Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za trzy kwartały 2023 roku. Przychody Grupy w samym III kw. 2023 r. wyniosły 73,68 mln zł. To wynik o blisko 27% wyższy niż przed rokiem.

W ujęciu narastającym, za 9 miesięcy 2023 r. sprzedaż osiągnęła poziom 201,43 mln zł w porównaniu z poziomem 174,97 mln zł za trzy kwartały 2022 roku (+15,1% r/r). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 30,95 mln zł w samym III kwartale 2023 roku, względem 21,39 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku (+44,7% r/r).

Grupa LUG wykazała się w minionym okresie elastycznością i szybkim reagowaniem na pojawiające się wyzwania, co przyczyniło się do wypracowania satysfakcjonujących wyników. Zarząd Grupy Kapitałowej LUG zwraca jednak uwagę na wzmożoną czujność i potrzebę realnej oceny aktualnych warunków gospodarczych, które nie napawają biznesowym optymizmem.

Pomimo kontynuacji trendów gospodarczych z ostatnich miesięcy, listopadowe informacje o sentymencie w polskiej gospodarce wskazują na przebłyski nowej nadziei. Rzeczywistość może jednak wskazywać, że przemysł wytwórczy oczekuje odbicia po wielomiesięcznych zmaganiach z wysokimi poziomami zapasów i niskim popytem, choć ostatnie dane PMI wskazują, że to właśnie wzrost zamówień był przyczyną wzrostu całego wskaźnika. Kontynuacja tego trendu byłaby miłą osłodą dla rodzimego podwórka, która wzmocniona perspektywą uwolnienia środków unijnych nadałaby śmiałości do podejmowania inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

Zbliżone trendy możemy obserwować w Europie, zatem napływające dane na przełomie roku będą determinować nastroje na pierwszą połowę nowego roku. Wstrzemięźliwość w euforii co do zmian gospodarych będzie nam jeszcze towrzyszyć przez pewien czas Z perspektywy Grupy LUG S.A. dalszy rozwój losów programu „Rozświetlamy Polskę” będzie języczkiem u wagi dla krótkiego terminu w sektorze oświetlenia publicznego. – komentuje Jakub Wtorkowski, Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka oraz Prokurent LUG S.A.

Kluczową rolę w poprawie rentowności i zwiększeniu poziomu osiąganych przychodów ze sprzedaży odegrały systematyczne działania zakupowe, którym towarzyszyły optymalizacje procesu zarządzania miksem produktowym i selekcją projektów w ramach zbudowanego w poprzednich okresach portfela zamówień. Skróceniu uległ także czas realizacji pojedynczego zamówienia.

Wyniki finansowe Grupy LUG wypracowane w III kwartale br. są satysfakcjonujące, lecz ich realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie trwające równolegle jakościowe zmiany w procesach wewnętrznych. Mam tu na myśli szereg inicjatyw zapoczątkowanych w 2023 roku i wynikających z przyjętej do realizacji strategii na lata 2023-2026. Kluczowe działania, które skupiały naszą uwagę w minionych miesiącach bieżacego roku to zwiększona efektywność zarządzania, podnoszenie rentowności dzięki elastyczności i skalowalności, skracanie czasów realizacji zamówień czy partnerstwa międzynarodowe w obszarze zakupowym i sprzedażowym. – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.

Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 7,37 mln zł w III kwartale 2023 roku, co jest poziomem o 30,4% wyższym niż przed rokiem. Marża EBITDA wyniosła w III kw. 2023 roku 10,0% i była o 0,3 p.p. wyższa rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł 18,46 mln zł i był wyższy o 15,0% niż w analogicznym okresie 2022 roku, gdy wynosił 16,05 mln zł. Marża EBITDA za trzy kwartały 2023 wyniosła 9,2% pozostając na niezmienionym poziomie r/r.

Zysk netto w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku wyniósł 4,81 mln zł wobec poziomu 2,43 mln zł przed rokiem (+97,9% r/r), natomiast w samym III kwartale br. zysk netto wyniósł 1,81 mln zł wobec 736 tys. zł rok wcześniej (+143,6% r/r). Rentowność netto wyniosła odpowiednio 2,5% w III kwartale 2023 oraz 2,4% w ujęciu narastającym 2023 roku.

Perspektywa rynku oświetlenia ledowego

Oszczędnośc energii i zrównoważony rozwój to głowne czynniki determinujące rozwój branży oświetlenia ledowego w najbliższych latach. Ten rodzaj oświetlenia jest jedną z najbardziej preferowanych technologii wśród konsumentów. Oprawy oświetleniowe były największym segmentem rynku w 2022 roku i wg prognoz sytuacja ta nie ulegnie zmianie co najmniej do 2027 roku.

Tempo wzrostu tego segmentu (CAGR) względem całego rynku wg prognoz wyniesie 14,22% do 2027 r., przyczyniając się do 70,92% wzrostu ogólnego rynku w latach 2022-2027.1 Najbardziej rozwojowym segmentem na przestrzeni pięciu kolejnych lat ma być segment oświetlenia ogólnego (general lighting), w którym działa Grupa LUG.

Liczne nagrody dla Grupy LUG w trzecim kwartale roku

Trzeci kwartał roku przyniósł Grupie Kapitałowej LUG liczne nagrody biznesowe. Spółka została wysoko oceniona i otrzymała srebrny medal w kolejnej edycji ratingu platformy EcoVadis 2023. To wyróżnienie jest świadectwem zaangażowania i odpowiedzialności w obszarach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Organizacja znajduje się wśród 25% najlepiej ocenianych firm biorących udział w tym badaniu.

Kolejnu sukces Grupa odniosła w 18. edycji konkursu „The Best Annual Report”. Spółka zdobyła nagrodę głowną w kategorii spółek z rynku NewConnect za transparentną i wysokim poziomie komunikację z interesariuszami i sprawozdawczość. Kolejnym polem aktywności, na którym LUG odnosi sukcesy jest eksport.

Zaangażowanie firmy w rozwój polskiego eksportu doceniła Polska Agencja Inwestycji Handlowych przyznając LUG Light Factory tytuł „Lidera Eksportu” w kategorii „Polski Inwestor Zagraniczny”. Jako jeden z największych pracodawców w regionie LUG konsekwentnie dba o pozytywny wkład w rozwój województwa lubuskiego, co zostało docenione tytułami Lubuski Lider Innowacji 2023, Zielona Firma 2023 oraz certyfikatem Lubuskiego Lidera Biznesu.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments