Meta: Udostępnia aplikację Threads w całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, podała spółka.

mPay: Podpisał z Totalizatorem Sportowym list intencyjny określający uzgodnienia i analizy możliwości zmierzające do nawiązania współpracy w obszarach wzajemnego udostępnienia oferowanych produktów i usług, a także możliwości integracji systemów IT, podała spółka. Strony chcą zawrzeć umowę o współpracy do 31 marca 2024 r.

Vectra: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) zdecydował, że Vectra powinna zwrócić klientom płatności za usługi aktywowane bez ich zgody, podał Urząd.

PKP Intercity: Ruszyła sprzedaż biletów PKP Intercity za pośrednictwem aplikacji Jakdojade, podał przewoźnik.

InPost: Capgemini ogłosiło zawarcie umowy z Grupą InPost, która umożliwi InPost optymalizację, automatyzację i standaryzację kluczowych procesów biznesowych oraz uproszczenie i przyspieszenie realizacji usług dla klientów firmy, podano w komunikacie.

OLX: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie wobec Grupy OLX, dotyczące nietransparentnych i wprowadzających w błąd określeń przyjętych w systemie zamieszczania opinii, podał Urząd. Wątpliwości UOKiK budzi także algorytm zawyżający oceny, który modyfikuje ich pierwotny charakter.

InPost: Grupa wprowadziła gwarancje dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. Zakupy z gwarancją dostawy można zrobić do 21 grudnia! Wszystkie przesyłki nadane przez Paczkomat zjawią się u odbiorców przed Wigilią, jeśli sprzedawca dostarczy je do sieci InPost do godziny 13.00, a w niektórych strefach do 16.00 tego dnia.

Proacta: Proacta sp. z o.o. – spółka zależna notowanej na NewConnect Proacta SA. podpisała dwie umowy podwykonawcze z Trusted Software Services, których łączna wartość szacowana jest na 5,5 mln zł. Pierwsza umowa o wartości 4 mln zł dotyczy zapewnienia specjalistów z branży IT dla Centrum e-Zdrowia. Końcowym odbiorcą drugiej umowy o szacowanej wartości 1,5 mln zł jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

XTPL: Zakończyło czwarty, ostatni etap prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej działań określonych w umowie z Nano Dimension Ltd. i uzyskało jego akceptację przez klienta, podała spółka. Przychody z tytułu prac zamykających ostatni etap fazy technologicznej umowy zostaną rozpoznane w IV kwartale 2023 r.

Roboticket: Dzięki migracji do chmury Amazon Web Services (AWS), Roboticket – platforma do sprzedaży biletów na wydarzenia sportowe w Polsce, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii i Brazylii – zredukowała koszty infrastruktury, zwiększyła efektywność zarządzania gwałtownymi wzrostami ruchu oraz poszerzyła bazę klientów z 6 do 80 klubów piłkarskich. Priorytetem Roboticket stało się zautomatyzowanie jak największej liczby procesów związanych ze sprzedażą biletów. Przejście na model z wykorzystaniem chmury umożliwiło skalowanie, zwiększenie dostępności, wprowadzenie nowych funkcjonalności i ostatecznie uzyskanie znaczącej pozycji na rynku.

PKO BP: W nowej wersji aplikacji mobilnej iPKO biznes są teraz dostępne przelewy krajowe natychmiastowe Express Elixir. To trzeci typ przelewu dostępny w smartfonie – obok przelewu krajowego Elixir i na rachunek własny. PKO Bank Polski systematycznie wdraża rozwiązania ułatwiające firmom bieżące zarządzanie finansami. W aplikacji iPKO biznes są teraz dostępne trzy typy przelewów: przelew krajowy zwykły (Elixir) i natychmiastowy (Express Elixir) oraz przelew na rachunek własny. Aby zlecić przelew w aplikacji, użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia i podpisywania transakcji. Przelew jest autoryzowany od razu i nie można go zapisać do późniejszej autoryzacji. Pieniądze wysłane przelewem Express Elixir znajdą się w kilka sekund na koncie odbiorcy.

RevDeBug: Polski startup, który opatentował w USA rozwiązanie ułatwiające wykrywanie i naprawianie błędów w oprogramowaniu zdobył akredytację na sprzedaż swojego produktu w AWS – największego dostawcy usług chmurowych na świecie.

Red Carpet Media Group: Rozszerza obszar dystrybucji programu Red Carpet TV o kolejne platformy streamingowe FAST (Free Ad – Supported Television). Program Red Carpet TV został udostępniony abonentom największej i platformy streamingowej w Wielkiej Brytanii ChannelBox FreeView, docierającej do 18 mln gospodarstw domowych, co stanowi 95 proc. wszystkich gospodarstw domowych.

iPOS: Polska firma z Grupy OEX, dostawca sprzętu i oprogramowania, rozszerza ofertę o nową funkcjonalność – sklep internetowy do obsługi zewnętrznych zamówień. Funkcjonalność deliko jest dedykowana gastronomii, ale mogą z niej skorzystać także przedsiębiorcy z innych specjalizujących się w sprzedaży dowolnych produktów branż.

APRS: Spółka, która zajmuje się dostarczaniem technologii ochrony wód powierzchniowych oraz mikrokapsułkowania rozszerza swoją działalność B&R. Dotyczy to przede wszystkim rozwoju i zastosowania mikrokapsułkowania w nowych branżach m.in. rolnictwie. Kolejnym celem jest optymalizacja produktów BioKer i hydrożelowych biokompozytów. Te prace Spółka skalkulowała ogółem na ponad 3,5 mln zł, ale tylko cześć tych prac zrealizowana zostanie w 2024 roku, a pozostała w roku 2025. Spółka szacuje, że przychody z nowych produktów B+R będą przynajmniej na poziomie 25-30% wszystkich przychodów osiągniętych w 2025 r. APRS SA. przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect, który planowany jest w III kw. 2024 r.

ENOIK: Polska firma uruchomi sąd arbitrażowy oparty na algorytmach sztucznej inteligencji. Rozwiązanie spółki ma znacząco skrócić czas prowadzenia prostych postępowań o zapłatę oraz ich koszt. Na początku przyszłego roku projekt wejdzie w etap komercjalizacji.

Apple: Udostępnił Dziennik, aplikację która pomaga użytkownikom iPhone’a w znajdowaniu czasu na refleksję i prowadzenie osobistych zapisków. Ponadto firma udostępniła przeprojektowaną aplikację Apple TV, a także funkcję rejestrowania wideo przestrzennego na iPhonie 15 Pro.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: W ramach największego na świecie wdrożenia platformy low-code Webcon w sektorze szkolnictwa wyższego, uczelnia cyfryzuje zarządzanie przepływem dokumentów i automatyzuje najważniejsze procesy. Na inwestycję przeznaczy aż 5,2 mln zł.

COI: W postępowaniu na udostępnienie fachowców IT przeznaczył na realizację zamówienia 585 mln zł. Wpłynęło 26 ofert, złożonych przez 39 firm.

Veeam: Ogłosił rozszerzenie współpracy z Microsoft. Dzięki rozwiązaniu Cirrus by Veeam, elastycznej usłudze w modelu Backup-as-a-Service (BaaS) dla platformy Microsoft 365, klienci będą mogli łatwiej chronić i szybko odzyskiwać dane przechowywane w środowiskach Microsoft 365. Nowe funkcje BaaS będą uzupełniać usługę Microsoft 365 Backup Storage.

Cisco: We współpracy z firmą Archer, przekaże Lublinowi  rozwiązania sieciowe i cyberbezpieczeństwa, które pomogą w zarządzaniu infrastrukturą IT szkół w mieście i będą stanowić podstawę dla przyszłego standardu wyposażenia placówek oświatowych. „Program Cisco CDA opiera się w Polsce na 3 kluczowych filarach: wzmacnianiu krajowego bezpieczeństwa cybernetycznego, transformacji cyfrowej kluczowych branż oraz rozwijaniu umiejętności cyfrowych. Włączenie Miasta Lublin do programu CDA i objęcie nim szkół w mieście, pomoże zrealizować podwójny cel: wzmocni infrastrukturę cyfrową i pomoże rozwinąć pulę talentów o odpowiednich umiejętnościach potrzebnych do transformacji cyfrowej naszego państwa” – mówi Przemysław Kania, Dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Grupa ICEO: Połączyła siły z zondacrypto, największą regulowaną giełdą kryptowalut w Europie Środkowo-Wschodniej. W wyniku współpracy obu podmiotów powstała platforma ZND, służąca do zarządzania aktywami cyfrowymi. Narzędzie jest przeznaczone dla każdej osoby, która chce odkrywać świat finansów, Web 3.0 i blockchain w bezpieczny i intuicyjny sposób.

SAS: Otrzymał najwyższy wynik w raporcie „Forrester Wave: Retail Planning Platforms, Q4 2023” w obszarze bieżącej oferty. Tym samym otrzymał tytuł lidera platform do planowania sprzedaży detalicznej.

FreeNow: Nawiązał partnerstwo i pełną integrację z firmą Traficar, liderem carsharingu na polskim rynku z flotą ponad 3500 samochodów w największych polskich miastach. Użytkownicy FreeNow w Polsce od teraz w ramach jednej aplikacji mogą korzystać już nie tylko z taksówek i wynajmu hulajnóg na minuty, ale także współdzielonych aut na kilometry.

XTPL: Zrealizował IV. etap fazy technologicznej w ramach umowy z Nano Dimension Ltd.

ING BSK: Klienci kupujący w internecie poprzez imoje mogą skorzystać z płatności ratalnej imoje raty. Nową formę płatności mogą udostępniać w swoich sklepach internetowych klienci biznesowi banku, którzy przyjmują płatności przy pomocy bramki płatniczej imoje.

Autopay: Zaprezentował nowy serwis market.autopay.pl, wzbogacony o opłaty drogowe dla Austrii.

Play: Marka Virgin Mobile w swoich ofertach na kartę przygotował nowy pakiet #GIGACZAD, a także promocję, dzięki której jego użytkownicy mogą zyskać nawet 5000 GB w ciągu roku.

Grupa AB: Powiększyła się o rozwiązania Poly od HP Inc. Produkty marki stworzone dla prowadzenia wideokonferencji są już dostępne na platformie ABOnline. Rozbudowa oferty o rozwiązania Poly to kolejny krok w wieloletniej bliskiej współpracy AB S.A. z HP Inc.

Samsung: W sprzedaży zadebiutował smartfon Galaxy S23 FE.

Honey Payment Group: Fintech, przyjął plany rozwoju do 2025 r. Zgodnie z nimi spółka skoncentruje się na rozwoju aplikacji DotBeeAI, czyli czatbotów opartych o sztuczną inteligencje, które wspierają decyzje inwestycyjne inwestorów na rynku akcji, walut, surowców i kryptowalut. Głównym celem Honey Payment jest globalny rozwój sprzedaży i pozyskanie do końca 2025 r. 2 mln użytkowników, w tym 100 tys. posiadających płatną subskrypcję aplikacji.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: Rozpoczęła kolejny etap transformacji cyfrowej związany z usprawnieniem swoich kluczowych systemów zarządzania uczelnią. Strategiczny krok jest częścią planu rozwoju AGH i ma na celu usprawnienie obsługi studentów oraz pracowników. W ramach tego projektu uczelnia wdraża rozwiązania SAP, w tym m.in. te dostarczane w modelu subskrypcyjnym w chmurze. AGH jako pierwsza uczelnia w Polsce zdecydowała się na takie działanie.

Asus: Przedstawił najnowszy model Zenbook 14 OLED (UX3405) – ultramobilny laptop premium z serii Zenbook Classic wyposażony został w najnowszy procesor Intel Core Ultra 9 wykorzystujący sztuczną inteligencję. To sprzęt z serii Intel Evo Edition, który przenosi elegancję na zupełnie nowy poziom.

Google: Udostępnił Gemini Pro deweloperom i organizacjom szereg innych narzędzi, modeli i infrastruktury AI w Google AI Studio. Jest również dostępny dla organizacji za pośrednictwem platformy Google Cloud Vertex AI.

SGB Bank: Aplikacja SGB Mobile zmienia front. Można spersonalizować aplikację w trzech obszarach: dostosować pulpit, pasek szybkich akcji, ustawić motyw w ulubionym kolorze. Nie zmienia się sposób logowania.

Secfense: Spółka działająca w obszarze cyberbezpieczeństwa, dostarczy Ministerstwu Rozwoju i Technologii swoje rozwiązanie User Access Security Broker (UASB) pozwalające na szybkie wdrożenie uwierzytelniania wieloskładnikowego. Zabezpieczy tym samym należący do instytucji system poczty elektronicznej.

Źródła: depesze ISBnews, serwis ISBtech.pl, informacje ze spółek i organizacji

(ISBnews/ISBtech)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments