Logistyka znajduje się obecnie w procesie głębokiej transformacji. Nie ulega wątpliwości, że znaczenie innowacji w nowoczesnych magazynach będzie cały czas rosło. Infrastruktura magazynowa przechodzi ewolucję technologiczną, która napędzana jest potrzebą organizacji coraz bardziej elastycznych i efektywnych łańcuchów dostaw. Przyczynia się do tego również dynamiczny rozwój rynku e-commerce. Eksperci LeverX, globalnego integratora rozwiązań SAP, oceniają perspektywy rozwoju branży magazynowej.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój polskiego rynku nieruchomości logistycznych. Polska utrwala pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i plasuje się tuż za największymi w Europie rynkami Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Według danych firmy doradczej JLL, w połowie 2023 r. zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wynosiły 31,5 miliona m kw. – w drugim kwartale oddano do użytku milion m kw. a dodatkowych 2,5 miliona m kw. pozostawało w budowie. Sektor magazynowy odpowiada ponadto za większość wolumenu inwestycji zrealizowanych w tym czasie na całym rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Ekonomiści ostrzegają jednak przed nadchodzącym kryzysem, a niepewność gospodarcza wpływa na zachowanie przedsiębiorców i konsumentów. Nie brakuje głosów, że zarówno w obecnym, jak i kolejnym roku polska gospodarka będzie mierzyć się z wieloma wyzwaniami makroekonomicznymi, które nie ominą również sektora magazynowego. Aby zachować doskonałą kondycję w niesprzyjających warunkach gospodarczych, branża musi stale adaptować się do bieżącej sytuacji i minimalizować koszty operacyjne przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu oferowanych usług. Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania dla logistyki magazynowej.

Magazyn ma kluczowe znaczenie w procesie logistycznym

Magazynowanie jest niezwykle istotnym etapem łańcucha dostaw, od wydajności którego zależy czas realizacji zamówień i związane z tym koszty. Zatem w interesie każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość, powinna leżeć troska o zapewnienie sprawnych procesów logistycznych.

Nowoczesne magazyny to dziś zdecydowanie więcej niż tylko ergonomiczna i bezpieczna przestrzeń, a logistyka magazynowa staje się coraz bardziej złożonym zagadnieniem. Na prawidłowe funkcjonowanie tego ogniwa w łańcuchu dostaw składa się wiele elementów, z których coraz większą rolę odgrywają inteligentne rozwiązania cyfrowe. To one pozwalają na zwiększenie wydajności, przyspieszenie przepływu dóbr czy wreszcie ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów. Dostosowywanie procesów logistycznych do stale zmieniających się warunków rynkowych stało się dziś koniecznością, a dla wielu firm może być też ogromnym wyzwaniem. LeverX pomaga przezwyciężyć te trudności dzięki procesowi wdrażania SAP Extended Warehouse Management, który łatwo integruje się zarówno z innymi rozwiązaniami SAP, jak też nowoczesnymi technologiami stosowanymi w magazynach. Świadczy o tym dynamiczny wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z tego rozwiązania. powiedział Dzmitry Jabłoński, Managing Director w LeverX Polska.

SAP EWM — droga do nowoczesnego zarządzania magazynem

Do głównych procesów w każdym magazynie należą: przyjmowanie dostaw, efektywne zarządzanie zapasami, szacowanie zapotrzebowania, kontrole ilościowe i jakościowe towaru, organizacja transportu, konfekcjonowanie towaru i kompletacja przesyłek czy wreszcie realizacja zamówień i obsługa płatności. Istotna jest zatem ścisła kontrola i monitorowanie przepływu towarów na etapie magazynowania. Optymalizacja każdego z tych aspektów pozwala na osiągnięcie pełnej wydajności pracy magazynu.

SAP Extended Warehouse Management [SAP EWM] to zaawansowane narzędzie informatyczne klasy WMS (Warehouse Management System) do zarządzania magazynem. System SAP EWM był rozwijany stopniowo i pierwotnie miał służyć do obsługi centrów dystrybucji. Z czasem wzbogacił się o nowe funkcjonalności, znajdujące zastosowanie w magazynach produkcyjnych. Dziś stanowi on pełnowymiarową, nową generację modułu do zarządzania magazynem SAP Warehouse Management i jest uważany za jedno z najlepszych rozwiązań w swojej kategorii.

System daje możliwość kontroli nad wszystkimi czynnościami magazynowymi w czasie rzeczywistym – od przyjęcia towaru, przez księgowanie i zarządzanie miejscem składowania po jego kompletację i wydanie. Umożliwia również zarządzanie flotą jednostek transportowych i śledzenie ich ruchu w trakcie wykonywania zadań. Zaletą narzędzia jest także możliwość jego integracji z systemem HR – pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przez lepsze planowanie i zarządzanie czasem pracy, a także ocenę pracowników pod względem wykonania zleconych zadań – w ten sposób system zmniejsza koszty pracy nawet o 10 proc. Rozwiązanie zapewnia również zintegrowany widok wszystkich magazynów z jednego systemu, umożliwiając przetwarzanie zamówień w różnych lokalizacjach i szybką realizację zamówień klientów przy minimalnej liczbie błędów.

AI w służbie magazynowania

W warunkach ograniczonej powierzchni magazynowej niezbędną staje się przemyślana strategia rozmieszczenia artykułów na regałach. Odpowiednie ulokowanie poszczególnych pozycji asortymentowych podnosi wydajność składowania, ogranicza bowiem liczbę wykonywanych manewrów i wydatnie przyspiesza obsługę zamówień. Proces polegający na wyznaczeniu optymalnej lokalizacji towarów w magazynie określany jest angielskim mianem slotting. W tej metodzie organizacji magazynu uwzględnia się różne cechy składowanych towarów (np. ich rozmiary, sposób przechowywania oraz to, jak często dany produkt jest zamawiany) w celu uzyskania maksymalnej efektywności pracy oraz pełnego wykorzystania dostępnej przestrzeni.

W SAP EWM slotting jest procesem, który pomaga w zdefiniowaniu najbardziej odpowiednich parametrów składowania. Parametry te opisują m.in. sekcję magazynową, w której produkt ma być przechowywany, właściwości pojemnika magazynowego czy strategię składowania, która ma być stosowana. System wykorzystuje uczenie maszynowe (AI), dzięki czemu porządkuje towary w magazynie tak, aby mogły być przechowywane i kompletowane w najbardziej efektywny sposób.

Robotyka magazynowa

Współczesne powierzchnie magazynowe coraz częściej wzbogaca się o technologie umożliwiające przede wszystkim daleko idącą automatyzację pracy. Takie instalacje obejmują m.in. roboty przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań (na przykład pakowania, sortowania czy przenoszenia ładunku), które są dodatkowo zintegrowane z oprogramowaniem kontroli magazynu. Współczesny rynek oferuje setki niedrogich i bezpiecznych dla człowieka modeli robotów przemysłowych i magazynowych. Jednak wyzwaniem nadal pozostaje stos oprogramowania i integracja systemu.

Dzięki SAP Warehouse Robotics użytkownicy aplikacji SAP Extended Warehouse Management mogą nawet w kilka godzin zintegrować niemal każdego robota magazynowego. Rozwiązanie skaluje się doraźnie i umożliwia uruchamianie heterogenicznych flot przy użyciu spójnego ekosystemu oprogramowania. Szybko i łatwo integruje nową generację robotów współpracujących z SAP EWM, czyniąc automatyzację magazynu przystępną cenowo i prostą.

Rozwiązanie SAP Warehouse Robotics sprawia, że integracja robotów przypomina technikę Plug and Play. Dodatkowo można zestroić ze sobą urządzenia pochodzące od różnych dostawców, co czyni automatyzację magazynu jeszcze bardziej wydajną, a pracę w takim miejscu dużo lżejszą i wymagającą zatrudnienia mniejszej liczby pracowników. Nie oznacza to przy tym, że magazyny nie będą już potrzebowały personelu ludzkiego – człowiek nadal będzie kluczowy w tej przestrzeni, choć z pewnością zmieni się charakter jego obowiązków i zakres niezbędnych kompetencji. – powiedział Miłosz Korylak, SAP EWM Consultant w LeverX Poland.

Ponieważ przedsiębiorstwa działają coraz bardziej globalnie, a ich sieci obejmują wiele krajów, stref czasowych i środowisk regulacyjnych, potrzebują strategii upraszczających łańcuchy dostaw. Rozwiązania SAP do zarządzania łańcuchem dostaw pomagają firmom koordynować procesy zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i dostaw we wszystkich obszarach ich działalności. Rozwiązania te obejmują wszystko, od zarządzania zapasami, logistyki i realizacji zamówień po zarządzanie aktywami i zrównoważony rozwój.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments